Legal borttagning och immateriella rättigheter

Shopify respekterar andras giltiga immateriella rättigheter (IP) och vi förväntar oss att handlare gör samma sak. Publicering av innehåll som utgör ett intrång i andras juridiska rättigheter bryter mot vår Policy för godtagbar användning och innehållet kan tas bort efter vårt gottfinnande.

Även om Shopify respekterar legitima IP-rättigheter kommer det inte heller att tillåtas att Shopifys policyer missbrukas – inlämning av falska eller felaktiga meddelanden om påstådda IP-intrång är straffbart enligt lag. De som skadas av sådana påståenden, inklusive Shopify själv, kan väcka åtal om skadestånd och advokatavgifter.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis