Administrere aktive kassekonfigurasjoner og utkast

Du kan opprette flere versjoner av kassen samt takke-, bestillingsstatus- og kundekontosidene og lagre dem som utkast. Med konfigurasjonsutkast kan du også prøve ulike apper og merkevarebygging før du aktiverer dem. Du kan også tilpasse, konfigurere og teste konfigurasjonsutkast før sesongsalg eller BFCM for å sikre at kassen din er klar for hektiske perioder.

Butikker med Shopify Plus-abonnementet kan ha inntil 99 konfigurasjonsutkast, mens butikker med Basic-, Shopify- og Advanced-abonnementene kan ha inntil 20 konfigurasjonsutkast.

Du kan se, omdøpe, duplisere og publisere konfigurasjoner. Navnet på aktive konfigurasjoner og utkast vises ikke til kundene.

Hvis du ønsker å tilpasse noen av konfigurasjonene, kan du se Tilpasse konfigurasjoner og Tilpasse stilen i kassen.

Administrere aktive konfigurasjoner

Du kan se, omdøpe og duplisere aktive konfigurasjoner. Du kan bare ha én aktiv konfigurasjon av gangen som har faktisk kundetrafikk.

Se den aktive konfigurasjonen

Du kan se hvordan den aktive konfigurasjonen vises til kunder.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.

 2. Klikk på ved siden av den aktive konfigurasjonen i seksjonen Konfigurasjoner, og klikk deretter på Vis.

Gi nytt navn til den aktive konfigurasjonen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.

 2. Klikk på ved siden av den aktive konfigurasjonen i seksjonen Konfigurasjoner, og klikk på Gi nytt navn.

 3. Skriv inn navnet på konfigurasjonen, og klikk på Lagre.

Dupliser den aktive konfigurasjonen

Når du dupliserer den aktive kasse- og kontokonfigurasjonen, opprettes et nytt konfigurasjonsutkast.

Hvis du allerede har et konfigurasjonsutkast og dupliserer den aktive konfigurasjonen, merkes den dupliserte konfigurasjonen som Nytt utkast.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.

 2. Klikk på Dupliser ved siden av den aktive konfigurasjonen i seksjonen Konfigurasjoner.

Administrere konfigurasjonsutkast

Du kan publisere, forhåndsvise, omdøpe, duplisere og slette konfigurasjonsutkast.

Publiser konfigurasjonsutkast

Når du publiserer konfigurasjonsutkast, erstatter du den gjeldende aktive konfigurasjonen. Den aktive konfigurasjonen blir et konfigurasjonsutkast.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.

 2. Klikk på Publiser ved siden av konfigurasjonsutkastet du vil publisere i seksjonen Konfigurasjoner.

 3. Klikk på Publiser.

Forhåndsvis et konfigurasjonsutkast

Du kan forhåndsvise hvordan kasseutkastet vises for kundene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.

 2. Klikk på ved siden av konfigurasjonsutkastet du vil forhåndsvise i seksjonen Konfigurasjoner, og klikk deretter på Forhåndsvis.

Gi nytt navn til et konfigurasjonsutkast

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.

 2. Klikk på ved siden av konfigurasjonsutkastet du vil gi nytt navn til i seksjonen Konfigurasjoner.

 3. Angi det nye navnet på konfigurasjonen, og klikk på Lagre.

Dupliser et konfigurasjonsutkast

Når du dupliserer et konfigurasjonsutkast, merkes den nyeste dupliserte konfigurasjonen som Nytt utkast.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.

 2. Klikk på ved siden av konfigurasjonsutkastene du ønsker å duplisere i seksjonen Konfigurasjoner, og klikk deretter på Dupliser.

Slett et konfigurasjonsutkast

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.

 2. Klikk på ved siden av konfigurasjonsutkastene du ønsker å slette i seksjonen Konfigurasjoner, og klikk deretter på Fjern.

 3. Klikk på Fjern.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis