Quản lý Shopify Subscriptions

Sau khi thiết lập Shopify Subscriptions cho cửa hàng, có thể bạn sẽ cần sửa đổi gói đăng ký hoặc hợp đồng, cập nhật thông tin chi tiết khách hàng hoặc điều chỉnh đơn hàng sắp tới.

Chỉnh sửa gói đăng ký

Bạn có thể chỉnh sửa gói đăng ký trong ứng dụng Shopify Subscriptions. Để sắp xếp danh sách gói, bạn có thể sắp xếp gói theo tiêu đề gói, ngày tạo hoặc ngày cập nhật. Theo mặc định, danh sách gói được sắp xếp theo ngày tạo, từ mới nhất đến cũ nhất.

Bước:

Bạn có thể gỡ bỏ sản phẩm khỏi gói đăng ký hiện có bằng cách nhấp vào Gỡ bỏ trong mục Tùy chọn mua trên trang sản phẩm. Điều này sẽ không hủy bất kỳ gói đăng ký hiện có nào đối với sản phẩm này.

Xóa gói đăng ký

Bạn có thể xóa gói đăng ký trong ứng dụng Subscriptions. Thao tác xóa gói không thể hoàn tác.

Bước:

Chỉnh sửa hợp đồng đăng ký

Khi khách hàng mua gói đăng ký định kỳ trong cửa hàng của bạn, hợp đồng đăng ký sẽ được tạo trong ứng dụng Shopify Subscriptions. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin liên hệ hoặc địa chỉ giao hàng của khách hàng, quản lý phương thức thanh toán, bỏ qua đơn hàng sắp tới, tạm dừng, tiếp tục hoặc hủy hợp đồng đăng ký. Bạn cũng có thể sửa đổi sản phẩm, số lượng sản phẩm và tần suất giao hàng của hợp đồng đăng ký.

Để sắp xếp danh sách hợp đồng hoặc thu hẹp danh sách hợp đồng hiển thị, bạn có thể lọc theo trạng thái. Theo mặc định, danh sách hợp đồng được sắp xếp theo ngày mua gần nhất, từ mới nhất đến cũ nhất.

Chỉnh sửa chi tiết liên hệ hoặc địa chỉ giao hàng của khách hàng

Bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ hoặc địa chỉ giao hàng của khách hàng cho gói đăng ký trong hồ sơ khách hàng của họ.

Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa hồ sơ khách hàng.

Chỉnh sửa sản phẩm hoặc tần suất giao hàng của hợp đồng

Bạn có thể cập nhật sản phẩm trong hợp đồng đăng ký của khách hàng và tần suất giao hàng. Việc cập nhật tần suất giao hàng sẽ tự động cập nhật tần suất thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Gói đăng ký > Hợp đồng.
 2. Chọn hợp đồng bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa sản phẩm, số lượng sản phẩm hoặc tần suất giao hàng.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý phương thức thanh toán của khách hàng

Bạn có thể thực hiện những tác vụ sau để quản lý phương thức thanh toán của khách hàng:

 • Gửi liên kết qua email cho khách hàng để cập nhật thông tin thẻ tín dụng của họ.
 • Cập nhật thủ công thông tin thẻ tín dụng của khách hàng trong hồ sơ khách hàng của họ.
 • Xóa phương thức thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Gói đăng ký > Hợp đồng.
 2. Chọn hợp đồng có phương thức thanh toán bạn muốn quản lý.
 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Quản lý.
 4. Thực hiện một trong những tùy chọn sau:
  • Để gửi liên kết đến khách hàng qua email để cập nhật thông tin thẻ tín dụng của họ, nhấp vào Gửi liên kết để cập nhật thẻ rồi nhấp vào Gửi email.
  • Để cập nhật thủ công thông tin tín dụng của khách hàng, nhấp vào Quản lý thanh toán trên trang khách hàng.
   • Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Thao tác khác bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn cập nhật rồi nhấp vào Thay thế thẻ.
   • Hoàn tất biểu mẫu Thay thẻ tín dụng, sau đó nhấp vào Xác nhận.

- Để xóa phương thức thanh toán của khách hàng, nhấp vào Xóa thẻ. Các khoản phí chưa trả sẽ không được xử lý bằng phương thức thanh toán đó. Bạn sẽ không thể hoàn tác nếu xóa phương thức thanh toán.

Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa thông tin thanh toán gói đăng ký của khách hàng.

Bỏ qua đơn hàng gói đăng ký sắp tới

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Gói đăng ký > Hợp đồng.
 2. Chọn hợp đồng có đơn hàng sắp tới mà bạn muốn bỏ qua.
 3. Trong mục Đơn hàng tiếp theo, nhấp vào Bỏ qua bên cạnh đơn hàng bạn muốn bỏ qua. Huy hiệu Đã bỏ qua sẽ hiển thị bên cạnh ngày của đơn hàng.

Nếu bạn muốn tiếp tục đơn hàng sắp tới đã lên lịch để bỏ qua, nhấp vào Tiếp tục bên cạnh đơn hàng đó.

Tạm dừng, tiếp tục hoặc hủy hợp đồng đăng ký

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Gói đăng ký > Hợp đồng.
 2. Chọn hợp đồng bạn muốn tạm dừng, tiếp tục hoặc hủy.
 3. Thực hiện một trong những tùy chọn sau:
  • Để tiếp tục hợp đồng, chọn Tiếp tục.
  • Để tạm dừng hợp đồng, chọn Tạm dừng.
  • Để hủy hợp đồng, chọn Hủy.

Không thể khôi phục gói đăng ký đã hủy.

Gỡ cài đặt Shopify Subscriptions

Nếu gỡ cài đặt ứng dụng Shopify Subscriptions thì bạn sẽ không thể xem hoặc truy cập các tính năng của ứng dụng nữa. Mọi gói đăng ký và hợp đồng bạn đã tạo trong ứng dụng cũng như mọi ưu đãi giảm giá sử dụng Shopify Subscriptions đều sẽ bị xóa và không thể truy cập nữa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí