ซ่อนปุ่ม “เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า”

คุณสามารถซ่อนตัวเลือกในการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าได้โดยปรับแต่งเทมเพลตสินค้าที่จะซ่อนบล็อกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า จากนั้น คุณสามารถกำหนดเทมเพลตสินค้านั้นให้กับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่คุณไม่ต้องการให้ลูกค้าเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตใหม่และการใช้เทมเพลตกับสินค้า

ซ่อนปุ่ม "เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า" สำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

ตามค่าเริ่มต้น สินค้าจะได้รับการกำหนดเทมเพลตสินค้าเริ่มต้น เมื่อสร้างเทมเพลตสินค้าแบบไม่ได้มีไว้สำหรับขายแยกต่างหาก คุณสามารถซ่อนปุ่ม "เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า" สำหรับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ และปล่อยให้สินค้าอื่นๆ ยังพร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเทมเพลตสินค้าแบบไม่ได้มีไว้สำหรับขาย

หากต้องการปรับแต่งสินค้าเฉพาะรายการโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเทมเพลตสินค้าเริ่มต้น คุณต้องสร้างเทมเพลตสินค้าใหม่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ “ปรับแต่ง
 3. ในตัวเลือกเทมเพลต ให้คลิกที่ "สินค้า" > "⊕ สร้างเทมเพลต"
 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างเทมเพลต ให้พิมพ์ชื่อเทมเพลตใหม่ลงในช่องข้อความ ชื่อ เช่น ไม่ได้มีไว้สำหรับขาย จากนั้นคลิกที่ "สร้างเทมเพลต"
 5. ในแถบด้านข้างการนําทางในส่วน ให้ไปที่เทมเพลต > บล็อกข้อมูลสินค้า จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

  1. คลิกไอคอนรูปดวงตาซึ่งอยู่ถัดจากบล็อกตัวเลือกจำนวนเพื่อซ่อน
  2. คลิกไอคอนรูปดวงตาถัดจากบล็อกปุ่มซื้อเพื่อซ่อน
  3. ตัวเลือกเสริม: คลิกไอคอนรูปดวงตาถัดจากบล็อกราคาเพื่อซ่อน
 6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเพิ่มข้อความเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า เช่น วันที่ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการขายต่อ ให้เพิ่มและปรับแต่งบล็อกใหม่:

  1. คลิก "⊕ เพิ่มบล็อก" > "ข้อความ" เพื่อเพิ่มบล็อกข้อความ
  2. คลิกและลาก "บล็อกข้อความ" ใหม่ขึ้นหรือลงไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการในหน้าสินค้า
  3. ในแถบด้านข้างการตั้งค่าบล็อก ให้เพิ่มข้อความของคุณลงในช่อง ข้อความ
  4. เลือกสไตล์ข้อความที่คุณต้องการ
 7. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเพิ่มแบบฟอร์มการติดต่อ ให้เพิ่มและปรับแต่งส่วนใหม่:

  1. คลิก "⊕ เพิ่มส่วน" > "แบบฟอร์มการติดต่อ" เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มการติดต่อ
  2. คลิกและลากส่วนแบบฟอร์มการติดต่อใหม่ขึ้นหรือลงไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการในหน้าสินค้า
  3. ในแถบด้านข้างการตั้งค่า ให้ปรับแต่งแบบฟอร์มการติดต่อตามต้องการ ตัวอย่างเช่น แก้ไขช่องข้อความหัวเรื่องเพื่อแสดงการกระตุ้นให้ดำเนินการ เช่น ส่งคำขอเพื่อเพิ่มคุณลงในรายชื่อรอเรียกของเรา
 8. คลิกที่ “บันทึก

ขั้นตอนที่ 2: กําหนดเทมเพลตไม่ได้มีไว้สำหรับขายให้สินค้า

หลังจากที่ได้สร้างเทมเพลตไม่ได้มีไว้สำหรับขายแล้ว คุณสามารถมอบหมายไปยังสินค้ารายการเดียวทีละรายการ หรือไปยังสินค้าหลายรายการในครั้งเดียวได้

กําหนดเทมเพลตไม่ได้มีไว้สำหรับขายให้สินค้ารายการเดียว:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า
 2. คลิกที่ชื่อของสินค้าที่คุณต้องการทำให้ไม่พร้อมจำหน่าย
 3. ในส่วนเทมเพลตธีม ให้เลือกเทมเพลตไม่ได้มีไว้สำหรับขายจากเมนูดรอปดาวน์
 4. คลิกที่ “บันทึก

มอบหมายเทมเพลตไม่ได้มีไว้สำหรับขายให้สินค้าหลายรายการในครั้งเดียว:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า
 2. คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากสินค้าที่คุณต้องการทำให้ไม่พร้อมจำหน่าย จากนั้นคลิก "แก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว"
 3. ในตัวแก้ไขหลายรายการใรครั้งเดียว คลิก "คอลัมน์" จากนั้นคลิก "เทมเพลต" เพื่อเพิ่มคอลัมน์เทมเพลตลงในรายการตัวแก้ไข
 4. ในแต่ละแถวสินค้า ให้ตั้งเทมเพลตเป็น product.not-for-sale
 5. คลิกที่ “บันทึก

ซ่อนปุ่ม "เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า" สำหรับสินค้าทั้งหมด

หากคุณต้องการซ่อนปุ่ม "เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า" สำหรับสินค้าทั้งหมดแต่ยังคงอนุญาตให้ลูกค้าเรียกดูร้านค้าของคุณได้ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตสินค้าเริ่มต้นเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ กับสินค้าที่มีอยู่และสินค้าในอนาคตทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ “ปรับแต่ง
 3. ในตัวเลือกเทมเพลต ให้คลิกที่ "สินค้า" > "สินค้าเริ่มต้น"
 4. ในแถบด้านข้างการนําทางในส่วน ให้ไปที่เทมเพลต > บล็อกข้อมูลสินค้า จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

  1. คลิกไอคอนรูปดวงตาซึ่งอยู่ถัดจากบล็อกตัวเลือกจำนวนเพื่อซ่อน
  2. คลิกไอคอนรูปดวงตาถัดจากบล็อกปุ่มซื้อเพื่อซ่อน
  3. ตัวเลือกเสริม: คลิกไอคอนรูปดวงตาถัดจากบล็อกราคาเพื่อซ่อน
 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเพิ่มข้อความเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า เช่น วันที่ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการขายต่อ ให้เพิ่มและปรับแต่งบล็อกใหม่:

  1. คลิก "⊕ เพิ่มบล็อก" > "ข้อความ" เพื่อเพิ่มบล็อกข้อความ
  2. คลิกและลาก "บล็อกข้อความ" ใหม่ขึ้นหรือลงไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการในหน้าสินค้า
  3. ในแถบด้านข้างการตั้งค่าบล็อก ให้เพิ่มข้อความของคุณลงในช่อง ข้อความ
  4. เลือกสไตล์ข้อความที่คุณต้องการ
 6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเพิ่มแบบฟอร์มการติดต่อ ให้เพิ่มและปรับแต่งส่วนใหม่:

  1. คลิก "⊕ เพิ่มส่วน" > "แบบฟอร์มการติดต่อ" เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มการติดต่อ
  2. คลิกและลากส่วนแบบฟอร์มการติดต่อใหม่ขึ้นหรือลงไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการในหน้าสินค้า
  3. ในแถบด้านข้างการตั้งค่า ให้ปรับแต่งแบบฟอร์มการติดต่อตามต้องการ ตัวอย่างเช่น แก้ไขช่องข้อความหัวเรื่องเพื่อแสดงการกระตุ้นให้ดำเนินการ เช่น ส่งคำขอเพื่อเพิ่มคุณลงในรายชื่อรอเรียกของเรา
 7. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี