Opis transakcji referencyjnych na potrzeby automatycznych rozliczeń za pomocą usługi PayPal Express Checkout

W niektórych sytuacjach aplikacje mogą wymagać automatycznego obciążania klientów, na przykład za subskrypcje lub oferty pozakupowe. Aby ułatwić ten proces, w systemie PayPal zawierana jest umowa rozliczeniowa między Tobą a klientem. Aby aktywować umowy rozliczeniowe, musisz uzyskać zgodę firmy PayPal na funkcję Transakcje referencyjne, która umożliwia automatyczne obciążanie klientów.

Uzyskiwanie zgody na transakcje referencyjne

Gdy usługa PayPal Express jest aktywna w Twoim sklepie, Shopify automatycznie prosi PayPal o zgodę na transakcje referencyjne w Twoim imieniu. To żądanie jest wyzwalane, gdy Shopify wykryje użycie aplikacji, która automatycznie obciąża klientów.. Jeśli nie masz jeszcze zgody PayPal na transakcje referencyjne, a klient złożył zamówienie obejmujące subskrypcję, Shopify ukrywa PayPal jako opcję płatności podczas realizacji zakupu. Jeśli jednak korzystasz z aplikacji do sprzedaży droższych produktów po zakupie, PayPal nadal wyświetla się jako opcja płatności podczas realizacji zakupu nawet w przypadku braku zgody na transakcje referencyjne. Jednocześnie oferty pozakupowe wygenerowane przez aplikację do sprzedaży droższych produktów nie są wyświetlane klientowi.

Sprawdzanie statusu zgody

Zanim prośba o zgodę na transakcje referencyjne będzie mogła zostać wysłana do systemu PayPal przez Shopify, musisz skonfigurować swoje konto PayPal. Gdy prośba zostanie przesłana w Twoim imieniu, możesz zweryfikować status zgody na transakcje referencyjne, sprawdzając status prośby na stronie Płatności w panelu administracyjnym Shopify.

PayPal wysyła status zgody na transakcje referencyjne e-mailem. W niektórych przypadkach PayPal może zwrócić się o dodatkowe informacje przed wydaniem zgody. Gdy zgoda zostanie udzielona, Shopify wyświetli PayPal Express jako opcję płatności w Twoim sklepie dla zamówień z automatycznym rozliczeniem.

Obsługa odmów i szukanie pomocy

Jeśli Twoje konto PayPal nie otrzyma zgody na transakcje referencyjne, PayPal może nie powiadomić Cię bezpośrednio. Aby potwierdzić status swojej prośby, możesz sprawdzić stronę Płatności w panelu administracyjnym Shopify. Po zalogowaniu się na konto PayPal możesz również skontaktować się z menedżerem konta PayPal lub wejść na stronę kontaktową PayPal.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo