Utvid temaet ditt med apper

Du kan installere apper for å legge til funksjoner og integrasjoner i temaet ditt. Du kan finne apper i Shopify App Store.

Apper kan integreres med temaet ditt på følgende måter:

 • Som en appblokk: Appblokker lar deg legge til appfunksjonalitet nøyaktig der du ønsker å bruke den i temaet. Du kan legge til, fjerne, forhåndsvise, flytte og tilpasse appblokker i temaredigeringsprogrammet.
 • Som en appintegrasjon: Appintegrasjoner er appleverte elementer som flyter eller vises som et overlegg i temaet, eller som legger til kode i nettbutikken uten at den er synlig for kundene. Du kan aktivere, deaktivere, forhåndsvise og tilpasse appintegrasjoner gjennom temaredigeringsprogrammet.
 • Ved å legge til tilpasset kode: Noen apper setter inn kode direkte i temakoden for å legge til funksjonalitet i temaet. Du kan tilpasse appen gjennom appinnstillingene, eller ved å bruke temaredigeringsprogrammet.

Appblokker

Apper kan tilby blokker som kan legges til som blokker i en seksjon, og som seksjoner i en mal. Dette lar deg legge til appfunksjonalitet nøyaktig der du ønsker den på en side. Appblokker kan legges til, flyttes og tilpasses gjennom temaredigeringsprogrammet. Appblokker kan være kompatible med bare visse sidetyper. En app for størrelseskart er kanskje bare kompatibel med produktsider.

En appblokk som brukes i en seksjon:

En appblokk som brukes i en seksjon.

En appblokk som brukes som en seksjon i en mal:

En appblokk som brukes som en seksjon i en mal.

Appblokkstøtte i seksjoner

Det kan hende noen av temaseksjonene dine ikke støtter appblokker. For å finne ut hvilke av temaseksjonene som støtter appblokker, kan du se temadokumentasjonen eller kontakte temautvikleren.

Hvis en seksjon støtter appblokker og du har en kompatibel app installert, vil du se en Apper-seksjon i blokkvelgeren.

Legg til en appblokk i en seksjon

 1. Naviger til siden og seksjonen du vil legge til appblokken i.
 2. Klikk på Legg til blokk.
 3. Velg appblokken du vil legge til i seksjonen fra rullegardinmenyen i Apper-seksjonen, eller klikk på Søk-linjen og angi et søkeord for å søke gjennom de installerte appene.
 4. Valgfritt: flytt appblokken dit du vil ha den i seksjonen, og tilpass blokken med de tilgjengelige innstillingene.
 5. Klikk på Lagre.

Legg til en appblokk i en mal

 1. Naviger til siden der du vil legge til appseksjonen.
 2. Klikk på Legg til seksjon.
 3. Fra rullegardinmenyen, i Apper-seksjonen, velger du appen du vil legge til på siden, eller klikker på Søk-feltet og skriver inn tekst for å søke gjennom installerte apper.
 4. Valgfritt: flytt appseksjonen til plasseringen du ønsker på siden, og tilpass blokken med de tilgjengelige innstillingene.
 5. Klikk på Lagre.

Appen legges til som en blokk i en Apper-seksjon. Du kan legge til flere appblokker i seksjonen. Du kan også legge til flere Apper-seksjoner på en side.

Appinnbygginger

App-integrasjoner er appleverte elementer som flyter eller vises som et overlegg i temaet, eller legger til kode i nettbutikken uten å være synlig for kundene. Det kan for eksempel være en chatboble-app som vises i hjørnet av butikken, eller en analyse- eller sporingsapp som legges til i butikken som en app-integrasjon. App-integrasjoner kan aktiveres, deaktiveres og tilpasses gjennom temaredigeringsprogrammet. App-integrasjoner kan brukes med alle temaversjoner.

En appinnbyggingsblokk.

Aktiver en app-integrasjon

 1. Klikk på Appintegrasjoner.
 2. Velg appinnbyggingen du vil aktivere, eller klikk på Søk-feltet og angi et søkeord for å søke gjennom installerte apper.
 3. Klikk på vekslebryteren ved siden av app-integrasjonen du vil aktivere.
 4. Valgfritt: vis innstillingene for app-integrasjonen ved å klikke på utvidelsesikonet ved siden av navnet på app-integrasjonen.

Apper lagt til i temakoden

Noen apper legger inn kode direkte i temakoden for å legge til funksjonalitet i temaet. Når du installerer appen kan du motta instruksjoner for introduksjon av appen, inkludert redigering av din egen kode for å legge til appfunksjonalitet der du ønsker det i temaet. Du kan tilpasse appen med appinnstillingene, eller gjennom temaredigeringsprogrammet.

Hvis temaet ditt inneholder en Tilpasset Liquid-seksjon, kan du legge til appkoden i en tilpasset Liquid-seksjon i temaredigeringsprogrammet i stedet for å redigere temakoden direkte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis