Konfigurera Shopify Subscriptions

När du har konfigurerat prenumerationsplaner kan dina kunder göra schemalagda återkommande inköp. Du kan hantera alla dina prenumerationsplaner och kontrakt i appen Shopify Subscriptions och sedan visa dina prenumerationsplaner i din webbshop. Appen lägger också till en ny prenumerationspolicy och e-postaviseringar för prenumerationer i din butik.

Hantering av kundprenumeration

Om du har nya kundkonton aktivt så kan kunder logga in på sina konton från din webbshopsnavigering och hantera sina prenumerationer. Om du har klassiska kundkonton så kan du dela URL:en för prenumerationshantering för att ge kunderna tillgång till att hantera sina egna prenumerationer.

Kunder med nya eller klassiska kundkonton kan hantera sina prenumerationer genom att klicka på Hantera din prenumeration från dina automatiserade e-postmeddelanden med prenumerationsaviseringar.

Aktivera prenumerationshantering i dina Shopify-admin-inställningar för att låta kunder hantera sina prenumerationer.

Steg:

 1. Från Shopify-admin går du till Inställningar > Kunder.
 2. Klicka på Aktivera under Nya kundkonton i avsnittet Hantera prenumerationer.
 3. Valfritt: Du kan lägga till länken Prenumerationssida.

Läs mer om Prenumerationshantering för kunder.

Skapa en prenumerationsplan

Du kan skapa en prenumerationsplan från appen Shopify Subscriptions eller från produktsidan i Shopify-admin. Om du skapar en prenumerationsplan kan dina kunder köpa produkter återkommande med en enda kassaupplevelse.

Skapa en prenumerationsplan i appen Shopify Subscriptions

Steg:

Skapa en prenumerationsplan från produktsidan

Steg:

Visa prenumerationer i din webbshop

När du har ställt in en prenumerationsplan kan du lägga till en prenumerationswidget på din produktsida. Prenumerationsuppgifter visas på produkt-, varukorgs- och tacksidorna.

Online Store 2.0-teman

Steg:

Vintageteman

Prenumerationswidgeten stöds endast för följande vintageteman: * Debut i version 15.0 eller senare * Brooklyn i version 17.0 eller senare

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Teman.
 2. Klicka på ... > Redigera kod bredvid det tema som du vill lägga till prenumerationswidgeten för.
 3. I filen product-template.liquid lägger du till följande kodfragment där du vill att prenumerationswidget ska visas på din produktsida.
<div class="subscriptions_app_embed_block"></div>
 1. Klicka på Spara och sedan på Avsluta.
 2. Klicka på Anpassa intill samma tema.
 3. Klicka på ikonen Appinbäddningar i sidofältet och klicka sedan på växlingsknappen bredvid Prenumerationswidget för att aktivera widgeten.
 4. Valfritt: Anpassa prenumerationswidget för att matcha din butiks tema.
 5. Klicka på Spara.

Läs mer om att anpassa teman och redigera temakod.

Inställningar för Shopify Subscriptions-appen

Du kan justera antalet faktureringsförsök och intervallet mellan nya försök vid en misslyckad inbetalning.

Du kan även välja att hoppa över, pausa eller avbryta prenumerationen när alla nya försök har misslyckats. En avisering skickas till din kund vid varje tillfälle.

Steg:

URL för prenumerationshantering

URL för prenumerationshantering är den länk med vilken kunderna kan komma åt sidan för prenumerationshantering. Du kan lägga till URL för prenumerationshantering där du vill ge kunderna en startpunkt till sidan för prenumerationshantering , inklusive e-postaviseringar och din webbshops navigering.

Shopify Subscriptions-aviseringar

Aktivera eller inaktivera Shopify Subscriptions-aviseringar

Med Shopify Subscriptions kan du få, skicka och ändra aviseringar för prenumerationer via e-post. Du kan aktivera eller inaktivera prenumerationsaviseringarna som du får och de e-postmeddelanden som du skickar till dina kunder. E-postaviseringar är aktiverade som standard.

Steg:

 1. Gå in på Inställningar > Aviseringar från Shopify-admin.
 2. Under Kundaviseringar i avsnittet Prenumerationer kan du välja e-postaviseringar för att aktivera dem, eller avmarkera dem för att inaktivera dem. Dina val sparas automatiskt.
 3. Under Personalaviseringar i avsnittet Prenumerationer kan du välja e-postaviseringar för att aktivera dem, eller avmarkera dem för att inaktivera dem. Dina val sparas automatiskt.

Läs mer om aviseringar och redigering av aviseringar.

Lägga till en prenumerationspolicy

Om du har ställt in en prenumeration läggs en ny Uppsägningspolicy för köpalternativ automatiskt till i din butik. Denna policy är länkad på varukorgssidan och i avsnittet Snabbkassa i kassan som en uppsägningspolicy och i kassafoten som prenumerationspolicy.

Om du lämnar policyn tom i Shopify-admininställningarna visas en standardmall för kunder.

I kassan måste kunder godkänna villkoren för uppsägningspolicyn innan köp kan slutföras.

Redigera dina butikspolicyer för att uppdatera Uppsägningspolicyn för köpalternativ som visas för dina kunder.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis