Thiết lập Shopify Subscriptions

Sau khi bạn thiết lập gói đăng ký, khách hàng có thể thực hiện giao dịch mua hàng được lên lịch định kỳ. Bạn có thể quản lý tất cả gói đăng ký và hợp đồng trong ứng dụng Shopify Subscriptions, sau đó hiển thị gói đăng ký trong cửa hàng trực tuyến. Ứng dụng này cũng thêm chính sách gói đăng ký mới và thông báo qua email về gói đăng ký vào cửa hàng của bạn.

Quản lý gói đăng ký của khách hàng

Nếu bạn đã kích hoạt tài khoản khách hàng mới thì khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản của họ trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến và quản lý gói đăng ký. Nếu bạn có tài khoản khách hàng cổ điển thì bạn có thể chia sẻ URL quản lý gói đăng ký để cấp quyền truy cập cho khách hàng, giúp họ tự quản lý gói đăng ký của mình.

Khách hàng có tài khoản khách hàng mới hoặc tài khoản khách hàng cổ điển sẽ có thể quản lý gói đăng ký bằng cách nhấp vào Quản lý gói đăng ký  trong thông báo tự động qua email về gói đăng ký.

Bật quản lý gói đăng ký trong phần cài đặt của trang quản trị Shopify để cho phép khách hàng quản lý gói đăng ký của họ.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Khách hàng.
 2. Trong mục Tài khoản khách hàng mới thuộc mục Quản lý gói đăng ký, nhấp vào Bật.
 3. Không bắt buộc: Bạn có thể thêm đường liên kết đến trang Gói đăng ký.

Tìm hiểu thêm về Quản lý gói đăng ký cho khách hàng.

Tạo gói đăng ký

Bạn có thể tạo gói đăng ký trong ứng dụng Shopify Subscriptions hoặc trên trang sản phẩm thuộc trang quản trị Shopify. Việc tạo gói đăng ký sẽ cho phép khách hàng mua sản phẩm thường xuyên với một trải nghiệm thanh toán nhất quán.

Tạo gói đăng ký trong ứng dụng Shopify Subscriptions

Bước:

Tạo gói đăng ký trên trang sản phẩm

Bước:

Hiển thị gói đăng ký trong cửa hàng trực tuyến

Sau khi thiết lập gói đăng ký, bạn có thể thêm tiện ích gói đăng ký vào trang sản phẩm. Thông tin chi tiết của gói đăng ký hiển thị trên trang sản phẩm, trang giỏ hàng và trang cảm ơn.

Chủ đề Online Store 2.0

Bước:

Chủ đề cổ điển

Chỉ những chủ đề cổ điển sau mới hỗ trợ tiện ích gói đăng ký: * Debut phiên bản 15.0 trở lên * Brooklyn phiên bản 17.0 trở lên

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào ... > Chỉnh sửa mã bên cạnh chủ đề bạn muốn thêm tiện ích gói đăng ký.
 3. Trong tệp product-template.liquid, thêm đoạn mã sau vào nơi bạn muốn tiện ích gói đăng ký hiển thị trên trang sản phẩm.
<div class="subscriptions_app_embed_block"></div>
 1. Nhấp vào Lưu rồi nhấp vào Thoát.
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh cùng một chủ đề.
 3. Trên thanh bên, nhấp vào biểu tượng Mục nhúng ứng dụng rồi nhấp vào nút bật/tắt bên cạnh Tiện ích gói đăng ký để bật tiện ích.
 4. Không bắt buộc: Tùy chỉnh tiện ích gói đăng ký để khớp với chủ đề của cửa hàng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tìm hiểu thêm về tùy chỉnh chủ đềchỉnh sửa mã chủ đề.

Cài đặt ứng dụng Shopify Subscriptions

Bạn có thể điều chỉnh số lần thử thanh toán lại và khoảng thời gian giữa các lần thử lại trong trường hợp thu hồi thanh toán không thành công.

Bạn cũng có thể chọn bỏ qua, tạm dừng hoặc hủy gói đăng ký khi tất cả lần thử lại đều không thành công. Khách hàng sẽ nhận được thông báo trong từng trường hợp.

Bước:

URL quản lý gói đăng ký

URL quản lý gói đăng ký là đường liên kết khách hàng có thể dùng để truy cập trang quản lý gói đăng ký. Bạn có thể thêm URL quản lý gói đăng ký tại bất kỳ vị trí nào bạn muốn cung cấp cho khách hàng điểm truy cập trang quản lý gói đăng ký, bao gồm thông báo qua emailmenu điều hướng của cửa hàng trực tuyến.

Thông báo của Shopify Subscriptions

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt thông báo của Shopify Subscriptions

Với Shopify Subscriptions, bạn có thể nhận, gửi và sửa đổi thông báo qua email về gói đăng ký. Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt thông báo qua email về gói đăng ký mà bạn nhận được và thông báo qua email mà bạn gửi cho khách hàng. Thông báo qua email được kích hoạt theo mặc định.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thông báo.
 2. Trong Thông báo cho khách hàng trong mục Gói đăng ký, chọn thông báo qua email để kích hoạt hoặc bỏ chọn để hủy kích hoạt. Lựa chọn của bạn sẽ được tự động lưu.
 3. Trong Thông báo về đơn hàng của nhân viên trong mục Gói đăng ký, chọn để kích hoạt hoặc bỏ chọn để hủy kích hoạt thông báo qua email. Lựa chọn của bạn sẽ được tự động lưu.

Tìm hiểu thêm về thông báochỉnh sửa thông báo.

Thêm chính sách gói đăng ký

Nếu bạn đã thiết lập gói đăng ký thì Chính sách hủy tùy chọn mua mới sẽ tự động được thêm vào cửa hàng. Chính sách này được liên kết với trang giỏ hàng và mục Thanh toán nhanh của trang thanh toán dưới dạng chính sách hủy và ở phần chân trang của trang thanh toán dưới dạng chính sách Gói đăng ký.

Nếu bạn để trống chính sách trong cài đặt trang quản trị Shopify thì mẫu mặc định sẽ hiển thị với khách hàng.

Khi thanh toán, khách hàng phải đồng ý với các điều khoản của chính sách hủy thì mới có thể hoàn tất quá trình mua hàng.

Chỉnh sửa chính sách cửa hàng để cập nhật Chính sách hủy tùy chọn mua hiển thị với khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí