Cấu trúc chủ đề

Bố cục tổng thể của cửa hàng trực tuyến phụ thuộc vào chủ đề. Chủ đề sử dụng mẫu để chỉ định loại nội dung hiển thị trong cửa hàng. Mỗi mẫu có thể chứa tối đa 20 mục.

Mục là các mô-đun bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh bố cục của cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tạo mẫu tùy chỉnh được bằng cách thêm, xóa và sắp xếp lại các mục và khối trong mục. Có thể lưu tối đa 20 mục trong mẫu, sau đó áp dụng cho các trang và sản phẩm mới hoặc hiện có bằng trình biên tập chủ đề hoặc trang quản trị Shopify.

Có thể tùy chỉnh và thêm mục vào bất kỳ trang nào của cửa hàng trực tuyến, trừ thẻ quà tặng và trang thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí