Vad är skillnaden mellan en upphovsrätt, ett varumärke och en varumärkesbild?

Immateriell egendom (IP) handlar om något som skapas genom kreativa ansträngningar såsom böcker, text, kod, bilder, videor, logotyper och slogans. Upphovsrätt, varumärke och handelsdress är alla typer av IP.

Vad är en upphovsrätt?

Upphovsrätten skyddar materiella originalverk, som foton eller textbeskrivningar i en webbshop. I allmänhet gäller upphovsrättsskydd från det att arbetet skapas, även om upphovsrättslagstiftningen varierar efter region.

Läs mer om Shopifys upphovsrättspolicy, hur du rapporterar om upphovsrättsintrång och hur du svarar på ett upphovsrättsmeddelande.

Vad är ett varumärke och en varumärkesbild?

Varumärken är unika symboler eller ord som identifierar och särskiljer ett företag eller en produkt från andra företag eller produkter. Varumärkesbilden täcker en produkts bild eller utseende, inklusive funktioner såsom storlek, form, färg och textur, som särskiljer den produkten från andra. Ägare av varumärken och varumärkesbilder har i allmänhet rätt att förhindra att andra använder liknande varumärken eller varumärkesbilder på sätt som kan förvirra konsumenter angående produkters källa eller ursprung.

Läs mer om Shopifys varumärkes- och varumärkesbildpolicy, hur du rapporterar om varumärkesintrång eller intrång avseende varumärkesbild och hur du svarar på ett varumärkes- eller varumärkesbildmeddelande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis