Shopify Subscriptions

Ứng dụng Shopify Subscriptions được kết nối với cửa hàng Shopify nên bạn có thể xây dựng và quản lý gói đăng ký mà không cần rời khỏi trang quản trị. Việc thêm gói đăng ký làm tùy chọn mua cho phép bạn bán sản phẩm thường xuyên. Với ứng dụng Shopify Subscriptions, bạn sẽ có thêm sự linh hoạt trong tần suất đăng ký và các hình thức giảm giá mà bạn có thể áp dụng cho gói đăng ký.

Bạn có thể cung cấp nhiều gói đăng ký cho khách hàng. Bạn có thể cung cấp gói đăng ký với nhiều tần suất và hình thức giảm giá cho một hoặc nhiều sản phẩm.

Bạn có thể hoàn tất các tác vụ sau bằng ứng dụng Shopify Subscriptions:

  • Tạo gói đăng ký tự động lập hóa đơn và gia hạn hằng tuần, hằng tháng hoặc hằng năm.
  • Sửa đổi, bỏ qua, tạm dừng và hủy gói đăng ký và hợp đồng.
  • Áp dụng ưu đãi giảm giá theo số tiền, tỷ lệ phần trăm hoặc giá cố định cho sản phẩm gói đăng ký.
  • Hiển thị tiện ích gói đăng ký trong cửa hàng trực tuyến.
  • Xem chi tiết gói đăng ký trên trang sản phẩm, trang giỏ hàng và trang cảm ơn.
  • Gửi thông báo qua email cho khách hàng về đơn hàng gói đăng ký của họ.
  • Xem và theo dõi phân tích về gói đăng ký đang hoạt động, bị tạm dừng và đã hủy.

Khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản khách hàng để xem và quản lý các giao dịch mua một lần cũng như giao dịch mua gói đăng ký. Khách hàng có thể tiếp tục, bỏ qua hoặc hủy gói đăng ký và quản lý phương thức thanh toán và địa chỉ giao hàng.

Thông tin thanh toán của khách hàng được Shopify lưu trữ an toàn. Bạn không thể truy cập thông tin thẻ tín dụng đầy đủ của khách hàng sau khi đã nhập.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí