Skjul Legg i handlekurv-knapper

Du kan skjule alternativet for å legge produkter i handlekurven ved å tilpasse malen for et produkt og skjule bestemte blokker knyttet til å legge produkter i handlekurven. Deretter kan du tilordne produktmalen til ett eller flere produkter som du ikke ønsker kundene skal kunne legge i handlekurven.

Finn ut mer om å opprette nye maler og bruke maler for produkter.

Skjul handlekurvknapper for bestemte produkter

Som standard tilordnes produkter malen Standardprodukt. Ved å opprette en separat produktmal kalt not-for-sale kan du skjule handlekurvknappen for ett eller flere produkter, og la andre produkter fortsatt være tilgjengelig for salg i nettbutikken.

Trinn 1: Opprett en produktmal for produkter som ikke er til salgs

For å tilpasse bestemte produkter uten å gjøre endringer i malen Standardprodukt må du opprette en ny produktmal.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.
 3. Klikk på Produkter > ⊕ Opprett mal i malvelgeren.
 4. Skriv inn et navn for den nye malen i tekstfeltet Navn i dialogboksen Opprett en mal, for eksempel not-for-sale, og klikk deretter på Opprett mal.
 5. Gå til blokkene Mal > Produktinformasjon i navigasjonssidefeltet Seksjoner, og gjør følgende endringer:

  1. Klikk på øyeikonet ved siden av blokken Antallsvelger for å skjule den.
  2. Klikk på øyeikonet ved siden av blokken Kjøp-knapper for å skjule den.
  3. Valgfritt: Klikk på øyeikonet ved siden av blokken Pris for å skjule den.
 6. Valgfritt: Hvis du vil legge til tekst med mer informasjon til kundene, for eksempel en dato for når salget forventes å fortsette, kan du legge til og tilpasse en ny blokk:

  1. Klikk på ⊕ Legg til blokk > Tekst for å legge til en tekstblokk.
  2. Klikk og dra den nye tekstblokken opp eller ned til ønsket plassering på produktsiden.
  3. Legg inn meldingen din i feltet Tekst i sidefeltet for blokkinnstillinger.
  4. Velg din foretrukne tekststil.
 7. Valgfritt: Hvis du ønsker å legge til et kontaktskjema, kan du legge til og tilpasse en ny seksjon:

  1. Klikk på ⊕ Legg til seksjon > Kontaktskjema for å legge til et kontaktskjema.
  2. Klikk og dra den nye seksjonen Kontaktskjema opp eller ned til ønsket plassering på produktsiden.
  3. Tilpass kontaktskjemaet etter behov i sidefeltet for innstillinger. Du kan for eksempel redigere tekstfeltet Overskrift for å vise en handlingsoppfordring, som for eksempel Send oss en forespørsel for å bli satt på ventelisten.
 8. Klikk på Lagre.

Trinn 2: Tilordne malen for produkter som ikke er til salgs til produkter

Når malen not-for-sale er opprettet, kan du tilordne den til et enkeltprodukt eller til flere produkter samtidig.

Tilordne not-for-sale-malen til et enkeltprodukt:

 1. Gå til Produkter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til produktet du vil gjøre utilgjengelig for salg.
 3. Velg malen not-for-sale fra rullegardinmenyen i seksjonen Temamal.
 4. Klikk på Lagre.

Tilordne not-for-sale-malen til flere produkter samtidig:

 1. Gå til Produkter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på avmerkingsboksene ved siden av produktene du vil gjøre utilgjengelig for salg og klikk på Masseredigering.
 3. Klikk på Kolonner i masseredigeringsprogrammet og klikk deretter på Mal for å legge til malkolonnen i listen i redigeringsprogrammet.
 4. Angi Mal til product.not-for-sale i hver av produktradene.
 5. Klikk på Lagre.

Skjul handlekurvknapper for alle produkter

Hvis du vil skjule handlekurvknapper for alle produkter men fortsatt la kunder bla gjennom butikken, kan du tilpasse malen Standardprodukt slik at endringene gjelder alle eksisterende og fremtidige produkter.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.
 3. Klikk på Produkter > Standardprodukt i malvelgeren.
 4. Gå til blokkene Mal > Produktinformasjon i navigasjonssidefeltet Seksjoner, og gjør følgende endringer:

  1. Klikk på øyeikonet ved siden av blokken Antallsvelger for å skjule den.
  2. Klikk på øyeikonet ved siden av blokken Kjøp-knapper for å skjule den.
  3. Valgfritt: Klikk på øyeikonet ved siden av blokken Pris for å skjule den.
 5. Valgfritt: Hvis du vil legge til tekst med mer informasjon til kundene, for eksempel en dato for når salget forventes å fortsette, kan du legge til og tilpasse en ny blokk:

  1. Klikk på ⊕ Legg til blokk > Tekst for å legge til en tekstblokk.
  2. Klikk og dra den nye tekstblokken opp eller ned til ønsket plassering på produktsiden.
  3. Legg inn meldingen din i feltet Tekst i sidefeltet for blokkinnstillinger.
  4. Velg din foretrukne tekststil.
 6. Valgfritt: Hvis du ønsker å legge til et kontaktskjema, kan du legge til og tilpasse en ny seksjon:

  1. Klikk på ⊕ Legg til seksjon > Kontaktskjema for å legge til et kontaktskjema.
  2. Klikk og dra den nye seksjonen Kontaktskjema opp eller ned til ønsket plassering på produktsiden.
  3. Tilpass kontaktskjemaet etter behov i sidefeltet for innstillinger. Du kan for eksempel redigere tekstfeltet Overskrift for å vise en handlingsoppfordring, som for eksempel Send oss en forespørsel for å bli satt på ventelisten.
 7. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis