การคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

หากลูกค้าของคุณชำระเงินผ่าน PayPal คุณมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขายบน PayPal โดยนโยบายดังกล่าวคุ้มครองคุณจากกรณีการเรียกคืนยอดเงิน การปรับคืนเงิน และการคัดค้านการจ่ายเงินเต็มจำนวนจากการชำระเงินที่มีสิทธิ์ อันเนื่องมาจากธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อผ่าน PayPal จะมีเกณฑ์คะแนนความคุ้มครองผู้ขายอยู่สามระดับด้วยกันดังต่อไปนี้:

 • มีสิทธิ์: คำสั่งซื้อได้รับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในกรณีที่มีการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับสินค้า
 • ไม่มีสิทธิ์: คำสั่งซื้อไม่ได้รับการคุ้มครองตามการคุ้มครองผู้ขาย

เกณฑ์กำหนดสิทธิ์

หากต้องการมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองผู้ขาย คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับหมวดหมู่สิทธิ์การใช้งานตามลำดับ

หากคุณแก้ไขคำสั่งซื้อหลังจากที่ระบบระบุว่ามีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ระบบก็จะประเมินราคาสินค้านั้นอีกครั้ง ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการอาจทำให้ระดับของสิทธิ์ในคำสั่งซื้อเปลี่ยนไปได้

หมวดหมู่ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • สินค้าจะต้องเป็นสินค้าจับต้องได้ที่จัดส่งได้ หรือเป็นสินค้าเสมือนที่เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้
 • สินค้าจะต้องจัดส่งไปยังที่อยู่เดียวกันกับที่ระบุไว้ในหน้าธุรกรรมและหน้าคำสั่งซื้อภายใต้ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 • คุณต้องส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ ทันทีที่ PayPal ร้องขอ
 • การชำระเงินต้องได้รับการจัดระดับว่าเป็นมีสิทธิ์ในหน้าธุรกรรมสำหรับการเรียกคืนยอดเงิน
 • คุณต้องแสดงหลักฐานการจัดส่ง

หมวดหมู่สินค้าที่ไม่ได้รับ

 • สินค้าจะต้องเป็นสินค้าจับต้องได้ที่จัดส่งได้ หรือเป็นสินค้าเสมือนที่เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้
 • สินค้าจะต้องจัดส่งไปยังที่อยู่เดียวกันกับที่ระบุไว้ในหน้าธุรกรรมและหน้าคำสั่งซื้อภายใต้ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 • คุณต้องส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ ทันทีที่ PayPal ร้องขอ
 • การชำระเงินต้องได้รับการจัดระดับว่าเป็นมีสิทธิ์ในหน้าธุรกรรมสำหรับการเรียกคืนยอดเงิน
 • คุณต้องแสดงหลักฐานการจัดส่ง จำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยลายมือชื่อหากคำสั่งซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 750 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

สินค้าที่อยู่นอกเหนือนโยบายคุ้มครองผู้ขาย PayPal

หากต้องการดูว่าสินค้าและธุรกรรมใดไม่ได้รับความคุ้มครอง ให้ดูที่รายการสินค้าและธุรกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครองของ PayPal

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี