Legg til bestillingsmerknader på handlekurvsiden din

Du kan bruke bestillingsnotater til å hente inn spesielle instruksjoner fra kundene om hvordan en bestilling skal forberedes og leveres. Du kan aktivere en tekstboks for bestillingsnotater på handlekurvsiden i alle gratis Shopify-temaer.

Legge til bestillingsmerknader

Bestillingsmerknader kan aktiveres i handlekurvens temainnstillinger. Følg trinnene under, eller se temadokumentasjonen for mer informasjon om hvor du finner denne innstillingen i ditt tema.

Steg:

  1. Klikk på Handlekurv i rullegardinmenyen for sidevalg øverst på siden fra tematilpasningssiden.
  2. Klikk på Seksjoner i venstre sidefelt.
  3. Klikk på Delsum under seksjonen Mal.
  4. Merk eller opphev merkingen av Aktiver handlekurvnotat.
  5. Klikk på Lagre.

Rediger etiketten for bestillingsmerknader

Du kan redigere etiketten som vises over eller ved siden av boksen med bestillingsnotater.

  1. Finn temaet du vil redigere, og klikk deretter på > Rediger standardtemainnhold.

  2. Klikk på Seksjoner. Hvis du ikke ser etiketten Seksjoner klikker du på -knappen, og velger deretter Seksjoner fra rullegardinmenyen.

  3. Bla ned til Handlekurv-seksjonen. Angi den nye meldingen for bestillingsnotater i feltet Notat.

  4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis