Uaktualnij stronę realizacji zakupu online

Możesz dostosować swoją realizację zakupu online, aby rozszerzyć swoją markę, zmienić obsługę wiadomości, prezentować oferty i wprowadzić inne ulepszenia w zakresie obsługi klienta. Aby upewnić się, że dostosowania są zgodne ze zmianami wprowadzanymi przez Shopify, musisz okresowo aktualizować stronę realizacji zakupu.

Aby przygotować się do tego uaktualnienia, musisz wykonać następujące czynności:

 1. Wyświetl podgląd nowej realizacji zakupu i przetestuj środowisko realizacji zakupu widoczne dla klienta. W zależności od przeprowadzonych dostosowań realizacji zakupu, uaktualnienie może wymagać wprowadzenia zmian w pliku checkout.liquid.
 2. Gdy będziesz zadowolony(-a) ze zmian, uaktualnij swój sklep, aby korzystać z nowej realizacji zakupu Shopify.

Wyświetl podgląd strony realizacji zakupu i sprawdź jej poprawność

Przed uaktualnieniem sklepu w celu korzystania z nowej wersji realizacji zakupu nie zapomnij wyświetlić podglądu zmian.

Wciel się w rolę klienta i twórz testowe realizacje zakupu. Jeśli znajdziesz błędy podczas tych testów, będzie to oznaczało, że niektóre z Twoich dostosowań realizacji zakupu są sprzeczne z ulepszeniami w nowej wersji. W takim przypadku przed uaktualnieniem musisz wprowadzić zmiany w pliku checkout.liquid.

Rozwiązywanie błędów

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Kliknij opcję Czynności, a następnie Duplikuj.
 3. W opcji Więcej szablonów znajdź swój zduplikowany szablon, a następnie kliknij opcje: Czynności > Edytuj kod. Wprowadź zmiany i przetestuj je przy użyciu tej zduplikowanej i niepublikowanej wersji szablonu.
 1. Otwórz plik checkout.liquid.

 2. Wyświetl podgląd pliku checkout.liquid z powielonego szablonu przy użyciu nowej realizacji zakupu Shopify:

  1. Przejdź do strony Uaktualniania realizacji zakupu w panelu administracyjnym Shopify, kliknij opcję Podgląd realizacji zakupu, a następnie wybierz zduplikowany szablon.
  2. Wykonaj zamówienia testowe w podglądzie.

Jeśli pojawią się błędy lub problemy dotyczące wyglądu strony realizacji zakupu, należy wyedytować plik checkout.liquid, aby je rozwiązać.

Uaktualnienie do nowej strony realizacji zakupu Shopify

Uaktualnienie strony realizacji zakupu to proces dwuetapowy, który wymaga uaktualnienia strony realizacji zakupu Shopify i zastąpienia bieżącego, opublikowanego szablonu zduplikowaną kopią, która zawiera zmiany.

Na dokonanie uaktualnienia wybierz porę dnia, w której nie są prowadzone intensywne prace (np. wcześnie rano, późny wieczór lub weekend), aby zminimalizować potencjalne zakłócenia.

Kroki:

 1. Na stronie Uaktualnienie strony realizacji zakupu kliknij opcję Uaktualnij stronę realizacji zakupu (przycisk ten znajduje się na dole strony).

 2. Jeśli napotkano błędy podczas pierwszego podglądu szablonu, najpierw upewnij się, że zostały one rozwiązane (zob. Rozwiązywanie błędów powyżej). Następnie opublikuj zaktualizowany powielony szablon:

  1. W opcji Sklep online kliknij Szablony.
  2. Znajdź zduplikowany szablon i kliknij opcje: Czynność > Publikuj.

Strona realizacji zakupu jest uaktualniona, a zduplikowany szablon jest teraz bieżącym szablonem.

Nowości w zakresie realizacji zakupu Shopify

Nowa wersja realizacji zakupu Shopify zawiera następujące zmiany i nowe funkcje:

 • Zmienne Liquid dla rabatu
 • Aktywacja Shop
 • Edycja zamówienia
 • Ulepszenia dostępności
 • Usunięte wypełnienie
 • Wyświetlanie metody płatności
 • Usunięte ciągi znaków wypełniacza
 • Wyświetlanie zapisanego adresu klienta
 • Uwierzytelnianie 3D Secure
 • Dodatkowe zmiany w zakresie JavaScript Google Analytics
 • Zmiany CSS
 • Komunikaty o błędach

Zmienne Liquid dla rabatu

Kilka nowych zmiennych Liquid związanych z wyświetlaniem rabatów zostało wprowadzonych w całym procesie realizacji zakupu. Te zmiany pomagają odwzorować automatyczne i oparte na skryptach rabaty w sposób zrozumiały dla klientów.

Tabela zawierająca nowe zmienne Liquid
Zmienna Definicja
checkout.cart_level_discount_applications Zwraca tablicę wszelkich aplikacji rabatowych specyficznych dla koszyka dla realizacji zakupu.
line_item.discount_allocations Zwraca listę wszystkich alokacji rabatów zawierających kwotę z rabatem i odniesienie do nadrzędnej aplikacji rabatu. line_item.discount_allocations jest dostępna dla pozycji w koszykach, kasach, zamówieniach i wersjach roboczych zamówień.
line_item.final_line_price Zwraca łączną cenę wszystkich pozycji w pojedynczej pozycji zamówienia. Jest równa wartości line_item.final_price pomnożonej przez line_item.quantity.
line_item.final_price Zwraca cenę pojedynczej pozycji zamówienia wraz ze wszystkimi kwotami rabatu na poziomie linii.
line_item.line_level_discount_allocations Zwraca listę specyficznych dla pozycji alokacji rabatów zawierających zdyskontowaną kwotę i odniesienie do nadrzędnej aplikacji rabatu. line_item.line_level_discount_allocations jest dostępny dla pozycji w koszykach, kasach, zamówieniach i wersjach roboczych zamówień.
line_item.total_discount Zwraca całkowitą kwotę wszystkich rabatów zastosowanych do pojedynczej pozycji. Ten atrybut ma wartość tylko wtedy, jeśli używasz aplikacji Script Editor.

Aktywacja Shop

Pole dedykowanego numeru telefonu zostało dodane do strony statusu zamówienia. Klienci są monitowani o podanie numeru telefonu komórkowego, aby mogli otrzymywać aktualne informacje na temat wysyłki za pomocą wiadomości SMS. Te wiadomości zawierają również link do aplikacji Shop.

Edycja zamówienia

Udostępnienie edycji zamówienia sprzedawcom Shopify Plus pozwala na rejestrowanie dodatkowych zaległych płatności dla edytowanych zamówień przy użyciu realizacji zakupu Shopify. Kilka zmian dotyczących strony realizacji zakupu zapewni, że funkcja będzie działać zgodnie z założeniami:

 • Klient nie może zmienić swoich informacji kontaktowych, adresu ani metody wysyłki.
 • Dodatkowe pozycje pojedyncze wskazujące sumę zamówienia i już zapłaconą kwotę.
 • Przycisk Dokończ zakupy zmieniono na Zapłać teraz. Sumę zmieniono na Kwotę do zapłaty.
 • Zamiast informacji nawigacji określających, na jakim etapie procesu realizacji zakupu znajduje się klient, widoczny będzie zwijany baner ze szczegółowymi informacjami dodatkowymi o zamówieniu: - Kwota dodatkowej płatności.
  • Produkty dodane lub usunięte z zamówienia.
  • Liczba zamówień.

Obraz przedstawiający stronę realizacji zakupu w przypadku gdy niezbędne są dodatkowe płatności

Zmiany te będą obowiązywać tylko wtedy, gdy zamówienie będzie edytowane i będzie wymagało dodatkowej płatności od klienta.

Jeśli Twoje dostosowania realizacji zakupu używają okruszków chleba do identyfikowania bieżącego etapu realizacji zakupu, należy użyć obiektu Shopify.Checkout.step. Zapoznaj się z informacjami dostępnymi w sekcji Identyfikacja etapu, aby dowiedzieć się więcej.

Ulepszenia dostępności

Wprowadzono kilka zmian do realizacji zakupu, aby zapewnić zgodność ze standardami dostępności stron internetowych. Ułatwia to nawigację w procesie realizacji zakupu klientom korzystającym z technologii ułatwień dostępu, takich jak czytniki ekranu.

 • Okruszki chleba są teraz zawarte w elemencie nav we wszystkich krokach realizacji zakupu. Atrybut aria-current został przeniesiony do elementu li z elementu span.
 • Podsumowania zamówień znajdują się teraz w elemencie aside.
 • Identyfikator pola Kod rabatowy dla klientów mobilnych został zmieniony z checkout_reduction_code na checkout_reduction_code_mobile we wszystkich krokach realizacji zakupu.
 • Atrybuty ułatwień dostępu zostały dodane do mapy dla stron Podziękowanie i Status zamówienia. Mapa zawiera teraz role=region i aria-label z adresem wysyłki.
 • step i elementy div otoki step__section zostały dodane do stron Status zamówienia, Zapas wyczerpany oraz Podziękowanie.
 • Semantyczne elementy HTML5 zostały wprowadzone do procesu realizacji zakupu, a atrybuty role zostały zaktualizowane. - Podsumowanie zamówienia znajduje się teraz w elemencie aside.
  • Element div dla .main__header jest teraz elementem nagłówka z role=banner.
  • Div dla .main__content jest teraz głównym elementem z role=main.
  • Div dla .main__footer jest teraz elementem stopki z role=contentinfo.
  • Element div dla banner jest teraz nagłówkiem z role=banner.

Usunięte wypełnienie

Na stronach Status zamówienia, Zapas wyczerpany i Podziękowanie usunięto białe znaki pomiędzy nazwą sklepu a numerem zamówienia. To dodatkowe wypełnienie zostało usunięte z sekcji div.section.section--page-title.

Wyświetlanie metody płatności

Klienci widzą teraz łączną kwotę zamówienia na stronie statusu zamówienia w sekcji Metoda płatności.

Usunięte ciągi znaków wypełniacza

Pola Wypełniacz e-maila i Wypełniacz e-maila lub telefonu zostały usunięte z opcji języka w ustawieniach szablonu. Wszelkie niezbędne zmiany można wprowadzić odpowiednio w polach Etykieta e-maila oraz Etykieta e-maila lub telefonu. Aby uzyskać dostęp do tych pól, przejdź do opcji Sklep online > Szablony, a następnie kliknij opcję Czynności > Edytuj języki > Realizacja zakupu i system.

Wyświetlanie zapisanego adresu klienta

Sposób wyświetlania zapisanych adresów podczas realizacji zakupu dla zalogowanych klientów uległ zmianie.

Opcje adresu są wyświetlane w następującej kolejności:

 1. Domyślny zapisany adres.
 2. Ostatnio dodane adresy, od najpóźniej do najwcześniej dodanych.
 3. Opcja użycia nowego adresu.

W menu rozwijanym wyświetlanych jest maksymalnie pięć adresów.

Uwierzytelnianie 3D Secure

Technologia 3D Secure zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń weryfikujących klientów przed ukończeniem zakupów i współpracuje z takimi usługami jak Verified by Visa, Mastercard Identity Check czy Amex SafeKey. Podczas realizacji zakupu niektórzy klienci mogą zostać przekierowani do portalu swojego banku w celu dodatkowego uwierzytelnienia. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji PSD2 i silne uwierzytelnianie klienta (SCA).

Sprzedawcy z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Wielkiej Brytanii mogą używać aplikacji Cardinal do oferowania realizacji zakupu z zabezpieczeniem 3D Secure. Zapoznaj się z sekcją 3D Secure z Cardinal, aby dowiedzieć się więcej.

Decyzja o tym, które realizacje zakupu wymagają dodatkowej weryfikacji, jest określana przez bank i nie może być kontrolowana za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify. Aby włączyć tę zmianę, nie jest wymagana żadna czynność.

Dodatkowe zmiany w zakresie JavaScript Google Analytics

JavaScript wprowadzony do sekcji Dodatkowy JavaScript Google Analytics w panelu administracyjnym Shopify po wybraniu opcji Sklep online > Preferencje jest dodawany do realizacji zakupu jako niewidoczny element iFrame. Nie ma to wpływu na JavaScript używany do celów analiz, ale uniemożliwia wprowadzanie innych zmian do realizacji zakupu. Jeśli chcesz dodać niestandardowy JavaScript do realizacji zakupu z innych powodów, dodaj go bezpośrednio do pliku checkout.liquid.

Zmiany CSS

heading-* i klasy CSS text-container zostały dodane do wszystkich etapów realizacji zakupu.

Komunikaty o błędach

Dodano baner błędu, który informuje klienta o tym, że wybrana przez niego metoda płatności z ekspresową realizacją zakupu jest niedostępna. Ten baner pojawia się na górze etapu Dane kontaktowe realizacji zakupu.

Baner błędu informujący klientów o tym, że poprzednia stawka wysyłki już nie obowiązuje, został przeniesiony. Ten baner pojawia się teraz bezpośrednio nad dostępnymi opcjami wysyłki.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo