Thử trước khi mua

Bạn có thể thêm Thử trước khi mua (TBYB) làm một tùy chọn mua để có thể vận chuyển đơn hàng đến khách hàng trước khi thu tiền thanh toán rồi thu tiền vào một thời điểm sau này. Bạn cũng có thể ủy quyền hoàn toàn đối với phương thức thanh toán của khách hàng trước khi thực hiện đơn hàng để đảm bảo khách hàng có thể thanh toán cho sản phẩm trong tương lai.

Nếu đã cài đặt ứng dụng Thử trước khi mua từ Shopify App Store, bạn có thể quản lý cài đặt trên trang quản trị Shopify. Khi khách hàng mua sản phẩm TBYB từ bạn, thông tin về sản phẩm và trạng thái thanh toán sẽ hiển thị trong trang quản trị. Để thiết lập TBYB, bạn cần hoàn tất các bước thiết lập trong ứng dụng đã cài đặt.

Khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng TBYB, mọi dữ liệu (không bao gồm thông tin thanh toán của khách hàng) mà bạn đã tạo trong ứng dụng sẽ bị xóa sau 48 giờ. Nếu ứng dụng có cơ chế dự phòng, bạn có thể khôi phục dữ liệu này trong tương lai.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí