Temastruktur

Den övergripande layouten för din webbutik styrs av ditt tema. Ditt tema använder mallar för att ange vilka typer av innehåll som ska visas i din butik. Varje mall kan innehålla upp till 25 avsnitt, och varje avsnitt kan innehålla upp till 50 block.

Avsnitt är moduler som du kan använda för att anpassa layouten i din webbshop. Du kan skapa mallar som sedan kan anpassas genom att lägga till, ta bort och ordna om avsnitt och blocken inom. Du kan ha upp till 25 avsnitt per mall, och varje avsnitt kan innehålla upp till 50 block. Sparade mallar kan tillämpas på nya eller befintliga sidor och produkter med hjälp av temaredigeraren eller din Shopify-admin.

Avsnitt kan anpassas och läggas till på alla sidor i din webbutik, med undantag för presentkorts- och betalningssidor.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis