การจัดการการกําหนดค่าการชำระเงินแบบจริงและแบบร่างของคุณ

คุณสามารถสร้างหน้าการชำระเงิน หน้าแสดงความขอบคุณ หน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ และหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้หลายเวอร์ชัน แล้วบันทึกเป็นแบบร่าง การกําหนดค่าแบบร่างจะช่วยให้คุณสามารถลองใช้แอปและการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างกันได้ก่อนที่จะใช้งานจริง นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่ง ตั้งค่า และทดสอบการกําหนดค่าแบบร่างได้ก่อนการลดราคาตามฤดูกาลหรือ BFCM เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินของคุณนั้นพร้อมรับมือช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด

ร้านค้าในแผน Shopify Plus สามารถมีการกําหนดค่าแบบร่างได้สูงสุดถึง 99 แบบ ส่วนร้านค้าในแผน Basic Shopify และ Advanced สามารถมีการกําหนดค่าแบบร่างได้สูงสุดถึง 20 แบบ

คุณสามารถดู เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และเผยแพร่การกําหนดค่าของคุณได้ ระบบจะไม่แสดงชื่อการกําหนดค่าแบบจริงและแบบร่างของคุณแก่ลูกค้าของคุณ

หากคุณต้องการปรับแต่งการกําหนดค่าใดๆ ให้ดูที่การปรับแต่งการกําหนดค่าของคุณและการปรับแต่งสไตล์การชำระเงินของคุณ

การจัดการการกําหนดค่าแบบจริงของคุณ

คุณสามารถดู เปลี่ยนชื่อ และทำซ้ำการกําหนดค่าแบบจริงของคุณได้ คุณสามารถมีการกําหนดค่าแบบจริงที่มียอดเข้าชมร้านค้าของลูกค้าได้ครั้งละหนึ่งรายการ

ดูการกําหนดค่าแบบจริงของคุณ

คุณสามารถดูได้ว่าระบบจะแสดงการกำหนดค่าแบบจริงให้ลูกค้าเห็นอย่างไร

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกำหนดค่า ให้คลิกที่ ที่อยู่ถัดจากการกำหนดค่าแบบจริง จากนั้นคลิก “ดู

เปลี่ยนชื่อการกําหนดค่าแบบจริงของคุณ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกที่ ที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าแบบจริงของคุณ จากนั้นคลิกเปลี่ยนชื่อ

 3. ป้อนชื่อของการกำหนดค่า จากนั้นคลิก “บันทึก

ทำซ้ำการกําหนดค่าแบบจริงของคุณ

เมื่อคุณทำซ้ำการกําหนดค่าการชำระเงินและการกําหนดค่าบัญชีผู้ใช้แบบจริงของคุณ ระบบจะสร้างการกําหนดค่าแบบร่างใหม่ขึ้นมา

หากคุณมีการกําหนดค่าแบบร่างและทำซ้ำการกําหนดค่าแบบจริงของคุณอีกครั้ง ระบบจะแสดงการกําหนดค่าที่ทำซ้ำมาเป็นแบบร่างใหม่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกทำซ้ำที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าแบบจริงของคุณ

การจัดการการกำหนดค่าแบบร่าง

คุณสามารถเผยแพร่ แสดงตัวอย่าง เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบการกําหนดค่าแบบร่างของคุณได้

เผยแพร่การกําหนดค่าแบบร่างของคุณ

เมื่อคุณเผยแพร่การกําหนดค่าแบบร่างของคุณ คุณจะแทนที่การกําหนดค่าแบบจริงในปัจจุบันของคุณ การกําหนดค่าแบบจริงของคุณจะกลายเป็นการกําหนดค่าแบบร่าง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกเผยแพร่ที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าแบบร่างที่คุณต้องการเผยแพร่

 3. คลิกที่เผยแพร่

ดูตัวอย่างการกําหนดค่าแบบร่างของคุณ

คุณสามารถดูตัวอย่างได้ว่าระบบจะแสดงการชำระเงินแบบร่างให้ลูกค้าเห็นอย่างไร

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกำหนดค่า ให้คลิกที่ ที่อยู่ถัดจากการกำหนดค่าแบบร่างที่คุณต้องการดูตัวอย่าง จากนั้นคลิก “ดูตัวอย่าง

เปลี่ยนชื่อการกําหนดค่าแบบร่างของคุณ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกที่ ที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าแบบร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. ป้อนชื่อการกําหนดค่าใหม่ของคุณ จากนั้นคลิกบันทึก

ทำซ้ำการกำหนดค่าแบบร่าง

เมื่อคุณทำซ้ำการกําหนดค่าแบบร่างของคุณ การกําหนดค่าที่ทำซ้ำล่าสุดของคุณจะถูกระบุว่าเป็นแบบร่างใหม่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกที่ ที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าแบบร่างที่คุณต้องการทำซ้ำ จากนั้นคลิกทำซ้ำ

ลบการกำหนดค่าแบบร่าง

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกำหนดค่า ให้คลิกที่ ที่อยู่ถัดจากการกำหนดค่าแบบร่างที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก “ลบ

 3. คลิก “ลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี