Lägg till orderanteckningar på din varukorgssida

Du kan använda orderanteckningar för att samla in särskilda instruktioner från kunder om hur du ska förbereda och leverera en order. Du kan aktivera en textruta för orderanteckningar på din varukorgssida i ett gratis Shopify-tema.

Lägga till orderanteckningar

Orderanteckningar kan aktiveras på varukorgssidan i ditt tema. Följ stegen nedan eller se dokumentationen för ditt tema för mer information om hur du hittar den här inställningen i ditt tema.

Steg:

  1. Välj Varukorg för att ladda mallen i temaredigeraren.

  2. Klicka på delsumma-blocket.

  3. Markera aktivera varukorgsanteckningar.

  4. Klicka på Spara.

Redigera din orderanteckningsetikett

Du kan redigera etiketten som visas ovanför eller bredvid rutan med orderanteckningar. Som standard står det ”Lägg till en anteckning till den här ordern”:

Etikett för orderanteckningar

  1. Hitta det tema du vill redigera och klicka sedan på Åtgärder > Redigera språk.

  2. Ange Add a note i rutan Filteröversättningar för att visa översättningen av orderanteckningar:

    Översättning av orderanteckningar

  3. Ange en ny orderanteckningsetikett.

  4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis