การปรับแต่งการกําหนดค่าการชำระเงินด้วยแอป

คุณสามารถปรับแต่งหน้าการชำระเงิน หน้าขอบคุณ และหน้าแสดงสถานะด้วยแอปได้ โดยผู้พัฒนาแอปและ Shopify Partner จะสร้างแอป จากนั้นเผยแพร่บน Shopify App Store คุณสามารถติดตั้งแอปที่พร้อมให้บริการแบบสาธารณะ สร้างแอปแบบกำหนดเองร่วมกับผู้พัฒนา หรือจ้าง Shopify Partner ก็ได้

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มแอปไปยังหน้าการชำระเงิน หน้าแสดงความขอบคุณ และหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อของคุณได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้ สามารถเพิ่มแอปการชำระเงินบางแอปได้เฉพาะในบางพื้นที่ของหน้าของคุณเท่านั้น

ความพร้อมใช้งานของแอป

แอปบางส่วนที่ปรับแต่งหน้าการชำระเงิน รวมถึงหน้าแสดงความขอบคุณและหน้าสถานะคำสั่งซื้อพร้อมให้บริการกับธุรกิจที่ใช้แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า

ตารางเปรียบเทียบแอปการชำระเงินที่ใช้งานได้ในแผน Shopify แต่ละแผน
ประเภทแอป แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า Shopify Plus
แอปที่สร้างด้วยส่วนขยายแอปของเว็บพิกเซล
แอปที่สร้างด้วยส่วนขยายแอปหลังการซื้อ
แอปสาธารณะที่สร้างด้วย Shopify Functions
แอปแบบกำหนดเองที่สร้างด้วย Shopify Functions
แอปที่สร้างด้วยส่วนขยาย UI สำหรับหน้าแสดงความขอบคุณและหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ
แอปที่สร้างด้วยส่วนขยาย UI สำหรับหน้าข้อมูล หน้าการจัดส่ง และหน้าการชำระเงิน

ติดตั้งแอป

หากมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่คุณต้องการเพิ่มไปยังหน้าการชำระเงิน หน้าแสดงความขอบคุณ และหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ ให้สำรวจแอปที่สามารถมอบฟีเจอร์เหล่านี้ให้คุณได้ ผู้พัฒนาแอปและ Shopify Partners สร้างแอปแบบกำหนดเองให้แก่คุณได้ หรือจะติดตั้งแอปจากภายนอกจาก Shopify App Store ก็ได้

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ Shopify App Store และค้นหาแอปการชำระเงินที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
 2. คลิกเพิ่มแอป
 3. คลิกติดตั้งแอป

เพิ่มแอปที่ติดตั้งแล้วไปยังหน้าของคุณ

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปแล้ว คุณต้องเพิ่มแอปในหน้าที่ใช้งานเครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้ แอปบางรายการสามารถเพิ่มได้เฉพาะในบางพื้นที่ของหน้าการชำระเงินเท่านั้น โดยมีขีดจํากัดสูงสุดที่ 3 แอปต่อพื้นที่ที่ไฮไลต์

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าการชำระเงินที่คุณต้องการปรับแต่ง

 3. เลือกหน้าที่คุณต้องการเพิ่มแอปที่แถบเมนูด้านบน

 4. คลิก “⊕ เพิ่มบล็อกแอป

 5. ในส่วนแอปที่สามารถใช้งานในหน้านี้ได้ ให้คลิกแอปที่คุณต้องการเพิ่มไปยังขั้นตอนการชำระเงิน โดยระบบจะจัดวางแอปดังกล่าวในพื้นที่ที่แนะนำในหน้าโดยอัตโนมัติ

 6. คลิก บันทึก

ย้ายและวางแอป

คุณสามารถย้ายและวางแอปภายในบล็อกของหน้าที่ระบุได้ แอปบางรายการสามารถวางได้เฉพาะในบางพื้นที่ของหน้าเท่านั้น พื้นที่ที่ไม่พร้อมใช้งานจะเป็นสีเทาเมื่อคุณพยายามที่จะลากแล้ววางแอป

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าการชำระเงินที่คุณต้องการปรับแต่ง

 3. ค้นหาแอปที่คุณต้องการย้าย

 4. คลิกและลากไอคอน ⠿ ที่อยู่ถัดจากแอปแล้วย้ายแอปไปยังพื้นที่อื่น

 5. คลิก บันทึก

กําหนดค่าแอป

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของแอปได้ โดยแอปแต่ละแอปจะมีการตั้งค่าเฉพาะที่คุณสามารถปรับแต่งได้ การตั้งค่าแอปจะได้รับการกําหนดโดยผู้พัฒนาหรือ Partner ที่สร้างแอป หากคุณมีทีมพัฒนาของคุณเอง คุณจะสามารถระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับแต่งได้เอง

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้แอปที่ให้คุณสร้างแบนเนอร์แบบกำหนดเองได้ คุณจะสามารถปรับแต่งชื่อ ข้อความอธิบาย และสถานะของแบนเนอร์ดังกล่าวได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าการชำระเงินที่คุณต้องการปรับแต่ง

 3. คลิกที่แอปที่คุณต้องการที่จะกำหนดค่า

 4. ปรับแต่งการตั้งค่าแอปของคุณ

 5. คลิก บันทึก

การจัดการการควบคุมพฤติกรรมของแอป

เมื่อคุณกําหนดค่าแอป คุณยังสามารถจัดการการควบคุมพฤติกรรมของแอปได้อีกด้วย โดยการควบคุมเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการพฤติกรรมต่อไปนี้ได้

การควบคุมบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปที่คุณกำหนดค่า

อนุญาตให้แอปบล็อกการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้แอปบล็อกการชำระเงินและปฏิเสธการชำระเงิน หากลูกค้าให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องภายในแอป

ตัวอย่างเช่น คุณมีแอปที่เพิ่มช่องทำเครื่องหมายในขั้นตอนการชำระเงินซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องเลือก หากคุณอนุญาตให้แอปนี้บล็อกการชำระเงินและลูกค้าของคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ลูกค้าจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าการชำระเงินที่คุณต้องการปรับแต่ง

 3. คลิกที่แอปที่คุณต้องการที่จะกำหนดค่า

 4. ในส่วน พฤติกรรมการชำระเงิน ที่แถบด้านข้างขวา ให้เลือก อนุญาตแอปเพื่อบล็อกการชำระเงิน

 5. คลิก อนุญาตแอปให้บล็อกการชำระเงิน

 6. คลิก บันทึก

รวมแอปที่อยู่ในการชำระเงินแบบเร่งด่วน

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรวมแอป เช่น Shop Pay ในการชำระเงินแบบเร่งด่วนหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้แอปบังคับส่วนที่ย่ออยู่ให้ขยายออกโดยอัตโนมัติในการชำระเงินแบบเร่งด่วนได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าการชำระเงินที่คุณต้องการปรับแต่ง

 3. คลิกที่แอปที่คุณต้องการที่จะกำหนดค่า

 4. ในส่วนพฤติกรรม การชำระเงิน ให้เลือก รวมแอปในขั้นตอนการชำระเงินแบบด่วน

 5. ตัวเลือกเสริม: เลือกขยายส่วนโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงแอป เพื่อขยายส่วนที่ปิดอยู่

 6. คลิก บันทึก

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูว่าการชำระเงินแบบเร่งด่วนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรในร้านค้า ให้คลิกไอคอนการชำระเงินที่มุมขวาบนของเครื่องมือแก้ไขการชำระเงิน

เพิ่มฟีเจอร์ไปยังหน้าหลังการซื้อในขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แบบสํารวจจากลูกค้าหรือการเสนอสินค้าที่ราคาสูงกว่าในช่วงชำระเงินให้ลูกค้าของคุณโดยใช้แอปหลังการซื้อ แอปเหล่านี้จะเพิ่มเนื้อหาหลังจากที่ลูกค้าของคุณชำระเงินเสร็จสิ้น แต่ก่อนที่จะแสดงหน้ายืนยันคำสั่งซื้อ

หากต้องการเพิ่มฟีเจอร์ไปยังหน้าหลังการซื้อของคุณ คุณต้องติดตั้งและกําหนดค่าแอปการชำระเงิน จากนั้นให้เลือกแอปนั้นเพื่อใช้งานในหน้าหลังการซื้อในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถใช้แอปการชำระเงินเพื่อเพิ่มฟีเจอร์หลังการซื้อได้เพียงครั้งละหนึ่งแอป หากคุณมีแอปที่ติดตั้งฟังก์ชันการใช้งานหลังการซื้อมากกว่าหนึ่งแอป คุณสามารถเลือกแอปที่ต้องการใช้ในการตั้งค่าการชำระเงินได้

ติดตั้งแอปการชำระเงินเพื่อเพิ่มฟีเจอร์หลังการซื้อ

หากต้องการเพิ่มฟีเจอร์ไปยังหน้าหลังการซื้อ คุณต้องใช้แอปจากภายนอกที่รองรับฟีเจอร์หลังการซื้อในขั้นตอนการชำระเงิน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปของบุคคลภายนอก คุณต้องติดต่อผู้พัฒนาแอป

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ Shopify App Store และค้นหาแอปหลังการซื้อที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
 2. คลิก “เพิ่มแอป” หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ระบบจะแจ้งให้คุณเข้าสู่ระบบ
 3. คลิกติดตั้งแอป
 4. ไปที่แอป ในส่วนผู้ดูแล Shopify จากนั้นแตะที่ชื่อของแอปการชำระเงินของคุณ
 5. กําหนดค่าต่างๆ ที่จำเป็น

เลือกแอปเพื่อใช้ในหน้าหลังการซื้อของคุณ

หลังจากที่คุณติดตั้งและกําหนดค่าแอปการชำระเงินแล้ว คุณต้องเลือกแอปดังกล่าวเพื่อใช้ในหน้าหลังการซื้อในการตั้งค่าการชำระเงิน

คุณยังสามารถเปลี่ยนแอปที่คุณต้องการใช้ในการตั้งค่าการชำระเงินได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนหน้าหลังการซื้อ ให้เลือกแอปชำระเงินที่คุณต้องการใช้

ลบแอป

คุณสามารถลบแอปออกจากขั้นตอนการชำระเงินได้ หากคุณต้องการลบแอปออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify โดยสมบูรณ์ คุณจะต้องถอนการติดตั้งแอป

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าการชำระเงินที่คุณต้องการปรับแต่ง

 3. คลิกแอปที่คุณต้องการลบออกจากการชำระเงินของคุณ

 4. คลิก ลบแอปออกจากการชำระเงิน

 5. คลิก บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี