Temastruktur

Den övergripande layouten för din webbutik styrs av ditt tema. Ditt tema använder mallar för att ange hur innehållet ska visas i din butik på specifika sidor eller sidtyper. En mall består av avsnitt_som är sammansatta av _block. Avsnitt och block är moduler som du kan använda för att anpassa layouten i din webbshop.

Mallar anpassas genom att lägga till, ta bort och ordna om avsnitt och blocken inuti. Du kan ha upp till 25 avsnitt per mall, och varje avsnitt kan innehålla upp till 50 block. Inte alla avsnitt har enskilda block att anpassa.

Om du till exempel skapar unika handgjorda artiklar kan du skapa produktmallen ej till salu som ska gälla för alla produkter som du redan har sålt. Mallen kan ha två avsnitt: Produktinformation och Relaterade produkter. Produktinformationsavsnittet kanske bara har titel- och beskrivningsblocken, eftersom du inte vill visa sådant som kvantitetsväljare eller köpknappar om en produkt inte är tillgänglig för köp.

Du kan tillämpa sparade mallar på nya eller befintliga sidor och produkter med hjälp av temaredigeraren eller från din Shopify-administratör. Avsnitt kan anpassas och läggas till på alla sidor i din webbshop, med undantag för presentkorts- och betalningssidor.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis