Bản quyền, thương hiệu và bao bì thương mại khác nhau như thế nào?

Tài sản trí tuệ (TSTT) là sản phẩm của những hoạt động sáng tạo như sách, văn bản, mã, hình ảnh, video, logo và khẩu hiệu. Bản quyền, thương hiệu và bao bì thương mại là tất cả các loại TSTT.

Bản quyền là gì?

Bản quyền bảo vệ tác phẩm gốc hữu hình, ví dụ như ảnh hoặc mô tả bằng văn bản về cửa hàng trực tuyến. Thông thường, việc bảo vệ bản quyền áp dụng kể từ thời điểm tạo ra tác phẩm, mặc dù luật bản quyền khác nhau tùy từng khu vực.

Tìm hiểu thêm về chính sách bản quyền của Shopify, cách báo cáo vi phạm bản quyền và cách phản hồi thông báo về bản quyền.

Thương hiệu và bao bì thương mại là gì?

Thương hiệu là biểu tượng hoặc từ ngữ xác định và phân biệt một doanh nghiệp hoặc sản phẩm với các doanh nghiệp hoặc sản phẩm khác. Bao bì thương mại là hình ảnh hoặc giao diện của sản phẩm, bao gồm các đặc điểm như kích cỡ, hình dạng, màu sắc và kết cấu, giúp phân biệt sản phẩm đó với những sản phẩm khác. Chủ sở hữu thương hiệu và bao bì thương mại thường có quyền ngăn người khác sử dụng nhãn hiệu hoặc bao bì thương mại tương tự theo cách có thể khiến người tiêu dùng hoang mang về nguồn gốc hoặc xuất xứ sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về chính sách thương hiệu và bao bì thương mại của Shopify, cách báo cáo xâm phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại và cách phản hồi thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí