Hantera aktiva konfigurationer och konfigurationsutkast för kassan

Du kan skapa flera versioner av dina kassa-, tack-, orderstatus- och kundkontosidor och spara dem som utkast. Med konfigurationsutkast kan du prova olika appar och varumärkesbyggande innan du aktiverar dem. Du kan även anpassa, konfigurera och testa konfigurationsutkast innan säsongs-rean eller BFCM för att se till att kassan är redo för högsäsong.

Butiker med Shopify Plus-planen kan ha upp till 99 konfigurationsutkast. Butiker med Basic-, Shopify- och Advanced-planer kan ha upp till 20 konfigurationsutkast.

Du kan visa, byta namn på, duplicera och publicera dina konfigurationer. Dina namn på aktiva konfigurationer och konfigurationsutkast visas inte för kunderna.

Se Anpassa konfigurationer och Anpassa kassans stil om du vill anpassa någon av dina konfigurationer.

Hantera dina aktiva konfigurationer

Du kan visa, byta namn på och duplicera dina aktiva konfigurationer. Du kan bara ha en aktiv konfiguration med verklig kundtrafik åt gången.

Visa aktiv konfiguration

Du kan se hur den aktiva konfigurationen visas för kunderna.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. Klicka på intill din aktiva konfiguration i avsnittet Konfigurationer och sedan på Visa.

Byt namn på aktiv konfiguration

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på bredvid den aktiva konfigurationen och klickar sedan på Byt namn.

 3. Ange namnet på konfigurationen och klicka sedan på Spara.

Duplicera den aktiva konfigurationen

När du duplicerar den aktiva kassa- och kontokonfigurationen skapas ett nytt konfigurationsutkast.

Om du redan har ett konfigurationsutkast och du duplicerar den aktiva konfigurationen så anges den duplicerade konfigurationen som Nytt utkast.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Duplicera intill den aktiva konfigurationen.

Hantera konfigurationsutkast

Du kan publicera, förhandsgranska, byta namn på, duplicera och radera konfigurationsutkast.

Publicera konfigurationsutkast

När du publicerar konfigurationsutkast så ersätter du nuvarande aktiva konfiguration. Den aktiva konfigurationen blir ett konfigurationsutkast.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Publicera i avsnittet Konfigurationer bredvid det konfigurationsutkast som du vill publicera.

 3. Klicka på publicera.

Förhandsgranska konfigurationsutkastet

Du kan förhandsgranska hur ditt kassautkast visas för dina kunder.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. Klicka på i avsnittet Konfigurationer intill konfigurationsutkastet som du vill förhandsgranska, och klicka sedan på Förhandsgranska.

Byt namn på konfigurationsutkastet

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på bredvid det konfigurationsutkast som du vill byta namn på.

 3. Ange det nya namnet på konfigurationen och klicka sedan på Spara.

Duplicera konfigurationsutkast

När du duplicerar konfigurationsutkastet så anges den senaste duplicerade konfigurationen som Nytt utkast.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du först på bredvid konfigurationsutkastet som du vill duplicera och sedan på Duplicera.

Radera konfigurationsutkast

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. Klicka på i avsnittet Konfigurationer intill konfigurationsutkasten som du vill radera, och klicka sedan på Ta bort.

 3. Klicka på Ta bort.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis