Mở rộng chủ đề bằng ứng dụng

Bạn có thể cài đặt ứng dụng để thêm tính năng và tích hợp vào chủ đề. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên Shopify App Store.

Ứng dụng có thể tích hợp với chủ đề theo những cách sau:

  • Dưới dạng khối ứng dụng: Khối ứng dụng cho phép bạn thêm chức năng ứng dụng vào đúng vị trí bạn muốn sử dụng trong chủ đề. Bạn có thể thêm, xóa và tùy chỉnh khối ứng dụng qua trình biên tập chủ đề.
  • Dưới dạng mục nhúng ứng dụng: Mục nhúng ứng dụng là các phần tử do ứng dụng cung cấp trôi nổi hoặc xuất hiện dưới dạng lớp phủ trong chủ đề hoặc thêm mã vào cửa hàng trực tuyến mà khách hàng không nhìn thấy. Bạn có thể bật, tắt và tùy chỉnh mục nhúng ứng dụng qua trình biên tập chủ đề.
  • Bằng cách thay đổi mã chủ đề: Một số ứng dụng trực tiếp nạp mã vào mã chủ đề để thêm chức năng cho chủ đề. Bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng bằng cài đặt ứng dụng hoặc sử dụng trình biên tập chủ đề.

Khối ứng dụng

Bạn có thể thêm ứng dụng dưới dạng khối trong mục và cả dạng mục trong mẫu. Điều này cho phép bạn thêm chính xác chức năng ứng dụng mà bạn muốn dùng trên một trang. Bạn có thể thêm, xóa, thay đổi vị trí và tùy chỉnh khối ứng dụng bằng trình biên tập chủ đề.

Khối ứng dụng có thể chỉ tương thích với một số loại trang nhất định. Ví dụ: Ứng dụng bảng kích cỡ có thể chỉ tương thích với trang sản phẩm.

Khối ứng dụng đang được sử dụng trong mục:

Khối ứng dụng đang được dùng trong mục.

Khối ứng dụng đang được sử dụng làm mục trong mẫu:

Khối ứng dụng đang được dùng làm mục trong mẫu.

Khối ứng dụng được hỗ trợ trong mục

Một số mục chủ đề có thể không hỗ trợ khối ứng dụng. Để xác định mục chủ đề nào hỗ trợ khối ứng dụng, hãy tham khảo tài liệu về chủ đề hoặc liên hệ với nhà phát triển chủ đề.

Nếu một mục hỗ trợ khối ứng dụng và bạn đã cài đặt ứng dụng tương thích, mục Ứng dụng sẽ xuất hiện trong hộp chọn khối.

Thêm khối ứng dụng vào mục

Thêm khối ứng dụng vào mẫu

Ứng dụng được thêm vào dưới dạng khối trong mục Ứng dụng. Bạn có thể thêm khối ứng dụng khác vào mục. Bạn cũng có thể thêm nhiều mục Ứng dụng vào trang.

Mục nhúng ứng dụng

Mục nhúng ứng dụng là các phần tử do ứng dụng cung cấp trôi nổi hoặc xuất hiện dưới dạng lớp phủ trong chủ đề hoặc thêm mã vào cửa hàng trực tuyến mà khách hàng không nhìn thấy. Ví dụ: Ứng dụng bong bóng trò chuyện xuất hiện ở góc cửa hàng ,hay có thể thêm ứng dụng phân tích hoặc theo dõi vào cửa hàng dưới dạng mục nhúng ứng dụng. Bạn có thể kích hoạt, hủy kích hoạt và tùy chỉnh mục nhúng ứng dụng qua trình biên tập chủ đề. Có thể sử dụng mục nhúng ứng dụng với bất kỳ phiên bản chủ đề nào.

Khối nhúng ứng dụng.

Kích hoạt mục nhúng ứng dụng

Ứng dụng đã thêm vào mã chủ đề

Một số ứng dụng trực tiếp nạp mã vào mã của chủ đề để thêm chức năng vào chủ đề. Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn có thể nhận được hướng dẫn sử dụng, trong đó có hướng dẫn chỉnh sửa mã của riêng bạn để thêm chức năng ứng dụng vào vị trí bạn muốn hiển thị trong chủ đề. Bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng qua phần cài đặt ứng dụng hoặc trình biên tập chủ đề.

Nếu chủ đề đề xuất mục Liquid tùy chỉnh, bạn có thể thêm mã ứng dụng vào mục Liquid tùy chỉnh trong trình biên tập chủ đề thay vì trực tiếp chỉnh sửa mã chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí