ปรับแต่งธีม

หลังจากที่คุณเลือกธีมที่กำหนดรูปลักษณ์และการใช้งานพื้นฐานของร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขธีมในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อปรับแต่งธีมเพื่อให้เหมาะกับแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้ โดยคุณจะสามารถใช้ตัวแก้ไขธีมในการแสดงตัวอย่างธีม เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าธีม รวมถึงเพิ่ม ลบ แก้ไข และจัดเรียงเนื้อหาใหม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนและการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานกับธีมของคุณ โปรดดูเอกสารประกอบของธีมของคุณ

หากธีมของคุณไม่มีการตั้งค่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ และคุณคุ้นเคยกับการใช้ HTML, CSS และ Liquid คุณสามารถแก้ไขโค้ดธีมของคุณได้

ก่อนปรับแต่งธีมของคุณ

หากต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการปรับแต่งธีมของคุณ ให้ดำเนินการตามงานที่แนะนำต่อไปนี้:

  • ทำซ้ำธีมเพื่อทำสำเนาข้อมูลสำรอง ซึ่งจะทำให้การละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณและเริ่มต้นใหม่ง่ายขึ้น หากจำเป็น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบว่าสามารถใช้งานระดับความช่วยเหลือใดได้บ้าง
  • ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการอัปโหลดรูปภาพ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี