Lägg till en väljare av leveransdatum i din varukorg

Du kan inkludera en kalender på din varukorgssida som låter kunder ange ett leveransdatum för sin order.

Väljare av leveransdatum

Inkludera jQuery i din theme.liquid

För att denna anpassning ska fungera kräver vissa teman att en skripttagg för jQuery läggs till i theme.liquid-layoutfilen. Om du använder ett gratis Shopify Online Store 2.0-tema kan du behöva följa nästa steg:

  1. Klicka på theme.liquid i Layout-registret

  2. Hitta sluttaggen </head> i koden. På en ny rad ovanför sluttaggen </head> klistrar du in följande kod:

{{ '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js' | script_tag }}
  1. Klicka på Spara.

Skapa ett fragment för leveransdatum

Så här skapar du ett fragment för din väljare av leveransdatum:

Inkludera fragmentet på din varukorgssida

Så här inkluderar du fragmentet för leveransdatum på din varukorgssida:

  1. Klicka på main-cart-items.liquid i registret Avsnitt.

  2. Hitta sluttaggen </form> i koden. På en ny rad ovanför sluttaggen </form> klistrar du in följande kod:

{% render 'delivery-date' %}
  1. Klicka på Spara.

Du har nu ett inmatningsfält för leveransdatum på din varukorgssida. När du klickar i textfältet visas en kalender:

Väljare av leveransdatum

Datumväljaren som används för denna anpassning är en widget från biblioteket jQuery UI.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis