เทมเพลต

เทมเพลตคือคอลเลกชันของส่วนต่างๆ ที่ได้รับการกําหนดค่าไว้เพื่อให้รูปลักษณ์และการใช้งานของร้านค้าออนไลน์คุณนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ในเทมเพลตของคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับธีมของคุณ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขธีมเพื่อดูว่าเทมเพลตใดใช้งานอยู่กับหน้าใดบ้าง แล้วดำเนินการแก้ไขเทมเพลตเหล่านั้นเพื่อปรับแต่งข้อมูลที่แสดงแก่ลูกค้าของคุณ

การแก้ไขเทมเพลตจะเป็นการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับทุกหน้าที่ใช้เทมเพลตหน้าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มแบบฟอร์มการสมัครรับจดหมายข่าวไปยังเทมเพลตคอลเลกชัน หน้าคอลเลกชันทั้งหมดที่ใช้เทมเพลตคอลเลกชันเริ่มต้นดังกล่าวจะแสดงเป็นแบบฟอร์มการสมัครรับจดหมายข่าว

คุณสามารถมีเทมเพลตได้สูงสุดถึง 1,000 เทมเพลต

แก้ไขเทมเพลต

คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตของคุณเพื่อเพิ่มส่วนต่างๆ ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ซึ่งส่วนบางส่วนจะมีบล็อกที่คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ใช่ว่าส่วนหรือบล็อกทั้งหมดจะมีการตั้งค่าหรือเนื้อหาที่สามารถแก้ไขได้ เมื่อคุณแก้ไขเทมเพลต การเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการจะแสดงแบบเรียลไทม์ในหน้าต่างแสดงตัวอย่างธีม

ขั้นตอน:

สร้างเทมเพลตใหม่

คุณสามารถใช้เทมเพลตบางประเภทเพื่อให้แสดงหลายหน้าโดยใช้แหล่งข้อมูลในร้านค้าของคุณได้ ประเภทเทมเพลตเหล่านี้ได้แก่

 • คอลเลกชัน
 • สินค้า
 • บล็อก
 • โพสต์บล็อก
 • หน้า

ธีมทั้งหมดนั้นมาพร้อมกับเทมเพลตเริ่มต้นของแต่ละประเภท ซึ่งแหล่งข้อมูลจะใช้เทมเพลตเริ่มต้นนี้หากคุณไม่ได้กำหนดเทมเพลตสำรองไว้อย่างชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณดำเนินการในเทมเพลตจะส่งผลต่อหน้าทั้งหมดที่ใช้เทมเพลตดังกล่าว หากคุณต้องการแสดงหน้าบางหน้าของเทมเพลตประเภทเดียวกันให้แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างเทมเพลตใหม่โดยอิงจากเทมเพลตที่มีอยู่แล้วในธีมของคุณได้ โดยการสร้างเทมเพลตใหม่จากเทมเพลตที่มีอยู่นั้นจะเป็นการสร้างเทมเพลตใหม่ของคุณโดยใช้ส่วนต่างๆ ที่เหมือนกันกับเทมเพลตเดิมโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะสามารถแก้ไขเพื่อลบ เพิ่ม หรือซ่อนส่วนต่างๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแสดงเทมเพลตอื่นๆ ของเทมเพลตประเภทนั้น

ขั้นตอน:

สร้างเทมเพลตสำหรับเมตาอ็อบเจกต์

คุณสามารถสร้างเทมเพลตของเว็บสำหรับเมตาอ็อบเจกต์ได้

หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. สร้างคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ด้วยการเข้าถึงหน้าร้านหรือเปิดใช้งานฟีเจอร์หน้าเว็บด้วยตนเอง เมื่อคุณสร้างเทมเพลตธีม ตัวแก้ไขธีมจะเปิดใช้งานฟีเจอร์หน้าเว็บ
 2. สร้างรายการสำหรับคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์

ขณะนี้คุณสามารถสร้างเทมเพลตธีมได้แล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ “ปรับแต่ง
 3. เปิดตัวเลือกหน้าที่ด้านบนสุดของหน้า
 4. คลิกที่ “สร้างเทมเพลตเมตาอ็อบเจกต์” ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกเมตาอ็อบเจกต์ที่คุณต้องการใช้กับเทมเพลตของคุณ คุณสามารถแก้ไขได้ว่าจะใช้ช่องเมตาอ็อบเจกต์ใดเป็นชื่อหน้าและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ รวมถึงสามารถแก้ไขแฮนเดิล URL ได้ในส่วนรายการเครื่องมือค้นหา โดยระบบจะตั้งชื่อเทมเพลตเป็นชื่อเดียวกับคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
 5. คลิกที่สร้างเทมเพลต
 6. หลังจากที่คุณสร้างเทมเพลตแล้ว คุณสามารถเพิ่มส่วนและบล็อก รวมถึงแก้ไขการตั้งค่าเพื่อปรับแต่งเทมเพลตได้ คุณสามารถใช้แหล่งที่มาแบบไดนามิกเพื่อเชื่อมต่อช่องคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างหน้าให้กับตัวแทนของคุณโดยใช้รูปภาพ คุณอาจต้องเพิ่มรูปภาพพร้อมข้อความ แล้วเชื่อมต่อรายการเมตาอ็อบเจกต์ด้วยการคลิกที่ไอคอนแหล่งที่มาแบบไดนามิก
 7. คลิกที่ “บันทึก

ตัวอย่างเทมเพลต

ตัวอย่างเทมเพลตจะช่วยคุณทดสอบว่าเทมเพลตจะแสดงทรัพยากรที่แตกต่างกันแก่ลูกค้าอย่างไรเมื่อคุณบันทึกหรือเผยแพร่ โดยคุณสามารถใช้ตัวอย่างเทมเพลตเพื่อดูตัวอย่างว่าหน้าหรือสินค้าของคุณจะแสดงอย่างไรเมื่อใช้เทมเพลตอื่นได้

คุณสามารถกำหนดเทมเพลตได้ในระดับหน้าหรือระดับสินค้า แม้ว่าคุณจะสร้างและแก้ไขเทมเพลตในตัวแก้ไขธีม แต่คุณจะต้องเปลี่ยนเทมเพลตของหน้าหรือสินค้าที่ได้รับการกำหนดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ โดยคุณสามารถมีเทมเพลตสำหรับหน้าและสินค้าของคุณได้หลายรายการ

แสดงตัวอย่างเทมเพลตสำรอง

คุณสามารถดูตัวอย่างว่าหน้าหรือสินค้าของคุณจะแสดงอย่างไรเมื่อใช้เทมเพลตอื่นได้

ขั้นตอน:

ใช้เทมเพลตใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตที่มอบหมายให้กับส่วนต่อไปนี้ในธีมที่เผยแพร่แล้วได้:

 • หน้า
 • สินค้า
 • คอลเลกชัน
 • บล็อก
 • โพสต์บล็อก

คุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตที่ได้รับการกำหนดเสร็จสิ้นแล้วได้ในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ตัวเลือกเทมเพลตที่แสดงจะอิงตามเทมเพลตที่ใช้งานได้ในธีมที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ซึ่งคุณสามารถมอบหมายเทมเพลตสำหรับสินค้าและคอลเลกชันในระดับสินค้าแต่ละรายการหรือมอบหมายไปยังหลายรายการโดยใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว ซึ่งการดำเนินการนี้นั้นจะทำภายนอกตัวแก้ไขธีม

นำเทมเพลตใหม่ไปใช้กับหน้า

ใช้เทมเพลตใหม่กับสินค้า

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกที่สินค้าจากรายการสินค้าที่มีอยู่

 3. ในส่วนเทมเพลตธีม ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเทมเพลตธีมใหม่ที่จะใช้กับสินค้าที่เลือกไว้

 4. คลิกที่ “บันทึก

ใช้เทมเพลตใหม่กับคอลเลกชัน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
 2. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาคอลเลกชันที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกที่คอลเลกชันจากรายการคอลเลกชันที่มีอยู่
 3. ในส่วนเทมเพลตธีม ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเทมเพลตธีมใหม่ที่จะใช้กับคอลเลกชันที่เลือกไว้
 4. คลิกที่ “บันทึก

นำเทมเพลตใหม่ไปใช้กับโพสต์บล็อก

นำเทมเพลตใหม่ไปใช้กับบล็อก

การเปลี่ยนแปลงเทมเพลตหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อใช้งานเทมเพลตใหม่กับสินค้าหรือคอลเลกชันหลายรายการพร้อมกันได้

แก้ไขสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า
 2. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. หากต้องการแก้ไขสินค้าหลายรายการในเวลาเดียวกัน ให้ใช้ปุ่มลัดต่อไปนี้:

  • หากต้องการเลือกและแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายของรายการที่คุณต้องการแก้ไข
  • หากต้องการเลือกสินค้าเป็นช่วง ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกช่องทำเครื่องหมายของสินค้าอื่น
  • หากต้องการเลือกสินค้าที่อยู่ติดกันหลายรายการ ให้คลิกเพื่อเลือกหนึ่งรายการ กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกช่องทำเครื่องหมายของรายการอื่น
 4. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ

 5. ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว คลิกคอลัมน์จากเมนูดรอปดาวน์ แล้วเลือกในส่วนทั่วไป คลิกช่องทำเครื่องหมายเทมเพลต

 6. คลิกช่องเทมเพลตของบรรทัดแรก จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วคลิกช่องเทมเพลตของบรรทัดสุดท้าย แรเงาสีฟ้าจะปรากฏรอบๆ รายการที่คุณได้เลือกไว้

 7. เลือกเทมเพลตใหม่ให้กับรายการที่เลือกไว้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์

 8. คลิกที่ “บันทึก

แก้ไขคอลเลกชันหลายรายการในครั้งเดียว

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “สินค้า” > “คอลเลกชัน
 2. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาคอลเลกชันที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. หากต้องการแก้ไขคอลเลกชันหลายรายการพร้อมกัน ให้ใช้ปุ่มลัดต่อไปนี้:

  • หากต้องการเลือกและแก้ไขคอลเลกชันหลายรายการพร้อมกัน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายของรายการที่คุณต้องการแก้ไข
  • หากต้องการเลือกคอลเลกชันเป็นช่วง ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกช่องทำเครื่องหมายของคอลเลกชันอื่น
  • หากต้องการเลือกคอลเลกชันที่อยู่ติดกันหลายรายการ ให้คลิกเพื่อเลือกหนึ่งรายการ กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกช่องทำเครื่องหมายของรายการอื่น
 4. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ

 5. ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว คลิกคอลัมน์จากเมนูดรอปดาวน์ แล้วเลือกในส่วนทั่วไป คลิกช่องทำเครื่องหมายเทมเพลต

 6. คลิกช่องเทมเพลตของบรรทัดแรก จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วคลิกช่องเทมเพลตของบรรทัดสุดท้าย แรเงาสีฟ้าจะปรากฏรอบๆ รายการที่คุณได้เลือกไว้

 7. เลือกเทมเพลตใหม่ให้กับรายการที่เลือกไว้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์

 8. คลิกที่ “บันทึก

การจัดการเทมเพลตของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบเทมเพลตของคุณ คุณจะต้องใช้เครื่องมือแก้ไขโค้ด การแก้ไขไฟล์เทมเพลตของคุณอาจก่อให้เกิดปัญหากับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เปลี่ยนชื่อเทมเพลต

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมด้วยเทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นคลิกปุ่ม “...” > แก้ไขโค้ด
 3. ในเครื่องมือแก้ไขโค้ด ให้หาโฟลเดอร์เทมเพลต คลิกชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นคลิก "เปลี่ยนชื่อไฟล์"
 4. ป้อนชื่อเทมเพลตใหม่ จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อไฟล์ เพื่อบันทึก

ลบเทมเพลต

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการลบเทมเพลตออก จากนั้นคลิกปุ่ม "..." > "แก้ไขรหัส"
 3. ในเครื่องมือแก้ไขโค้ด ให้หาโฟลเดอร์เทมเพลต คลิกชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกลบไฟล์ หากคุณมีแหล่งข้อมูลที่มอบหมายไปยังเทมเพลตนั้นแล้ว ระบบจะใช้เทมเพลตเริ่มต้นเพื่อแสดงแหล่งข้อมูลดังกล่าวจนกว่าคุณจะมอบหมายเทมเพลตอื่น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี