Szablony

Wzorce to kolekcja sekcji, które są skonfigurowane tak, aby zapewnić Twojemu sklepowi online spójny wygląd i sposób obsługi. Dostępność poszczególnych sekcji we wzorcach zależy od szablonu. W edytorze szablonów możesz sprawdzić, które wzorce są stosowane do poszczególnych stron, a następnie edytować je, aby dostosować informacje wyświetlane klientom.

Edycja wzorca powoduje zastosowanie zmian do każdej strony, która używa tego wzorca strony. Na przykład, jeśli dodasz formularz rejestracji do newslettera do wzorca kolekcji, wszystkie strony kolekcji, które używają domyślnego wzorca kolekcji, będą teraz wyświetlały formularz rejestracji do newslettera.

Maksymalna liczba szablonów to 1000.

Edytuj wzorce

Możesz edytować wzorce, aby dodać sekcje do swojego sklepu online. Niektóre sekcje umożliwiają dodawanie bloków, które można później dostosowywać, ale nie każda sekcja lub blok ma ustawienia lub zawartość, którą można edytować. Podczas edycji wzorców zmiany są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oknie podglądu szablonu.

Kroki:

 1. Wybierz z menu rozwijanego wzorzec, który chcesz edytować.
 2. Kliknij + Dodaj sekcję, a następnie wybierz nową sekcję dla wzorca.
 3. Kliknij nową sekcję, aby wyświetlić jej ustawienia i opcje.
 4. Dokonaj zmian w sekcji lub blokach w niej zawartych.
 5. Jeśli jesteś zadowolony(-a) z sekcji, kliknij Zapisz.

Utwórz nowy wzorzec

Niektóre typy wzorców mogą być używane do wyświetlania wielu stron z wykorzystaniem zasobów w Twoim sklepie. Te typy wzorców obejmują:

 • kolekcje
 • produkty
 • blogi
 • posty na blogu
 • strony

Wszystkie szablony są dostarczane z domyślnym wzorcem dla każdego typu. Ten domyślny wzorzec jest używany przez zasoby, jeśli nie masz wyraźnie ustawionego wzorca alternatywnego.

Wszelkie zmiany wprowadzone we wzorcu będą miały wpływ na wszystkie strony, które używają tego wzorca. Jeśli chcesz inaczej wyświetlać niektóre strony tego typu, możesz utworzyć nowy wzorzec na podstawie tego, który już istnieje w Twoim szablonie. Utworzenie nowego wzorca na podstawie istniejącego wzorca automatycznie wypełnia nowy wzorzec tymi samymi sekcjami, które można następnie edytować, aby usunąć, dodać lub ukryć sekcje w razie potrzeby, nie wpływając na wyświetlanie innych wzorców tego typu.

Kroki:

 1. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać szablon. Kliknij opcję + Utwórz szablon.
 2. Nadaj szablonowi unikalną nazwę.
 3. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz istniejący szablon, który ma być podstawą nowego szablonu.
 4. Kliknij Utwórz szablon.

Podgląd szablonu

Podglądy wzorców pozwalają zobaczyć, w jaki sposób wzorzec wyświetla różne zasoby klientom podczas zapisywania lub publikowania. Możesz użyć podglądów wzorców, aby wyświetlić podgląd tego, jak będą wyglądały Twoje strony lub produkty przy zastosowaniu innego wzorca.

Wzorce są przypisywane na poziomie strony lub produktu. Tworzysz i edytujesz wzorce w edytorze szablonów, ale zmieniasz stronę lub wzorzec przypisany do produktu w panelu administracyjnym Shopify. Możesz mieć wiele wzorców dla swoich stron i produktów.

Wyświetl podgląd alternatywnego wzorca

Możesz wyświetlić podgląd tego, jak będą wyglądały Twoje strony lub produkty przy zastosowaniu innego wzorca.

Kroki:

 1. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać szablon.
 2. Na pasku bocznym kliknij opcję Zmień.
 3. Wybierz produkt lub stronę, której podgląd chcesz wyświetlić z wybranym szablonem.

Zastosuj nowy wzorzec

Możesz zmienić przypisany wzorzec dla następujących elementów:

 • strony
 • produkty
 • kolekcje
 • blogi
 • posty na blogu

Zmiana przypisanego wzorca jest wykonywana w panelu administracyjnym Shopify. Wzorce można przypisywać na poziomie pojedynczej pozycji lub do wielu pozycji za pomocą czynności zbiorczych. Odbywa się to poza edytorem szablonów.

Kroki:

 1. Kliknij tytuł strony sklepu.
 2. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany do wybranej strony.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj nowy szablon do produktu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć produkt, który chcesz zmienić, lub kliknij produkt z listy istniejących produktów.

 3. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany dla wybranego produktu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj nowy wzorzec do kolekcji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć kolekcję, którą chcesz zmienić lub kliknij kolekcję z listy istniejących kolekcji.
 3. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany dla wybranej strony.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj nowy wzorzec do posta na blogu

 1. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć post na blogu, który chcesz zmienić lub kliknij produkt z listy istniejących postów na blogu.
 2. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany dla wybranego postu na blogu.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj nowy szablon w blogu

 1. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć blog, który chcesz zmienić, lub kliknij produkt z listy istniejących blogów.
 2. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany dla wybranego blogu.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcze zmiany wzorców

Możesz użyć edytora zbiorczego, aby zastosować nowy szablon do wielu produktów lub kolekcji jednocześnie.

Zbiorcza edycja produktów

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć produkty, które chcesz zmienić.
 3. Aby edytować wiele produktów jednocześnie, użyj następujących skrótów:

  • Aby wybrać i edytować wiele produktów jednocześnie, kliknij pole wyboru pozycji, które chcesz edytować.
  • Aby wybrać zakres produktów, kliknij pole wyboru, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innego produktu.
  • Aby wybrać wiele sąsiadujących produktów, wybierz jedną pozycję, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej pozycji.
 4. Kliknij Edytuj produkty.

 5. W edytorze zbiorczym kliknij rozwijane menu Dodaj pola, a następnie wybierz opcje Ogólne > Wzorzec.

 6. Kliknij pole wzorca pierwszej linii, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wzorca ostatniej linii. Wokół wybranych pozycji pojawi się cienka ramka.

 7. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz nowy wzorzec dla wybranych pozycji.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcza edycja kolekcji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć kolekcje, które chcesz zmienić.
 3. Aby edytować wiele kolekcji jednocześnie, użyj następujących skrótów:

  • Aby wybrać i edytować wiele kolekcji jednocześnie, kliknij pole wyboru pozycji, które chcesz edytować.
  • Aby wybrać wiele kolekcji, kliknij pole wyboru, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej kolekcji.
  • Aby wybrać wiele sąsiadujących kolekcji, wybierz jedną pozycję, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej pozycji.
 4. Kliknij Edytuj produkty lub Edytuj kolekcje.

 5. W edytorze zbiorczym kliknij rozwijane menu Dodaj pola, a następnie wybierz opcje Ogólne > Wzorzec.

 6. Kliknij pole wzorca pierwszej linii, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wzorca ostatniej linii. Wokół wybranych pozycji pojawi się cienka ramka.

 7. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz nowy wzorzec dla wybranych pozycji.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Często zadawane pytania dotyczące wzorca

Jak usunąć wzorzec?

Aby usunąć wzorzec, musisz użyć edytora kodu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, z którego chcesz usunąć wzorzec, a następnie kliknij Czynności > Edytuj kod.
 3. W edytorze kodu znajdź folder Wzorce. Kliknij nazwę wzorca, który chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń plik. Jeśli masz jakieś zasoby przypisane do tego wzorca, będą one wyświetlane z domyślnym wzorcem, dopóki nie przypiszesz innego.

Jak zmienić nazwę wzorca?

Nie można zmienić nazwy wzorca po jego utworzeniu. Jeśli chcesz, aby wzorzec miał nową nazwę, możesz utworzyć nowy wzorzec na podstawie starego i nadać mu właściwą nazwę przed usunięciem oryginalnego wzorca.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo