Szablony

Wzorce to kolekcja sekcji, które są skonfigurowane tak, aby zapewnić Twojemu sklepowi online spójny wygląd i sposób obsługi. Dostępność poszczególnych sekcji we wzorcach zależy od szablonu. W edytorze szablonów możesz sprawdzić, które wzorce są stosowane do poszczególnych stron, a następnie edytować je, aby dostosować informacje wyświetlane klientom.

Edycja wzorca powoduje zastosowanie zmian do każdej strony, która używa tego wzorca strony. Na przykład, jeśli dodasz formularz rejestracji do newslettera do wzorca kolekcji, wszystkie strony kolekcji, które używają domyślnego wzorca kolekcji, będą teraz wyświetlały formularz rejestracji do newslettera.

Maksymalna liczba szablonów to 1000.

Edytuj wzorce

Możesz edytować wzorce, aby dodawać sekcje do swojego sklepu online. Niektóre sekcje umożliwiają dodawanie bloków, które można później dostosowywać, ale nie każda sekcja lub blok ma ustawienia lub zawartość, którą można edytować. Podczas edycji wzorców zmiany są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oknie podglądu szablonu.

Kroki:

Utwórz nowy wzorzec

Niektóre typy wzorców mogą być używane do wyświetlania wielu stron z wykorzystaniem zasobów w Twoim sklepie. Te typy wzorców obejmują:

 • kolekcje
 • produkty
 • blogi
 • posty na blogu
 • strony

Wszystkie szablony są dostarczane z domyślnym wzorcem dla każdego typu. Ten domyślny wzorzec jest używany przez zasoby, jeśli nie masz wyraźnie ustawionego wzorca alternatywnego.

Wszelkie zmiany wprowadzone we wzorcu będą miały wpływ na wszystkie strony, które używają tego wzorca. Jeśli chcesz inaczej wyświetlać niektóre strony tego typu, możesz utworzyć nowy wzorzec na podstawie tego, który już istnieje w Twoim szablonie. Utworzenie nowego wzorca na podstawie istniejącego wzorca automatycznie wypełnia nowy wzorzec tymi samymi sekcjami, które można następnie edytować, aby usunąć, dodać lub ukryć sekcje w razie potrzeby, nie wpływając na wyświetlanie innych wzorców tego typu.

Kroki:

Utwórz szablon dla metaobiektów

Możesz utworzyć szablon dla strony internetowej dla metaobiektów.

Aby użyć tej funkcji, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Utwórz definicję metaobiektu z dostępem do witryny sklepu i, opcjonalnie, ręcznie aktywuj funkcję Strony internetowe. Gdy tworzysz wzorzec szablonu, edytor szablonów aktywuje funkcję Strony internetowe.
 2. Utwórz wpisy dla definicji metaobiektu.

Możesz teraz utworzyć wzorzec szablonu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj
 3. Otwórz selektor strony w górnej części strony.
 4. Kliknij opcję Utwórz szablon metaobiektu. W oknie dialogowym kliknij metaobiekt, który chcesz wykorzystać dla swojego szablonu. Możesz określić, które pole metaobiektu jest używane dla tytułu strony oraz metaopisu, i możesz edytować uchwyt URL w sekcji Wpis w wyszukiwarce. Szablon automatycznie otrzymuje tę samą nazwę, którą wykorzystano dla definicji metaobiektu.
 5. Kliknij Utwórz szablon.
 6. Po utworzeniu szablonu możesz dodać sekcje, dodać bloki i edytować ustawienia w celu dostosowania szablonu. Możesz użyć dynamicznych źródeł do łączenia pól definicji metaobiektu. Na przykład, jeśli tworzysz strony dla ambasadora z obrazami, możesz dodać obraz z tekstem, a następnie połączyć wpisy metaobiektu, klikając ikonę dynamicznego źródła.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Podgląd szablonu

Podglądy wzorców umożliwiają sprawdzenie, w jaki sposób wzorzec wyświetla różne zasoby klientom podczas zapisywania lub publikowania. Możesz użyć podglądów wzorców, aby wyświetlić podgląd tego, jak będą wyglądały Twoje strony lub produkty przy zastosowaniu innego wzorca.

Wzorce są przypisywane na poziomie strony lub produktu. Tworzysz i edytujesz wzorce w edytorze szablonów, ale zmieniasz stronę lub wzorzec przypisany do produktu w panelu administracyjnym Shopify. Możesz mieć wiele wzorców dla swoich stron i produktów.

Wyświetl podgląd alternatywnego wzorca

Możesz wyświetlić podgląd tego, jak będą wyglądały Twoje strony lub produkty przy zastosowaniu innego wzorca.

Kroki:

Zastosuj nowy wzorzec

Możesz zmienić przypisany szablon dla poniższych sekcji w opublikowanym szablonie:

 • strony
 • produkty
 • kolekcje
 • blogi
 • posty na blogu

Zmiana przypisanego wzorca jest wykonywana w panelu administracyjnym Shopify. Wyświetlane opcje szablonów opierają się na dostępnych wzorcach w aktualnym szablonie dynamicznym.

Wzorce dla produktów i kolekcji można przypisywać na poziomie pojedynczych pozycji lub do wielu pozycji za pomocą edytora zbiorczego. Odbywa się to poza edytorem szablonów.

Zastosuj nowy wzorzec dla strony

Zastosuj nowy szablon do produktu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć produkt, który chcesz zmienić, lub kliknij produkt z listy istniejących produktów.

 3. W sekcji Wzorzec szablonu użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany do wybranego produktu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj nowy wzorzec do kolekcji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć kolekcję, którą chcesz zmienić lub kliknij kolekcję z listy istniejących kolekcji.
 3. W sekcji Wzorzec szablonu użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany do wybranej kolekcji.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj nowy wzorzec do posta na blogu

Zastosuj nowy szablon w blogu

Zbiorcze zmiany wzorców

Możesz użyć edytora zbiorczego, aby zastosować nowy szablon do wielu produktów lub kolekcji jednocześnie.

Zbiorcza edycja produktów

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć produkty, które chcesz zmienić.
 3. Aby edytować wiele produktów jednocześnie, użyj następujących skrótów:

  • Aby wybrać i edytować wiele produktów jednocześnie, kliknij pole wyboru pozycji, które chcesz edytować.
  • Aby wybrać zakres produktów, kliknij pole wyboru, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innego produktu.
  • Aby wybrać wiele sąsiadujących produktów, wybierz jedną pozycję, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej pozycji.
 4. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

 5. W edytorze zbiorczym kliknij rozwijane menu Kolumny, a następnie w sekcji Ogólne kliknij pole wyboru Wzorzec.

 6. Kliknij pole wzorca pierwszej linii, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wzorca ostatniej linii. Wokół wybranych pozycji pojawi się niebieskie cieniowanie.

 7. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz nowy wzorzec dla wybranych pozycji.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcza edycja kolekcji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć kolekcje, które chcesz zmienić.
 3. Aby edytować wiele kolekcji jednocześnie, użyj następujących skrótów:

  • Aby wybrać i edytować wiele kolekcji jednocześnie, kliknij pole wyboru pozycji, które chcesz edytować.
  • Aby wybrać wiele kolekcji, kliknij pole wyboru, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej kolekcji.
  • Aby wybrać wiele sąsiadujących kolekcji, wybierz jedną pozycję, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej pozycji.
 4. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

 5. W edytorze zbiorczym kliknij rozwijane menu Kolumny, a następnie w sekcji Ogólne kliknij pole wyboru Wzorzec.

 6. Kliknij pole wzorca pierwszej linii, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wzorca ostatniej linii. Wokół wybranych pozycji pojawi się niebieskie cieniowanie.

 7. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz nowy wzorzec dla wybranych pozycji.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie wzorcami

Aby zmienić nazwę lub usunąć wzorzec, musisz użyć edytora kodu. Edycja pliku szablonu może spowodować problemy z Twoim sklepem online.

Zmień nazwę wzorca

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon z wzorcem, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk ... > Edytuj kod.
 3. W edytorze kodu znajdź folder Szablony. Kliknij nazwę szablonu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń plik.
 4. Wprowadź nową nazwę wzorca i kliknij Zmień nazwę pliku, aby zapisać.

Usuń wzorzec

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony
 2. Znajdź szablon, z którego chcesz usunąć wzorzec, a następnie kliknij przycisk ... > Edytuj kod.
 3. W edytorze kodu znajdź folder wzorców. Kliknij nazwę wzorca, który chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń plik. Jeśli masz jakieś zasoby przypisane do tego wzorca, będą one wyświetlane z domyślnym wzorcem, dopóki nie przypiszesz innego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo