Temastruktur

Den övergripande layouten för din webbutik styrs av ditt tema. Ditt tema använder mallar för att ange vilka typer av innehåll som ska visas i din butik. Varje mall kan innehålla upp till 20 avsnitt.

Avsnitt är moduler som du kan använda för att anpassa layouten i din webbutik. Du kan skapa mallar som sedan kan anpassas genom att lägga till, ta bort och ordna om avsnitt och blocken inom. Upp till 20 avsnitt kan sparas i en mall och sedan tillämpas på nya eller befintliga sidor och produkter med hjälp av temaredigeraren eller din Shopify-admin.

Avsnitt kan anpassas och läggas till på alla sidor i din webbutik, med undantag för presentkorts- och kassasidor.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis