Mở rộng chủ đề bằng ứng dụng

Bạn có thể cài đặt ứng dụng để thêm tính năng và tích hợp vào chủ đề. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Ứng dụng có thể tích hợp với chủ đề theo những cách sau:

 • Dưới dạng khối ứng dụng: Khối ứng dụng cho phép bạn thêm chức năng ứng dụng vào đúng vị trí bạn muốn sử dụng trong chủ đề. Bạn có thể thêm, xóa và tùy chỉnh khối ứng dụng qua trình biên tập chủ đề.
 • Dưới dạng mục nhúng ứng dụng: Mục nhúng ứng dụng là các phần tử do ứng dụng cung cấp trôi nổi hoặc xuất hiện dưới dạng lớp phủ trong chủ đề hoặc thêm mã vào cửa hàng trực tuyến mà khách hàng không nhìn thấy. Bạn có thể bật, tắt và tùy chỉnh mục nhúng ứng dụng qua trình biên tập chủ đề.
 • Bằng cách thay đổi mã chủ đề: Một số ứng dụng trực tiếp nạp mã vào mã chủ đề để thêm chức năng cho chủ đề. Bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng bằng cài đặt ứng dụng hoặc sử dụng trình biên tập chủ đề.

Khối ứng dụng

Ứng dụng có thể cung cấp các khối thêm được dưới dạng khối trong mục và dưới dạng mục trong mẫu. Như vậy, bạn có thể thêm chức năng ứng dụng vào đúng vị trí bạn muốn sử dụng trên trang. Bạn có thể thêm, xóa, thay đổi vị trí và tùy chỉnh khối ứng dụng qua trình biên tập chủ đề. Khối ứng dụng có thể chỉ tương thích với một số loại trang nhất định. Ví dụ: Ứng dụng bảng kích cỡ có thể chỉ tương thích với trang sản phẩm.

Khối ứng dụng đang được sử dụng trong mục:

Khối ứng dụng đang được dùng trong mục.

Khối ứng dụng đang được sử dụng làm mục trong mẫu:

Khối ứng dụng đang được dùng làm mục trong mẫu.

Khối ứng dụng được hỗ trợ trong mục

Một số mục chủ đề có thể không hỗ trợ khối ứng dụng. Để xác định mục chủ đề nào hỗ trợ khối ứng dụng, hãy tham khảo tài liệu về chủ đề hoặc liên hệ với nhà phát triển chủ đề.

Nếu một mục hỗ trợ khối ứng dụng và bạn đã cài đặt ứng dụng tương thích, mục Ứng dụng sẽ xuất hiện trong hộp chọn khối.

Thêm khối ứng dụng vào mục

 1. Chuyển đến trang và mục bạn muốn thêm khối ứng dụng.
 2. Nhấp vào Thêm khối.
 3. Trong menu thả xuống của mục Ứng dụng, chọn khối ứng dụng bạn muốn thêm vào mục này hoặc nhấp vào thanh Tìm kiếm và nhập cụm từ tìm kiếm để tìm kiếm trong các ứng dụng đã cài đặt của bạn.
 4. Không bắt buộc: Chuyển khối ứng dụng đến vị trí bạn muốn hiển thị trong mục đó và tùy chỉnh khối bằng bất kỳ cài đặt có sẵn nào.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm khối ứng dụng vào mẫu

 1. Chuyển đến trang bạn muốn thêm mục ứng dụng.
 2. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 3. Trong menu thả xuống của mục Ứng dụng, chọn ứng dụng mà bạn muốn thêm vào trang hoặc nhấp vào thanh Tìm kiếm và nhập nội dung để tìm kiếm trong các ứng dụng mà bạn đã cài đặt.
 4. Không bắt buộc: Chuyển mục ứng dụng đến vị trí bạn muốn hiển thị trên trang và tùy chỉnh khối bằng bất kỳ cài đặt có sẵn nào.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Ứng dụng được thêm vào dưới dạng khối trong mục Ứng dụng. Bạn có thể thêm khối ứng dụng khác vào mục. Bạn cũng có thể thêm nhiều mục Ứng dụng vào trang.

Mục nhúng ứng dụng

Mục nhúng ứng dụng là các phần tử do ứng dụng cung cấp trôi nổi hoặc xuất hiện dưới dạng lớp phủ trong chủ đề hoặc thêm mã vào cửa hàng trực tuyến mà khách hàng không nhìn thấy. Ví dụ: Ứng dụng bong bóng trò chuyện xuất hiện ở góc cửa hàng ,hay có thể thêm ứng dụng phân tích hoặc theo dõi vào cửa hàng dưới dạng mục nhúng ứng dụng. Bạn có thể kích hoạt, hủy kích hoạt và tùy chỉnh mục nhúng ứng dụng qua trình biên tập chủ đề. Có thể sử dụng mục nhúng ứng dụng với bất kỳ phiên bản chủ đề nào.

Khối nhúng ứng dụng.

Kích hoạt mục nhúng ứng dụng

 1. Nhấp vào Mục nhúng ứng dụng.
 2. Chọn mục nhúng ứng dụng mà bạn muốn kích hoạt hoặc nhấp vào thanh Tìm kiếm và nhập cụm từ tìm kiếm để tìm kiếm trong các ứng dụng mà bạn đã cài đặt.
 3. Nhấp vào nút bật/tắt bên cạnh mục nhúng ứng dụng bạn muốn kích hoạt để kích hoạt mục nhúng ứng dụng đó.
 4. Không bắt buộc: Xem cài đặt của mục nhúng ứng dụng bằng cách nhấp vào biểu tượng mở rộng bên cạnh tên mục nhúng ứng dụng.

Ứng dụng đã thêm vào mã chủ đề

Một số ứng dụng trực tiếp nạp mã vào mã của chủ đề để thêm chức năng vào chủ đề. Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn có thể nhận được hướng dẫn sử dụng, trong đó có hướng dẫn chỉnh sửa mã của riêng bạn để thêm chức năng ứng dụng vào vị trí bạn muốn hiển thị trong chủ đề. Bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng qua phần cài đặt ứng dụng hoặc trình biên tập chủ đề.

Nếu chủ đề đề xuất mục Liquid tùy chỉnh, bạn có thể thêm mã ứng dụng vào mục Liquid tùy chỉnh trong trình biên tập chủ đề thay vì trực tiếp chỉnh sửa mã chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí