Utöka ditt tema

Shopify-teman erbjuder många inställningar och anpassningsalternativ. Det kan dock hända att du vill anpassa ditt tema ytterligare. Du kanske till exempel vill visa produktrecensioner i din butik, vilket du kan göra genom att installera en app. Om du vill utöka funktionerna i ditt tema kan du göra det genom att använda anpassad kod eller en app.

Lägg till anpassad HTML eller Liquid

Vissa teman erbjuder inställningar som låter dig lägga till fragment av HTML- eller Liquid-kod som kan återges i den mall, det avsnitt eller det block som innehåller inställningen. Med dessa inställningar kan du säkert lägga till anpassad kod i din webbshop utan att redigera din temakod direkt, vilket hjälper till att säkerställa att ditt tema är kompatibelt med automatiska uppdateringar.

Du kan använda dessa inställningar för följande uppgifter:

  • Använd ett anpassat Liquid-avsnitt för att infoga Liquid-variabler där de är vettiga för ditt företag. Du kan till exempel inkludera din leveranspolicy på din produktsida.
  • Använd ett anpassat Liquid-avsnitt för att lägga till den kod som krävs för att integrera en app med ditt tema.

Se ditt temas dokumentation om du vill veta om ditt tema har ett anpassat HTML- eller Liquid-alternativ.

Liquid-inställningar ger dig endast åtkomst till begränsade Liquid-objekt och -taggar. Se dokumentationen för Liquid-inställning på Shopify.dev om du vill veta mer om vilka objekt och taggar som du kan använda i en Liquid-inställning.

Lägg till anpassat CSS

Ett cascading style sheet (CSS) ändrar hur element visas i ditt tema, och kan styra utseendet på flera sidor samtidigt. Du kan anpassa ditt tema utöver inställningarna som är inbyggda i temat genom att använda funktionen anpassat CSS. Du kan lägga till anpassat CSS i hela ditt tema eller till ett specifikt avsnitt i en mall inom ditt tema.

För att kunna anpassa CSS måste du ha erfarenhet av CSS och HTML. Se till att du förstår vilken supportnivå som finns tillgänglig innan du anpassar ditt tema.

Installera en app

Du kan installera appar för att lägga till funktioner och integrationer i ditt tema. Du kan hitta appar i Shopify App Store.

Webbutiksappar kan integreras med ditt tema på följande sätt:

  • Som ett appblock: Appblock låter dig lägga till appfunktioner exakt där du vill använda dem i ditt tema. Appblock kan läggas till, tas bort och anpassas via temaredigeraren.

  • Som en appinbäddning: Appinbäddningar är element som tillhandahålls av appar och flyter eller visas som en överlagring i ditt tema, eller lägger till kod i din webbutik utan att vara synliga för dina kunder. Appinbäddningar kan aktiveras, inaktiveras och anpassas via temaredigeraren.

  • Genom att ändra temakoden: Vissa appar matar in koden direkt i din temakod för att lägga till funktioner i ditt tema. Du kan anpassa din app med hjälp av app-inställningar eller genom att använda temaredigeraren.

Redigera din temakod

Du kan redigera din temakod för att göra detaljerade ändringar i din webbutik. Temafiler innehåller Liquid, Shopifys mallspråk, tillsammans med HTML, CSS, JSON och JavaScript. Redigera endast koden för ett tema om du känner till HTML och CSS och har en grundläggande kunskap om Liquid.

Om du använder ett gratistema från Shopify kan Shopify-supporten hjälpa dig att göra vissa anpassningar av din temakod. Se ditt temas dokumentation för en lista över tillgängliga anpassningar. Läs mer om stöd för teman.

Du kan redigera din temakod på följande sätt:

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis