Förbeställningar

Du kan sälja produkter som är slut i lager eller som ännu inte är tillgängliga genom att ställa in dem som förbeställningar. Du kan använda förbeställningar för att hjälpa dig prognostisera efterfrågan på en ny produkt som du släpper, eller för att skapa ett kundintresse kring en ny release.

Beroende på de förbeställningsalternativ som du erbjuder kan du inhämta fullständig, delvis eller ingen betalning vid den tidpunkt då kunden lägger sin order. Inhämtning av betalning lagrar din kunds betalningsmetod, och sedan kan du uppfylla och hämta in den återstående betalningen vid ett senare tillfälle.

Om du vill använda förbeställningar måste du installera en förbeställningsapp från Shopifys appbutik och sedan hantera förbeställningar i Shopify-administratören. För att ställa in en vara för förbeställning måste du slutföra installationen i appen som du installerar.

Om du avinstallerar en förbeställningsapp kommer alla förbeställningsdata (exklusive kundens betalningsinformation) som du har skapat i appen raderas efter 48h. Om appen har en aktiv säkerhetskopieringsmekanism kan du återställa data vid ett senare tillfälle.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis