Färgscheman

Olika avsnitt i temat, till exempel Rich text, Bildbanner and Produktserielista, låter dig välja ett färgschema som ska tillämpas för det avsnittet från de färger du anger i dina temainställningar. Ditt tema har ett tillämpat standard färgschema, som när som helst kan ändras i temaredigeraren. Om du lägger till dina varumärkesfärger garanteras en sammanhållen tillämpning av din färgpalett i din webbutik.

Färginställningar

Du kan ställa in bakgrunden för bilder och bildutfyllnad i din temaredigerare. Använd rullgardinsmenyn för att välja mellan accent 1, tonad accent 1, accent 2, tonad accent 2, bakgrund 1, tonad bakgrund 1, bakgrund 2, tonad bakgrund 2 eller omvänt. Du kan förhandsgranska valda färgscheman i temaredigerarens förhandsgranskningspanel.

Inställning Beskrivning
Text Färg kan tillämpas på avsnitts- eller blocktext.
Accent 1 Färg kan tillämpas på effektknappar och bakgrunder i vissa avsnitt.
Tonad accent 1 Välj en förinställd toning eller använd toningsväljaren för att anpassa din accenttoning.
Accent 2 Färg kan tillämpas på effektknappar och bakgrunder i vissa avsnitt.
Tonad accent 2 Välj en förinställd toning eller använd toningsväljaren för att anpassa din accenttoning.
Bakgrund 1 Färg kan tillämpas på effektknappar och bakgrunder i vissa avsnitt.
Tonad bakgrund 1 Välj en förinställd toning eller använd toningsväljaren för att anpassa din bakgrundstoning.
Bakgrund 2 Färg kan tillämpas på effektknappar och bakgrunder i vissa avsnitt.
Tonad bakgrund 2 Välj en förinställd toning eller använd toningsväljaren för att anpassa din bakgrundstoning.
Omvänd Färg kan tillämpas på effektknappar och bakgrunder i vissa avsnitt. Använder Bakgrund 1 som textfärg och textfärgen som bakgrundsfärg

Vissa av de inställningar som låter dig välja ett färgschema gör det också möjligt för dig att använda toningar. I Dawn kan du till exempel skapa toningar av ditt varumärkes färger och använda dem istället för de standardmässiga färgalternativen för accent och bakgrund.

Hantera ditt färgschema

Din butiks färgschema ställs in i dina temainställningar.

 1. Klicka på Temainställningar.
 2. Klicka på Färger.
 3. Om du vill ändra en färg i ditt tema klickar du på färgen och använder färgväljaren eller anger värdet för den nya färgen i textfältet.
 4. Klicka på Spara.

För solida färger använder du färgväljaren för att välja en ny färg eller anger värdet för färgen i textfältet. Fältet godkänner färgnamn (till exempel red, black, blue), RGB eller hexadecimala färgvärden.

Toningar

Du kan ställa in en toning av färger i Dawn för visuellt intressanta bakgrundsalternativ. Inställningen color_background används för att anpassa CSS-bakgrundsegenskapen.

Toningsväljaren gör det möjligt för dig att välja färger, toningsstil, vinkel, placering och opacitet för toningen. Alternativen som valts i toningsväljaren förhandsgranskas i realtid i temaredigeraren. Du kan även skapa en toningsbakgrund med hjälp av CSS-kod, som innehåller en verifieringskontroll.

Skapa toningar

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Färger.
 3. Välj ett av toningsalternativen.

 4. Välj dina toningsalternativ:

 • Du kan välja mellan en linjär eller radiell toning. Använd knapparna för att välja önskad toningsstil.
 • Vinkeln på din toning kan ställas in med uppåt- och nedåtpilarna. Om du klickar på uppåt- eller nedåtsymbolen ökas eller minskas vinkelprocenten med 5.
 • Använd skjutreglaget för att välja placering för din toning eller ange ett numeriskt värde i fältet.
 • Du kan ange en specifik hexkod för färg eller använda färgreglaget för att välja en nyans. Nyligen valda färger visas längst ned i panelen för toningsalternativ.
 • Om du vill att din toning ska vara ogenomskinlig ska du använda skjutreglaget till höger för att välja transparens för din toning. Du kan också ange en procentsats i fältet intill hexfärgkoden.
 1. Klicka på Spara.

Toningsväljare i temaredigeraren

Använd CSS för att ställa in toningar

De flesta CSS background-egenskapsvärden kan användas för att ställa in en bakgrundsfärg. Du kan använda det här fältet för solida färger (till exempel skapar #000000, black, rgb(0,0,0,0), rgba(0,0,0,0), hsl(0, 0%, 0%) och hsla(0, 0%, 0%, 1) en solid svart bakgrund) eller för toningar (till exempel linear-gradient(red, green), radial-gradient(red, green) eller conic-gradient(red, green)). Toningar kan också upprepas.

Steg:

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Färger.
 3. Klicka på den toning som du vill redigera.
 4. Klicka på pilen intill Toning och välj CSS.
 5. Skriv eller klistra in din toningskod i fältet CSS-kod. Förhandsgranskningen i temaredigeraren visar din toning på rätt plats.
 6. Klicka på Spara.
  Gradient CSS Code field in the theme editor

Ta bort en toning

Så här återställer du eller tar bort en toning:

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Färger.
 3. Klicka på den toning som du vill redigera.
 4. Klicka på Ta bort toning
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis