Redigera temakod

Du kan redigera din temakod för att göra detaljerade ändringar i din webbutik. De flesta filerna som utgör ett tema innehåller Liquid, Shopifys mallspråk. Temafiler innehåller också HTML, CSS, JSON och JavaScript. Redigera inte koden för ett tema om du inte känner till HTML och CSS eller har en grundläggande kunskap om Liquid.

Innan du anpassar ditt tema

Innan du anpassar ditt tema rekommenderar vi att du gör följande:

  • Duplicera ditt tema för att skapa en säkerhetskopia. Detta gör det enkelt att ta bort dina ändringar och börja om igen om du behöver göra det.
  • Se till att du förstår vilken supportnivå som finns tillgänglig.
  • Läs om kraven och bästa praxis för att ladda upp bilder.

Redigera din temakod

Du kan redigera koden för ditt tema.

Steg:

  1. Klicka på Åtgärder> Redigera kod.

Kodredigeraren visar en katalog med temafiler till vänster och en yta för att se och redigera filerna till höger.

Du kan expandera kodredigeraren så att den fyller skärmen genom att klicka på expanderingsikonen:

Expanderingsikonen

Du kan återställa sidan till normalt visningsläge genom att klicka på ihopfällningsikonen:

Ihopfällningsikonen

När du klickar på en fil i katalogen till vänster så kommer den att öppnas i kodredigeraren. Du kan öppna och redigera flera filer samtidigt. Alla filer som du redigerar kommer att visa en punkt intill filnamnet:

Katalogen med temafiler som visar en lila punkt intill redigerade filer

Detta kan hjälpa dig att hålla reda på var du har gjort ändringar.

Rulla tillbaka till en äldre version av ditt tema

Om du har ändrat temafiler och behöver återställa dem kan du återställa .liquid-filer individuellt till en tid och ett datum innan du gjorde ändringarna.

  1. Klicka på en av de .liquid-filer som du nyligen har redigerat under rubriken Mallar.

  2. Klicka på Äldre versioner intill .liquid-filnamnet.

  3. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja en äldre version. Om du klickar på en datumstämpel kommer koden återställas till den sparade versionen.

  4. (Valfritt): Klicka på Förhandsgranskning och se om felet åtgärdades.

Handledning i anpassning av temakod

Du kan ta hjälp av handledningar för anpassning av temakod för att redigera din webbutik. Handledningarna är organiserade utifrån vilken typ av sida eller funktion de redigerar.

Handledningar för temaanpassning delas upp av den version av temaarkitektur som de använder. Lär dig hur du identifierar din version av temaarkitektur.

Få hjälp med anpassningar

Om du behöver hjälp med att göra ändringar i ditt tema kan du kontakta utvecklaren för ditt tema för att få hjälp.

Om du vill se vilka andra resurser som finns tillgängliga för att hjälpa dig med temaanpassningar, se Ytterligare resurser för temastöd.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis