Hantera förbeställningar

När du har installerat och ställt in en förbeställnings-app i din butik kan du behöva söka i dina ordrar för att hantera information om förbeställningar, eller kundens betalningsinformation.

Hantera dina kunders betalningsmetoder

Om du säljer produkter som kan förbeställas och en kund behöver uppdatera sin betalningsinformation på grund av en misslyckad betalning, kan du uppdatera kundens profil i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Klicka på Kunder från din Shopify admin.
 2. Klicka på kundens namn.
 3. Klicka på Fler åtgärder i avsnittet Betalningsmetoder.
 4. Gör följande om du vill att kunden själv ska uppdatera sin betalningsinformation:

  1. Klicka på Skicka länk för att uppdatera kort.
  2. Välj den e-postadress som du vill skicka e-postmeddelandet från.
  3. Klicka på Skicka e-postmeddelande.
 5. Om du vill uppdatera kundens betalningsmetod manuellt för vissa betalningsmetoder gör du följande:

  1. Klicka på Ersätt kort.
  2. Slutför formuläret Ersätt kontokort.
  3. Klicka på Bekräfta.
 6. Klicka på Radera kort om du vill ta bort kundens betalningsmetod.

Kunder kan bli ombedda att bekräfta sin betalningsmetod för ytterligare säkerhet. Din kunds bank kan bestrida återkommande faktureringsförsök, vilket innebär att din kund måste bekräfta sitt köp och sin betalningsmetod manuellt.

Om en kund behöver bekräfta sin betalningsmetod för en order kommer Shopify skicka e-postmeddelande till kunden med en länk till din butik för att kunna bekräfta betalningen.

Hantera ordrar

När du har fått förbeställningar kan du behöva söka i dina ordrar för att hantera information om förbeställningar eller betalningsinformation.

Du kan även kvarhålla en order om du vill förlänga orderns distributionstid.

Förläng din distributionstid

Du kan vänta med en icke-distribuerad order som inte är klar för distribution. Om du väntar med en icke-distribuerad order ska du se till att dina kunder är informerade om statusen för deras förbeställning.

Steg:

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.
 2. Klicka på den icke-distribuerade ordern.
 3. Klicka på menyn ... i avsnittet Icke-distribuerad.
 4. Klicka på Hold fulfillment (Parkera distribution).

Du kan lära dig mer om orderdistribution.

Filtrera och sortera dina obetalda eller icke-distribuerade förbeställningar

Du kan filtrera ordersidan med flikarna Icke-distribuerad eller Obetald för att visa förbeställningar som inte har distribuerats eller fullbetalats.

Ändra förfallodatum för betalning

Du kan ändra betalningsförfallodagen på en senarelagd betalning för att inhämta den tidigt.

Hämta in en uppskjuten betalning tidigt

Om din produkt är redo att levereras tidigare än förväntat kan du inhämta den återstående betalningen tidigare än schemalagt. Du kan skicka en faktura till kunden eller så kan du ange kundens kredit- eller betalkortsuppgifter för att debitera dem.

Steg:

 1. Gå till din Shopify-admin och klicka på Ordrar.
 2. Klicka på ordern som du vill inhämta tidig betalning för.
 3. Klicka på Inhämta betalning i avsnittet Delvis betald och klickar sedan för att debitera det lagrade kortet.

Reservera lager

Lager för en förbeställning reserveras antingen vid tidpunkten för försäljning eller vid distribution. Du kan välja vilket alternativ du föredrar i konfigurationen för vissa förbeställningsappar. Om det här alternativet inte är tillgängligt, kontakta apputvecklaren för mer information.

Annullera och återbetala förbeställningar

Du kan annullera en delvis betald förbeställning som inte har distribuerats. Om ordern har distribuerats kan du inte annullera ordern men du kan utfärda fullständiga och delvisa återbetalningar för distribuerade varor.

Om din kund annullerar en order kan du fortfarande behöva återbetala ordern manuellt. Ett meddelande visas på en order när detta händer.

När du återbetalar en order från Ordersidan kan du även behöva annullera ordern i din förbeställnings-app.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis