Mallar

Mallar är en samling avsnitt som är konfigurerade för att ge din webbshop ett konsekvent utseende och känsla. Vilka avsnitt som finns tillgängliga i dina mallar beror på ditt tema. I temaredigeraren kan du upptäcka vilka mallar som tillämpas på vilka sidor och sedan redigera dem för att anpassa den information som visas för dina kunder.

Genom att redigera en mall tillämpas ändringarna på varje sida som använder den sidmallen. Om du till exempel lägger till ett nyhetsbrevsformulär för registrering i en kollektionsmall visar nu alla kollektionssidor som använder standardkollektionsmallen nyhetsbrevsformuläret.

Du kan ha upp till 1 000 mallar totalt.

Redigera mallar

Du kan redigera dina mallar för att lägga till avsnitt i din webbutik. Vissa avsnitt gör det möjligt för dig att lägga till block som kan anpassas ytterligare, men inte alla avsnitt eller block har inställningar eller innehåll som kan redigeras. När du redigerar dina mallar visas dina ändringar i realtid i fönstret för temaförhandsgranskning.

Steg:

 1. Välj den mall du vill redigera i rullgardinsmenyn.
 2. Klicka på + Lägg till avsnitt och välj sedan ett nytt avsnitt för din mall.
 3. Klicka på det nya avsnittet för att visa dess inställningar och alternativ.
 4. Gör dina ändringar i avsnittet eller blocken inom det.
 5. Klicka på Spara när du är nöjd med ditt avsnitt.

Skapa ny mall

Vissa malltyper kan användas för att visa flera sidor med hjälp av resurserna i din butik. Dessa malltyper inkluderar:

 • produktserier
 • produkter
 • bloggar
 • blogginlägg
 • sidor

Alla teman har en standardmall för varje typ. Denna standardmall är de resurser som används om du inte uttryckligen har ställt in en alternativ mall.

Alla ändringar du gör i en mall påverkar alla sidor som använder den mallen. Om du vill visa vissa sidor av den typen på ett annat sätt kan du skapa en ny mall baserat på en som redan finns i ditt tema. Om du skapar en ny mall från en befintlig mall fylls din nya mall automatiskt i med samma avsnitt, som du sedan kan redigera för att ta bort, lägga till eller dölja avsnitt efter behov utan att påverka visningen av andra mallar av den typen.

Steg:

 1. Använd rullgardinsmenyn för att välja en mall. Klicka på + Skapa mall.
 2. Ge din mall ett unikt namn.
 3. Från rullgardinsmenyn väljer du den befintliga mall som du vill basera din nya mall på.
 4. Klicka på Skapa mall.

Förhandsvisningar av mall

Förhandsgranskning av mallar låter dig se hur en mall kommer att visa olika resurser för dina kunder när du sparar eller publicerar. Du kan använda förhandsgranskning av mallar för att förhandsgranska hur dina sidor eller produkter visas med en annan mall.

Mallar tilldelas på en sid- eller produktnivå. Du skapar och redigerar mallar i temaredigeraren, men du ändrar en sida eller en produkts tilldelade mall i din Shopify-admin. Du kan ha flera mallar för dina sidor och produkter.

Förhandsgranska en alternativ mall

Du kan förhandsgranska hur dina sidor eller produkter visas med en annan mall som används.

Steg:

 1. Använd rullgardinsmenyn för att välja en mall.
 2. Klicka på Ändra i sidofältet.
 3. Välj den produkt eller sida du vill förhandsgranska med den valda mallen.

Använd en ny mall

Du kan ändra en tilldelad mall för:

 • sidor
 • produkter
 • produktserier
 • bloggar
 • blogginlägg

Att ändra en tilldelad mall sker i din Shopify-administratör. Mallar kan tilldelas på en enskild artikelnivå eller till flera objekt med hjälp av massåtgärder. Detta görs utanför temaredigeraren.

Steg:

 1. Klicka på butikssidans namn.
 2. I webbutiksavsnittet använder du rullgardinsmenyn för att välja en ny temamall som ska gälla för den valda sidan.
 3. Klicka på Spara.

Använd en ny mall för en produkt

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

 2. Använd sökfiltret för att hitta produkten som du vill ändra, eller klicka på produkten från listan med befintliga produkter.

 3. I avsnittet Webbutik använder du rullgardinsmenyn för att välja en ny temamall som ska gälla för den valda produkten.

 4. Klicka på Spara.

Använd en ny mall för en kollektion

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.
 2. Använd sökfiltret för att hitta den kollektion du vill ändra, eller klicka på kollektionen från listan över befintliga kollektioner.
 3. I avsnittet Webbutik använder du rullgardinsmenyn för att välja en ny temamall att tillämpa på den utvalda produktserien.
 4. Klicka på Spara.

Tillämpa en ny mall på ett blogginlägg

 1. Använd sökfiltret för att hitta blogginlägget som du vill ändra, eller klicka på produkten från listan med befintliga blogginlägg.
 2. I avsnittet Webbutik använder du rullgardinsmenyn för att välja en ny temamall att tillämpa på den utvalda produktserien.
 3. Klicka på Spara.

Tillämpa en ny mall på en blogg

 1. Använd sökfiltret för att hitta bloggen som du vill ändra, eller klicka på produkten från listan med befintliga bloggar.
 2. I avsnittet Webbutik använder du rullgardinsmenyn för att välja en ny temamall att tillämpa på den utvalda bloggen.
 3. Klicka på Spara.

Ändringar i bulkmallar

Du kan använda massredigeraren för att tillämpa en ny mall för flera produkter eller produktkategorier samtidigt.

Massredigera produkter

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.
 2. Använd sökfiltret för att hitta de produkter som du vill ändra.
 3. Använd följande genvägar för att redigera flera produkter samtidigt:

  • Välj och redigera flera produkter samtidigt genom att klicka på kryssrutan för de artiklar som du vill redigera.
  • Om du vill välja flera olika produkter så klickar du i en kryssruta, håller ned skift-tangenten och klickar i kryssrutan för en annan produkt.
  • Om du vill välja flera intilliggande produkter så klickar du för att välja en artikel, håller ned skifttangenten och klickar på en annan artikels kryssruta.
 4. Klicka på Redigera produkter.

 5. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till fält i massredigeraren och välj sedan Allmänt > Mall.

 6. Klicka på mallfältet på den första raden, håll sedan ned skift-tangenten och klicka på mallfältet på den sista raden. En tunn ruta visas runt de objekt du har valt.

 7. Välj en ny mall för de valda artiklarna genom att använda rullgardinsmenyn.

 8. Klicka på Spara.

Massredigera produktserier

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.
 2. Använd sökfiltret för att hitta de produktserier som du vill ändra.
 3. Använd följande genvägar för att redigera flera kategorier samtidigt:

  • Välj och redigera flera produktserier samtidigt genom att klicka på kryssrutan för de artiklar som du vill redigera.
  • Om du vill välja flera olika produktserier så klickar du i en kryssruta, håller ned skift-tangenten och klickar i kryssrutan för en annan produktserie.
  • Om du vill välja flera intilliggande produktserier så klickar du för att välja en artikel, håller ned skifttangenten och klickar på ett annat artikels kryssruta.
 4. Klicka på Redigera produkter eller Redigera kollektioner.

 5. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till fält i massredigeraren och välj sedan Allmänt > Mall.

 6. Klicka på mallfältet på den första raden, håll sedan ned skift-tangenten och klicka på mallfältet på den sista raden. En tunn ruta visas runt de objekt du har valt.

 7. Välj en ny mall för de valda artiklarna genom att använda rullgardinsmenyn.

 8. Klicka på Spara.

Vanliga frågor om mallar

Hur tar jag bort en mall?

Om du vill radera en mall måste du använda kodredigeraren.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 2. Hitta det tema du vill radera en mall från och klicka sedan på Åtgärder > Redigera kod.
 3. Hitta mallmappen i kodredigeraren. Klicka på namnet på den mall du vill radera och klicka sedan på Radera fil. Om du har några resurser tilldelade till den mallen kommer de att visas med standardmallen tills du tilldelar en annan.

Hur ändrar jag mallens namn?

Du kan inte ändra en malls namn efter att den har skapats. Om du vill ha en mall med ett nytt namn kan du skapa en ny mall baserat på den gamla och ge den önskat namn innan du raderar den ursprungliga mallen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis