Legg til bestillingsmerknader på handlekurvsiden din

Du kan bruke bestillingsnotater til å hente inn spesielle instruksjoner fra kundene om hvordan en bestilling skal forberedes og leveres. Du kan aktivere en tekstboks for bestillingsnotater på handlekurvsiden i alle gratis Shopify-temaer.

Legge til bestillingsmerknader

Bestillingsnotater kan aktiveres på Handlekurv-siden i temaet. Følg trinnene under, eller se temadokumentasjonen for mer informasjon om hvor du finner denne innstillingen i ditt tema.

Steg:

  1. Velg Handlekurv for å laste inn malen i temaredigeringsprogrammet.

  2. Klikk på Delsum-blokken.

  3. Merk av for Aktiver handlekurvnotat.

  4. Klikk på Lagre.

Rediger etiketten for bestillingsmerknader

Du kan redigere etiketten som vises over eller ved siden av boksen med bestillingsnotater. Som standard er etiketten «Legg til en merknad i bestillingen»:

Etikett for bestillingsmerknad

  1. Finn temaet du vil redigere og klikk på Handlinger > Redigere språk.

  2. I boksen Filtrer oversettelser kan du angi Add a note for å vise oversettelsen av bestillingsnotatet:

    Oversettelse av bestillingsmerknader

  3. Angi en ny etikett for bestillingsmerknaden.

  4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis