Ochrona sprzedawców w PayPal

Jeśli Twoi klienci korzystają z systemu PayPal jako metody płatności, możesz mieć uprawnienie do ochrony sprzedawców w PayPal. Ochrona sprzedawcy zabezpiecza Cię przed obciążeniami zwrotnymi, cofnięciem transakcji i roszczeniami dotyczącymi pełnej kwoty kwalifikujących się płatności z powodu nieautoryzowanej transakcji lub zgłoszenia przez klienta, że nie otrzymał przedmiotu. Zamówienia zakupione za pośrednictwem systemu PayPal będą miały jedną z następujących trzech ocen ochrony sprzedawcy:

 • Spełniające wymogi: Zamówienie jest zabezpieczone przez usługę ochrony sprzedawcy w systemie PayPal w przypadku nieautoryzowanych płatności i głoszenia przez klienta, że nie otrzymał przedmiotu.
 • Częściowo spełniające wymogi: Zamówienie jest zabezpieczone przez usługę ochrony sprzedawcy w przypadku zgłoszenia przez klienta, że nie otrzymał przedmiotu.
 • Niespełniające wymogów: Zamówienie nie jest zabezpieczone przez usługę ochrony sprzedawcy.

Na tej stronie

Kryteria kwalifikujące

Aby kwalifikować się do ochrony sprzedawcy, musisz spełnić wszystkie podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące przypadków nieotrzymania przedmiotów i nieautoryzowanych transakcji.

Jeśli edytujesz zamówienie po uznaniu go za spełniające wymogi Ochrony sprzedawcy PayPal, zamówienie jest oceniane ponownie. W niektórych przypadkach zmiany, które wprowadzasz, mogą spowodować zmianę klasyfikacji zamówienia na częściowo spełniające wymogi.

Podstawowe wymagania

 • Pozycja musi być towarem fizycznym, który można wysłać.
 • Pozycja musi być wysłana na ten sam adres, który pojawia się na stronie transakcji i zamówienia pod adresem wysyłki.
 • Musisz niezwłocznie odpowiedzieć na prośbę Paypal o dokumentację lub inne informacje.
 • Twój sklep musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Dodatkowe wymagania dotyczące przypadku nieotrzymania przedmiotu

 • Płatność musi być oceniona jako spełniająca wymogi lub częściowo spełniająca wymogi na stronie transakcji dla obciążeń zwrotnych.
 • Musisz dostarczyć dowód dostawy.

Dodatkowe wymagania dotyczące nieautoryzowanych transakcji

 • Płatność musi być oceniona jako spełniająca wymogi na stronie transakcji.
 • Musisz dostarczyć dowód wysyłki lub dostawy pozycji.

Przedmioty nieobjęte ochroną sprzedawcy w systemie PayPal

PayPal udostępnia szczegółową listę pozycji i transakcji, które nie są objęte ochroną sprzedawcy. Jeśli przebywasz poza granicami Stanów Zjednoczonych sprawdź w umowie użytkownika PayPal w swojej lokalizacji listę przedmiotów nieobjętych ochroną sprzedawcy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo