Förstå licensiering och överföring av teman på Shopify

När du köper ett tema från Shopify Theme Store licensieras det temat exklusivt till den butik där köpet gjordes. Det innebär att olicensierade teman inte är kvalificerade för support eller uppdateringar när nya funktioner introduceras. Se Shopifys användarvillkor för mer detaljerad information om licensiering.

Åtgärder för teman som inte är licensierade

Om du får ett meddelande om att du har ett tema som inte är licensierat eller om du har fått ett DMCA-meddelande (Digital Millennium Copyright Act) så måste du vidta någon av följande specifika åtgärder:

 • Köp: Överväg att köpa temat till den butik som du planerar att använda det för.
 • Radera: Om du väljer att inte köpa temat så måste du ta bort det från ditt temabibliotek.
 • Överför: Om du tidigare har köpt ett tema för en gammal butik men inte längre använder det där så kan du kanske överföra det till din nya butik.

Krav vid överföring av ett tema

När du överför ett tema som köpts från Shopify Theme Store så måste du komma ihåg att ett tema endast kan användas i en butik åt gången. Se till att följande kriterier är uppfyllda för att kunna överföra ett betaltema från en butik till en annan:

 • Båda konton är kopplade till samma e-postadress för kontoägare.
 • Du är registrerad ägare till båda kontona.
 • Du stänger den ursprungliga butiken som temat köptes på. När temat har överförts kan den stängda butiken inte öppnas igen.

Överför ett tema

 1. Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Teman.
 2. Bredvid temat som du vill överföra så klickar du på Åtgärder > Ladda ner temafil. Det skickas ett e-postmeddelande med filen till dig.
 3. Ladda ner filen från e-postmeddelandet till din enhet.
 4. Se till att du laddar ner filen helt från e-postmeddelandet till din enhet innan du fortsätter.
 5. Ta bort temat från den ursprungliga butiken, inklusive eventuella omdöpta kopior. Om det bara finns kopior så lägger du till ett gratistema för att radera alla betalda temakopior.
 6. Stäng den ursprungliga butiken.
 7. Om du vill ladda upp temafilen till den nya butiken så går du till Webbshop> Teman och klickar sedan på Lägg till tema > Ladda upp zip-fil. Se lägga till, förhandsgranska och köpa teman för mer detaljerad information.
 8. Köp temat igen för den nya butiken.
 9. Valfritt: Kontakta Shopify-supporten för att få en återbetalning av den ursprungliga temafakturan. Återbetalningar baseras på det ursprungliga inköpspriset, även om det aktuella priset är högre.

Nerladdat innehåll

Produkter, produktserier, menyer, sidor och blogginlägg ingår inte i temaöverföringsprocessen. Om du vill överföra vissa typer av butiksuppgifter, som till exempel produkter och kunder, så ska du överväga att lära dig hur man duplicerar en butik med hjälp av CSV-filer. Dessutom bör du bekanta dig med hur du förbereder dig för att byta teman på ett effektivt sätt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis