Uppgraderingsguide för Checkout Extensibility

Du kan använda Shopify-kassan för att acceptera ordrar och ta emot betalning oavsett varifrån du säljer online. Om din butik har Shopify Plus-planen kan du använda Checkout Extensibility för att lägga till appar och avancerade anpassningar av varumärket på ett sätt som är uppgraderingssäkert och fungerar med Shop Pay.

Denna guide beskriver nya sätt som du kan använda Checkout Extensibility på för att anpassa din kassa och dina tack- och orderstatussidor på Shopify om du är en butik som för närvarande har Shopify Plus. Använd uppgraderingskitet för Checkout Extensibility för att lära dig mer om hur du kan bedöma och ersätta dina nuvarande kassaanpassningar.

Om Checkout Extensibility

Checkout Extensibility är ett snabbare, bättre presterande, säkrare och mer uppgraderingssäkert alternativ än checkout.liquid för anpassningar av kassafunktionaliteten. Checkout Extensibility fungerar även sömlöst med Shop Pay. Genom att uppgradera till Checkout Extensibility kan du dra nytta av flera nya funktioner och möjligheter:

Med Checkout Extensibility kan du anpassa kassan med hjälp av funktioner som är inbyggda i appar. Dessa appar är snabba att installera och uppgraderingssäkra. Därutöver utvecklas Checkout Extensibility kontinuerligt för att tillgodose dina behov genom nya eller förbättrade funktioner, tillsammans med nya appar.

Behörighet

Butiken måste ha Shopify Plus-planen för att du ska kunna använda Checkout Extensibility. Du kan inte använda funktioner som är inkompatibla med Checkout Extensibility, som till exempel följande funktioner:

Uppgradera till Checkout Extensibility

Det genereras automatiskt en rapport som identifierar befintliga anpassningar av din kassa. Denna finns tillgänglig i Shopify-admin och som en nedladdningsbar CSV-fil. Använd den här rapporten för att förenkla granskningen av befintliga kassaanpassningar och som hjälp för att uppgradera till Checkout Extensibility snabbare.

Du kan fortfarande uppgradera till Checkout Extensibility, även om du inte kan replikera alla dina befintliga anpassningar till checkout.liquid, ytterligare skript och appar. Du kan välja att uppgradera alla sidor eller endast kassasidor när du publicerar.

Steg 1: Granska dina befintliga kassa-anpassningar

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Visa anpassad rapport i avsnittet Uppgradera till Checkout Extensibility för att öppna rapporten som innehåller information om befintliga anpassningar i din kassa, inklusive följande data:

  • Anpassningskategori, till exempel Varumärkeshantering eller Valideringar
  • Anpassningsnamn och beskrivning
  • Källfil, som till exempel checkout.liquid
  • Kodrader där anpassningen börjar och slutar
  • Vägledning för att skapa anpassningen i kassatillägg
 3. Valfritt: Om du vill ladda ner en version av rapporten som en CSV-fil så klickar du på ↥ Exportera.

Läs mer om checkout.liquid layout.

Steg 2: Granska anpassningarna av tack- och orderstatussidorna

 1. Från Shopify-admin går du till Inställningar > appar för att granska lista med appar.
 2. Granska alla installerade appar som anpassar sidorna för Tack och Orderstatus.
 3. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.
 4. Klicka på Visa personlig rapport i avsnittet Uppgradera till kassatillägg för att öppna rapporten.
 5. Granska eventuella anpassningar som gjorts med hjälp av Ytterligare skript genom att navigera till fliken Tack- och Orderstatussidor.

Steg 3: Skapa och publicera nya anpassningar

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Skapa utkast i avsnittet Konfigurationer.

 3. Anpassa dina kassa-, tack- och orderstatussidor genom att lägga till appar eller redigera din varumärkeshantering. Läs mer om att anpassa och redigera din kassa.

 4. Valfritt: Ställ in dina pixlar eller ytterligare förstapartsfunktioner.

 5. Granska dina ändringar.

 6. Klicka på Publicera när du är redo att använda den nya kassan.

 7. I popup-fönstret väljer du vilka sidor som ska publiceras och bekräftar sedan att du vill ersätta alla befintliga anpassningar genom att klicka på publicera.

När Shopify gör nya förbättringar kommer din nya kassa automatiskt uppdateras.

Valfritt: Installera kassa-appar

Överväg att installera kassaappar från Shopify App Store för att förbättra din kassa genom ytterligare funktioner som kan hjälpa dig att öka konverteringar, öka det genomsnittliga ordervärdet och mer.

Valfritt: Ställa in pixlar

Om du för närvarande använder checkout.liquid för att spåra kundhändelser, bör du ersätta den med pixlar innan du publicerar ditt kassautkast.

Valfritt: Ställ in ytterligare förstapartsfunktioner

Det är möjligt att några av dina checkout.liquid nu stöds i Shopify. Granska och konfigurera dessa funktioner, i tillämpliga fall, innan du publicerar kassautkastet.

Funktioner som nu stöds i Shopify inkluderar följande exempel:

Återställ till checkout.liquid, ytterligare skript eller appar med skripttaggar

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Kassa och i avsnittet Uppgradera status klickar du på Återställ länk.
 2. Välj de sidor som du vill återställa och klicka sedan på återställ.

När du återställer kommer dina anpassningar av Checkout Extensibility att sparas som ett utkast som du kan uppdatera och publicera senare.

Om du började använda funktioner som är inkompatibla med checkout.liquid och du återgår till checkout.liquid kommer dessa funktioner sluta fungera.

Funktioner som är inkompatibla med checkout.liquid

Följande funktioner är inkompatibla med checkout.liquid och är endast tillgängliga när du uppgraderar till Checkout Extensibility:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis