Förbeställningar

Du kan sälja produkter som är slut i lager eller som ännu inte är tillgängliga genom att ställa in dem som förbeställningar. Du kan använda förbeställningar för att få hjälp att prognostisera efterfrågan på en ny produkt som du släpper, eller för att skapa ett kundintresse kring ett nytt produktsläpp.

Beroende på vilka förbeställningsalternativ du erbjuder kan du hämta in fullständig, delvis eller ingen betalning vid den tidpunkt då kunden lägger sin order. Inhämtning av betalning lagrar din kunds betalningsmetod, och sedan kan du distribuera och hämta in den återstående betalningen vid ett senare tillfälle.

Om du vill använda förbeställningar måste du installera en förbeställningsapp från Shopify App Store och sedan hantera förbeställningar i Shopify-admin. Om du vill konfigurera en artikel för förbeställning måste du slutföra konfigureringen i den app du installerar.

Om du avinstallerar en förbeställningsapp kommer alla förbeställningsdata (exklusive kundens betalningsinformation) som du har skapat i appen att raderas efter 48 timmar. Om appen har en aktiv säkerhetskopieringsmekanism kan du återställa data vid ett senare tillfälle.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis