ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายรูปลักษณ์แตกต่างกันอย่างไร

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) หมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นด้วยความพยายามในการสร้างสรรค์ เช่น หนังสือ ข้อความ โค้ด รูปภาพ วิดีโอ โลโก้ และสโลแกน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายรูปลักษณ์เป็น IP ทุกประเภท

ลิขสิทธิ์คืออะไร

ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองงานต้นฉบับที่จับต้องได้ เช่น รูปภาพหรือข้อความอธิบายบนร้านค้าออนไลน์ โดยทั่วไปแล้วการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการสร้างผลงานขึ้น ทั้งนี้กฎหมายลิขสิทธิ์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายลิขสิทธิ์ วิธีรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ และวิธีตอบสนองต่อการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Shopify

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์คืออะไร

เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์หรือข้อความที่ระบุและแยกธุรกิจหรือสินค้าออกจากธุรกิจหรือสินค้าอื่นๆ เครื่องหมายรูปลักษณ์นั้นครอบคลุมถึงรูปภาพหรือรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ขนาด รูปร่าง สี และพื้นผิว ซึ่งแยกออกจากสินค้าอื่น โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์นั้นมีสิทธิ์ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่คล้ายกันในลักษณะที่อาจสร้างความสับสนแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือต้นทางสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ วิธีรายงานการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ทางการค้า และวิธีตอบสนองต่อการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี