Dostosowywanie konfiguracji stron realizacji zakupu za pomocą aplikacji

Możesz dostosować strony realizacji zakupu, podziękowań i statusu zamówienia za pomocą aplikacji. Programiści aplikacji i partnerzy Shopify projektują aplikacje, a następnie publikują je w sklepie Shopify App Store. Możesz zainstalować publicznie dostępne aplikacje, utworzyć niestandardową aplikację we współpracy z programistą lub zatrudnić partnera Shopify.

Po zainstalowaniu aplikacji w panelu administracyjnym Shopify możesz dodać ją do stron realizacji zakupu, podziękowania i statusu zamówienia za pomocą edytora stron realizacji zakupu i kont. Niektóre aplikacje do realizacji zakupu można dodawać tylko do określonych obszarów stron.

Dostępność aplikacji

Niektóre aplikacje, które dostosowują strony realizacji zakupu, w tym strony podziękowania i statusu zamówienia, są dostępne dla firm, które subskrybują plan Basic Shopify lub plan w wyższej wersji.

Tabela porównująca dostępność aplikacji do realizacji zakupu dla poszczególnych planów Shopify.
Typ aplikacji Plan Basic Shopify lub wyższa wersja Shopify Plus
Aplikacje utworzone za pomocą Web Pixel Extension
Aplikacje utworzone za pomocą rozszerzeń aplikacji pozakupowych
Aplikacje publiczne utworzone przy użyciu Shopify Functions
Niestandardowe aplikacje utworzone za pomocą Shopify Functions
Aplikacje utworzone z rozszerzeniami IU dla stron podziękowania i statusu zamówienia
Aplikacje utworzone z rozszerzeniami IU dla stron informacji, wysyłki i płatności

Zainstaluj aplikację

Jeśli istnieją dodatkowe funkcje, które chcesz dodać do stron realizacji zakupu, podziękowania i statusu zamówienia, przejrzyj aplikacje, które mogą zapewnić te funkcje. Twórcy aplikacji i partnerzy Shopify mogą zaprojektować dla Ciebie niestandardowe aplikacje. Możesz też zainstalować aplikacje firm zewnętrznych dostępne w sklepie Shopify App Store.

Kroki:

 1. Przejdź do Shopify App Store i wyszukaj aplikację do realizacji zakupu, która będzie odpowiednia dla Twojej działalności.
 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Dodaj zainstalowaną aplikację do swoich stron

Po zainstalowaniu aplikacji musisz ją dodać do swoich stron za pomocą edytora strony realizacji zakupu i kont. Niektóre aplikacje można dodawać tylko do określonych obszarów strony realizacji zakupu. Obowiązuje limit 3 aplikacji na każdy zaznaczony obszar.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Dostosuj obok konfiguracji strony realizacji zakupu, którą chcesz dostosować.

 3. Na górnym pasku menu wybierz stronę, do której chcesz dodać aplikację.

 4. Kliknij opcję ⊕ Dodaj blok aplikacji.

 5. W sekcji Aplikacje dostępne dla tej strony kliknij aplikację, którą chcesz dodać do strony realizacji zakupu. Aplikacja jest automatycznie umieszczana w zalecanym obszarze na stronie.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Przenieś i umieść aplikację

Możesz przenieść i umieścić aplikację w blokach danej strony. Niektóre aplikacje można umieścić tylko w niektórych obszarach strony. Niedostępne obszary są wyszarzone, gdy próbujesz przeciągnąć i upuścić w nich aplikację.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Dostosuj obok konfiguracji strony realizacji zakupu, którą chcesz dostosować.

 3. Znajdź aplikację, którą chcesz przenieść.

 4. Kliknij i przeciągnij ikonę ⠿ obok aplikacji i przenieś aplikację do innego obszaru.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj aplikację

Możesz dostosować ustawienia aplikacji. Każda aplikacja ma unikalne ustawienia, które można dostosować. Ustawienia aplikacji są definiowane przez programistę lub partnera, który tworzy aplikację. Jeśli masz własny zespół programistów, możesz wskazać ustawienia, które chcesz dostosować we własnym zakresie.

Na przykład, jeśli używasz aplikacji, która umożliwia utworzenie niestandardowego banera, możesz dostosować tytuł, opis i status banera.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Dostosuj obok konfiguracji strony realizacji zakupu, którą chcesz dostosować.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz skonfigurować.

 4. Dostosuj ustawienia aplikacji.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie sposobem sterowania zachowaniem aplikacji

Po skonfigurowaniu aplikacji możesz także zarządzać sposobem sterowania zachowaniem aplikacji. Możesz na przykład:

W zależności od aplikacji, którą konfigurujesz, niektóre opcje sterowania mogą nie być dostępne.

Zezwalanie aplikacji na blokowanie realizacji zakupu

Możesz zdecydować, czy aplikacja ma blokować realizację zakupu i odrzucać zamówienie, jeśli klient poda niekompletne lub nieprawidłowe informacje w aplikacji.

Załóżmy na przykład, że Twoja aplikacja dodaje w realizacji zakupu pole wyboru, które klient musi zaznaczyć. Jeśli zezwolisz tej aplikacji na blokowanie realizacji zakupu, a klient nie zaznaczy tego pola wyboru, jego zamówienie zostanie automatycznie odrzucone.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Dostosuj obok konfiguracji strony realizacji zakupu, którą chcesz dostosować.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz skonfigurować.

 4. W sekcji Zachowanie związane z realizacją zakupu po prawej stronie wybierz opcję Zezwalaj aplikacji na blokowanie realizacji zakupu.

 5. Kliknij opcję Zezwalaj aplikacji na blokowanie realizacji zakupu.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Uwzględnij aplikację w przyspieszonej realizacji zakupu

Możesz zdecydować, czy uwzględnić aplikację w metodach przyspieszonej realizacji zakupu, takich jak Shop Pay. Możesz także zezwolić aplikacji na wymuszanie automatycznego rozwijania zwiniętych sekcji w przypadku metod przyspieszonej realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Dostosuj obok konfiguracji strony realizacji zakupu, którą chcesz dostosować.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz skonfigurować.

 4. W sekcji Zachowanie związane z realizacją zakupu wybierz opcję Uwzględnij aplikację w ekspresowych realizacjach zakupu.

 5. Opcjonalnie: Wybierz opcję Automatycznie rozwijaj sekcje, aby pokazać aplikację, aby rozwinąć zamknięte sekcje.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

 7. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd strony przyspieszonej realizacji zakupu w Twoim sklepie, kliknij ikonę realizacji zakupu w prawym górnym rogu edytora realizacji zakupu.

Dodaj funkcje do strony obsługi pozakupowej w ramach realizacji zakupu

Możesz dodać funkcje, takie jak ankiety dla klientów lub oferty sprzedaży droższych produktów do procesu realizacji zakupu przez klienta z wykorzystaniem aplikacji do obsługi pozakupowej. Te aplikacje umożliwiają dodanie treści dostępnych po zakończeniu procesu płatności przez klienta, ale przed wyświetleniem strony potwierdzenia zamówienia.

Aby dodać funkcje do strony obsługi pozakupowej, musisz zainstalować i skonfigurować aplikację realizacji zakupu, a następnie wybrać tę aplikację do wykorzystania na stronie obsługi pozakupowej w ustawieniach realizacji zakupu.

Jednocześnie możesz używać tylko jednej aplikacji do realizacji zakupu w celu dodania funkcji obsługi pozakupowej. Jeśli masz więcej niż jedną aplikację z zainstalowaną funkcjonalnością obsługi pozakupowej, możesz wybrać aplikację, której chcesz używać w ustawieniach realizacji zakupu.

Zainstaluj aplikację do realizacji zakupu, aby dodać funkcje obsługi pozakupowej

Aby dodać funkcje do strony obsługi pozakupowej, musisz użyć aplikacji firmy zewnętrznej, która obsługuje funkcje obsługi pozakupowej przy realizacji zakupu.

Jeśli potrzebujesz pomocy z aplikacją firmy zewnętrznej, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Kroki:

 1. Przejdź do Shopify App Store i wyszukaj aplikację do obsługi pozakupowej odpowiednią dla Twojej firmy.
 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) na swoje konto Shopify, zostaniesz poproszony(-a) o zalogowanie.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
 4. Przejdź do sekcji Aplikacje w panelu administracyjnym Shopify, a następnie naciśnij nazwę aplikacji do realizacji zakupu.
 5. Wprowadź wymagane ustawienia konfiguracji.

Wybierz aplikację do wykorzystania na stronie obsługi pozakupowej

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji do realizacji zakupu musisz wybrać tę aplikację do wykorzystania na stronie obsługi pozakupowej w ustawieniach realizacji zakupu.

Możesz także zmienić aplikację, której chcesz używać, w ustawieniach realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Strona po zakupie wybierz aplikację realizacji zakupu, której chcesz używać.

Usuń aplikację

Możesz usunąć aplikację ze swojej realizacji zakupu. Jeśli chcesz całkowicie usunąć aplikację z panelu administracyjnego Shopify, musisz ją odinstalować.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Dostosuj obok konfiguracji strony realizacji zakupu, którą chcesz dostosować.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz usunąć z realizacji zakupu.

 4. Kliknij opcję Usuń aplikację z realizacji zakupu.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo