Quản lý đơn hàng đặt trước

Sau khi đã cài đặt và thiết lập ứng dụng đặt hàng trước trong cửa hàng, có thể bạn sẽ cần tìm kiếm đơn hàng để quản lý thông tin về đơn hàng đặt trước hoặc thông tin thanh toán của khách hàng.

Quản lý phương thức thanh toán của khách hàng

Nếu bạn bán sản phẩm đặt trước và cần khách hàng cập nhật thông tin thanh toán vì thanh toán không thành công, bạn có thể cập nhật hồ sơ của khách hàng trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.
 2. Nhấp vào tên khách hàng.
 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Thao tác khác.
 4. Nếu bạn muốn khách hàng tự cập nhật thông tin thanh toán của họ, hãy thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Gửi liên kết để cập nhật thẻ.
  2. Chọn địa chỉ email bạn muốn dùng để gửi email.
  3. Nhấp vào Gửi email.
 5. Đối với một số phương thức thanh toán, nếu bạn muốn cập nhật thủ công phương thức thanh toán của khách hàng, hãy thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Replace card (Thay thẻ).
  2. Hoàn tất mẫu Thay thẻ tín dụng.
  3. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).
 6. Nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán của khách hàng, nhấp vào Delete card (Xóa thẻ).

Để tăng tính bảo mật, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu xác nhận phương thức thanh toán. Ngân hàng của khách hàng có thể tạo thử thách cho các lần thử thanh toán tiếp theo, nghĩa là khách hàng cần xác nhận thủ công phương thức mua và thanh toán.

Nếu khách hàng cần xác nhận phương thức thanh toán cho đơn hàng, Shopify sẽ gửi cho khách hàng email chứa liên kết đến cửa hàng của bạn để xác nhận thanh toán.

Quản lý đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng đặt trước, có thể bạn sẽ cần tìm kiếm đơn hàng để quản lý thông tin về đơn hàng đặt trước hoặc thông tin thanh toán.

Bạn cũng có thể tạm dừng quá trình thực hiện đơn hàng nếu muốn kéo dài thời gian thực hiện.

Kéo dài thời gian thực hiện

Bạn có thể đặt đơn hàng chưa thực hiện vào trạng thái tạm dừng nếu đơn hàng chưa sẵn sàng để thực hiện. Nếu bạn đặt đơn hàng chưa thực hiện vào trạng thái tạm dừng, hãy đảm bảo thông báo cho khách hàng về trạng thái đơn hàng đặt trước của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng chưa thực hiện.
 3. Trong mục Chưa thực hiện, nhấp vào menu ....
 4. Nhấp vào Tạm dừng thực hiện.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về thực hiện đơn hàng.

Lọc và sắp xếp đơn hàng đặt trước chưa thanh toán hoặc chưa thực hiện

Bạn có thể lọc trang Đơn hàng theo tab Chưa thực hiện hoặc Chưa thanh toán để xem tất cả đơn hàng đặt trước chưa thực hiện hoặc chưa thanh toán.

Thay đổi ngày đến hạn thanh toán

Bạn có thể sửa đổi ngày đến hạn thanh toán đối với khoản trả chậm để thu tiền sớm.

Thu sớm tiền trả chậm

Nếu sản phẩm của bạn đã sẵn sàng để vận chuyển sớm hơn dự kiến, bạn có thể thu tiền thanh toán còn lại sớm hơn lịch đã hẹn. Bạn có thể gửi hóa đơn cho khách hàng hoặc nhập chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng để tính phí.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn thu tiền thanh toán sớm.
 3. Trong mục Đã thanh toán một phần, nhấp vào Thu tiền thanh toán rồi nhấp để tính phí vào thẻ đã lưu.

Giữ lại hàng trong kho

Hàng trong kho của đơn hàng đặt trước được giữ lại tại thời điểm bán hoặc thực hiện đơn hàng. Bạn có thể chọn tùy chọn mình muốn trong quá trình thiết lập một số ứng dụng đặt hàng trước. Nếu không có tùy chọn này, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để biết thêm thông tin.

Hủy và hoàn tiền đơn hàng đặt trước

Bạn có thể hủy đơn hàng đặt trước đã thanh toán một phần nhưng chưa thực hiện. Nếu đơn hàng đã được thực hiện, bạn không thể hủy đơn hàng nhưng có thể hoàn tiền toàn bộ và một phần đối với các mặt hàng đã thực hiện.

Nếu khách hàng hủy đơn hàng, bạn vẫn có thể cần hoàn tiền đơn hàng theo cách thủ công. Khi đó, một thông báo sẽ xuất hiện trên đơn hàng.

Sau khi hoàn tiền đơn hàng trên trang Đơn hàng, bạn có thể phải hủy đơn hàng trong cả ứng dụng đặt hàng trước.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí