Mở rộng chủ đề

Chủ đề của Shopify cung cấp nhiều tùy chọn cài đặt và tùy chỉnh. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ muốn tùy chỉnh chủ đề kỹ hơn. Ví dụ: Có thể bạn sẽ muốn hiển thị đánh giá sản phẩm trong cửa hàng bằng cách cài đặt ứng dụng. Nếu cần, bạn có thể mở rộng chức năng của chủ đề bằng cách sử dụng mã tùy chỉnh hoặc ứng dụng.

Thêm HTML hoặc Liquid tùy chỉnh

Một số chủ đề cung cấp cài đặt cho phép bạn thêm đoạn mã HTML hoặc Liquid có thể kết xuất trong mẫu, mục hoặc khối chứa cài đặt. Những cài đặt này cho phép bạn thêm mã tùy chỉnh vào cửa hàng trực tuyến một cách an toàn mà không cần chỉnh sửa trực tiếp mã chủ đề để đảm bảo chủ đề của bạn đủ điều kiện để cập nhật.

Bạn có thể sử dụng những cài đặt này cho các tác vụ sau:

  • Sử dụng mục Liquid tùy chỉnh để thêm biến Liquid vào vị trí thích hợp với doanh nghiệp. Ví dụ: Bạn có thể thêm chính sách vận chuyển vào trang sản phẩm.
  • Sử dụng mục Liquid tùy chỉnh để thêm mã cần thiết cho quá trình tích hợp ứng dụng với chủ đề.

Để tìm hiểu xem chủ đề của bạn có tùy chọn HTML hoặc Liquid tùy chỉnh hay không, hãy tham khảo tài liệu về chủ đề.

Cài đặt Liquid chỉ cho phép bạn truy cập một số đối tượng và thẻ Liquid nhất định. Để tìm hiểu về đối tượng và thẻ có thể sử dụng trong cài đặt Liquid, hãy tham khảo tài liệu về cài đặt Liquid trên Shopify.dev.

Thêm CSS tùy chỉnh

Bảng tính kiểu xếp tầng (CSS) thay đổi cách hiển thị các phần tử trong chủ đề và có thể kiểm soát giao diện của nhiều trang cùng một lúc. Bạn có thể tùy chỉnh chủ đề vượt ngoài khuôn khổ cài đặt được tích hợp trong chủ đề bằng cách sử dụng tính năng CSS tùy chỉnh. Bạn có thể thêm CSS tùy chỉnh vào toàn bộ chủ đề hoặc vào một mục cụ thể của mẫu trong chủ đề.

Việc tùy chỉnh CSS đòi hỏi phải có sự am hiểu về CSS và HTML. Trước khi tùy chỉnh chủ đề, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đúng mức độ hỗ trợ hiện có.

Cài đặt ứng dụng

Bạn có thể cài đặt ứng dụng để thêm tính năng và tích hợp vào chủ đề. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên Shopify App Store.

Các ứng dụng trên Cửa hàng trực tuyến có thể tích hợp với chủ đề theo những cách sau:

  • Dưới dạng khối ứng dụng: Khối ứng dụng cho phép bạn thêm chức năng ứng dụng vào đúng vị trí bạn muốn sử dụng trong chủ đề. Bạn có thể thêm, xóa và tùy chỉnh khối ứng dụng qua trình biên tập chủ đề.

  • Dưới dạng mục nhúng ứng dụng: Mục nhúng ứng dụng là các phần tử do ứng dụng cung cấp trôi nổi hoặc xuất hiện dưới dạng lớp phủ trong chủ đề hoặc thêm mã vào cửa hàng trực tuyến mà khách hàng không nhìn thấy. Bạn có thể bật, tắt và tùy chỉnh mục nhúng ứng dụng qua trình biên tập chủ đề.

  • Bằng cách thay đổi mã chủ đề: Một số ứng dụng trực tiếp nạp mã vào mã chủ đề để thêm chức năng cho chủ đề. Bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng bằng cài đặt ứng dụng hoặc sử dụng trình biên tập chủ đề.

Chỉnh sửa mã chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề để thay đổi chi tiết của cửa hàng trực tuyến. Tệp chủ đề chứa Liquid, ngôn ngữ mẫu của Shopify cùng với các ngôn ngữ HTML, CSS, JSON và JavaScript. Chỉ chỉnh sửa mã chủ đề nếu bạn biết HTML và CSS, cũng như có hiểu biết cơ bản về Liquid.

Nếu bạn sử dụng chủ đề miễn phí của Shopify, Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn thực hiện một số tùy chỉnh đối với mã chủ đề. Tham khảo tài liệu về chủ đề để biết danh sách tùy chỉnh có sẵn. Tìm hiểu thêm về dịch vụ hỗ trợ dành cho chủ đề.

Bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề theo những cách sau:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí