PayPal Express Checkout สำหรับอินเดีย

หมายเหตุ: PayPal Express Checkout ของประเทศอินเดียพร้อมใช้งานสำหรับผู้ขายในประเทศอินเดียที่ค้าขายด้วยสกุลเงินรูปีหรือดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

PayPal พร้อมให้บริการในประเทศอินเดียเป็นสกุลเงินรูปีอินเดีย (INR) หรือดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มตัวเลือก PayPal ลงในขั้นตอนการชำระเงินสำหรับประเทศอินเดียได้ระหว่างที่ตั้งค่าขั้นตอนดังกล่าว

PayPal Express Checkout จะมีให้เลือกในวิธีการชำระเงินระหว่างขั้นตอนชำระเงินเท่านั้น ในขั้นตอนชำระเงิน การผสานการทำงาน PayPal จะรองรับเฉพาะคำสั่งซื้อเป็นสกุลเงินรูปีอินเดีย (INR) หรือดอลลาร์สหรัฐ (USD) เท่านั้น

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากต้องการใช้งาน PayPal Express Checkout คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่กับ PayPal แต่หากไม่มีบัญชีผู้ใช้ PayPal ที่ผูกกับอีเมลที่ใช้สร้างร้านค้า คุณสามารถเพิ่มอีเมลของคุณลงในบัญชีผู้ใช้ PayPal ที่มีอยู่แล้วได้

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ PayPal ใหม่ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลธุรกิจของคุณ รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนทาง KYC ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของ PayPal

หากต้องการออกคำขอคืนเงินหรือจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองโดยใช้ PayPal คุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่ Shopify จากบัญชีผู้ใช้ PayPal ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน

  2. ในส่วน PayPal เลือกประเภทบัญชีผู้ใช้ PayPal ของคุณ

  3. คลิกเปิดใช้งาน

  4. ใส่อีเมลสำหรับบัญชีผู้ใช้ PayPal จากนั้นคลิกถัดไป

  5. ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ PayPal จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ: หากคุณใช้งานบัญชีผู้ใช้ PayPal บัญชีอื่นเมื่อเร็วๆ นี้ ระบบอาจใส่อีเมลดังกล่าวให้คุณโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลที่คุณต้องการให้เชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณ

  1. บนหน้าสิทธิ์อนุญาต PayPal ให้คลิกฉันให้สิทธิ์อนุญาต

  2. บนหน้ายืนยัน PayPal ให้คลิกกลับไปยัง Shopify

  3. ลองใช้ธุรกรรมทดลองเพื่อตรวจดูว่าการตั้งค่านั้นถูกต้องเหมาะสมแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี