การรายงานการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์หรือตอบสนองต่อการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์

ในหน้านี้ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ วิธีรายงานการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ และวิธีการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ Shopify

นโยบายเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ Shopify

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ Shopify นั้นคล้ายกับนโยบายลิขสิทธิ์ของเรา แต่มีความแตกต่างกันที่สำคัญบางประการ

 • หาก Shopify ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในร้านค้าของคุณ Shopify จะแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยตรงในส่วนผู้ดูแลร้านค้าเพื่อชี้แจงว่าเนื้อหาใดที่ละเมิด คุณต้องตอบกลับภายในสองวันก่อนที่เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวออก
 • หากเราเห็นว่าการตอบกลับของคุณเพียงพอ เราจะไม่ลบเนื้อหาที่มีการโต้แย้งออกออก หรือหากเนื้อหาดังกล่าวถูกลบออกแล้ว ผู้ขายจะสามารถโพสต์เนื้อหานั้นได้อีกครั้งทันที

การรายงานการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์

แบบฟอร์มออนไลน์ของ Shopify เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของคุณต้องมีข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ Shopify สามารถดำเนินการได้:

 • ชื่อตามกฎหมายและข้อมูลติดต่อของคุณ
 • ลิงก์โดยตรงไปยังตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่มีการร้องเรียนการละเมิด หากคุณไม่มีลิงก์โดยตรง คุณสามารถระบุคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้
 • ลิงก์ตรงที่นำไปยังเนื้อหาที่เจาะจงบน Shopify ซึ่งคุณเชื่อว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของคุณ ซึ่งคุณจะต้องระบุลิงก์ของหน้าที่มีเนื้อหาดังกล่าวทุกหน้า โดยไม่สามารถใช้ลิงก์ทั่วไปของร้านค้าได้
 • สำหรับเครื่องหมายการค้าแต่ละรายการที่มีปัญหา:

  • คำอธิบายของเครื่องหมายการค้า
  • ประเทศที่จดทะเบียน
  • หมายเลขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • หมวดหมู่สินค้าและ/หรือบริการที่อยู่ภายใต้การจดทะเบียนดังกล่าว
  • คำอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้คุณเชื่อว่าเนื้อหานั้นฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้าของคุณ
 • สำหรับเครื่องหมายรูปลักษณ์แต่ละรายการที่มีปัญหา:

  • รายละเอียดของเครื่องหมายรูปลักษณ์ ซึ่งรวมถึงลักษณะเฉพาะ (เช่น ขนาด รูปร่าง สี พื้นผิว เป็นต้น) ของเนื้อหาที่มีลักษณะโดดเด่น
  • ข้อความว่าเครื่องหมายรูปลักษณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง
  • คำอธิบายว่าเนื้อหาใน Shopify ละเมิดเครื่องหมายรูปลักษณ์ของคุณอย่างไร รวมถึงระบุลักษณะของเนื้อหา (เช่น ขนาด รูปร่าง สี พื้นผิว เป็นต้น) ที่คุณเชื่อว่าคล้ายกันและอาจทําให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายรูปลักษณ์
 • ยืนยันว่า:

  • คุณเชื่อมั่นด้วยความสัตย์จริงว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  • ข้อมูลทั้งหมดในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง
 • คำแถลงภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

การตอบกลับการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์

ฉันได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าร้านของฉัน ต้องทำอย่างไร

หากร้านค้าของคุณได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่ถูกต้อง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแลร้านค้าว่ามีการรายงานเนื้อหาในร้านค้าของคุณ จากนั้นคุณจะมีสองตัวเลือก:

 • หากคุณตรวจสอบการแจ้งเตือนและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เนื้อหาจะถูกนำออกหากเราไม่ได้รับการติดต่อจากคุณภายในสองวัน
 • หากคุณตรวจสอบการแจ้งเตือนดังกล่าวและเชื่อว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกรายงานโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นผลมาจากการเข้าใจผิด คุณจะสามารถยื่นคำแย้งได้

ฉันจะยื่นคำโต้แย้งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้อย่างไร

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ คุณสามารถส่งคำโต้แย้งให้กับเราผ่านส่วนผู้ดูแลร้านค้าได้คำโต้แย้งของคุณจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อรับการพิจารณา:

 • ชื่อตามกฎหมายและข้อมูลติดต่อที่เพียงพอของบุคคลที่ต้องการยื่นคำแย้ง
 • ข้อความที่ระบุว่าคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากบุคคลที่ส่งการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ หรือตัวแทนของบุคคลนั้นๆ
 • คำแถลงว่าคุณยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตอำนาจศาลซึ่งที่อยู่ของคุณตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตเดลาแวร์ รวมถึงคำแถลงว่าคุณยอมรับบริการตามกระบวนการจากฝ่ายที่ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ไปยังตัวแทน
 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันยื่นคำโต้แย้ง

หลังจากที่คุณส่งคำโต้แย้งที่ถูกต้องแล้ว Shopify จะส่งสำเนาคำโต้แย้งให้แก่ฝ่ายที่ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ และอนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหาที่มีการโต้แย้งอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี