Fargepaletter

Ulike seksjoner på tvers av temaet, som Rik tekst, Bildebanner og Samlingsliste, lar deg velge et fargetema som brukes på seksjonen fra fargene du angir i temainnstillingene. Temaet bruker et standard fargetema, som når som helst kan endres i temaredigeringsprogrammet. Ved å legge til merkevarefargene sikrer du en helhetlig bruk av fargepaletten i hele nettbutikken.

Fargeinnstillinger

Bildebakgrunner og bildemarger kan angis i temaredigeringsprogrammet. Bruk rullegardinmenyen for å velge mellom Aksent 1, Aksent 1-fargeovergang, Aksent 2, Aksent 2-fargeovergang, Bakgrunn 1, Bakgrunn 1-fargeovergang, Bakgrunn 2, Bakgrunn 2-fargeovergang eller Omvendt. Du kan forhåndsvise valgte fargetemaer i forhåndsvisningspanelet i temaredigeringsprogrammet.

Innstilling Beskrivelse
Tekst Det kan legges på farge på seksjons- eller blokktekst.
Aksent 1 Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner.
Aksent 1-fargeovergang Velg en forhåndsinnstilt fargeovergang, eller bruk fargeovergangsvelgeren for å tilpasse bakgrunnsovergangen.
Aksent 2 Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner.
Aksent 2-overgang Velg en forhåndsinnstilt fargeovergang, eller bruk fargeovergangsvelgeren for å tilpasse bakgrunnsovergangen.
Bakgrunn 1 Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner.
Bakgrunn 1-fargeovergang Velg en forhåndsinnstilt fargeovergang, eller bruk fargeovergangsvelgeren for å tilpasse bakgrunnsovergangen.
Bakgrunn 2 Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner.
Bakgrunn 2-overgang Velg en forhåndsinnstilt fargeovergang, eller bruk fargeovergangsvelgeren for å tilpasse bakgrunnsovergangen.
Omvendt Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner. Bruker Bakgrunn 1 som tekstfarge, og tekstfargen som bakgrunnsfarge

Noen av innstillingene som lar deg velge et fargetema lar deg også bruke fargeoverganger. I Dawn kan du for eksempel konfigurere fargeoverganger for merkevaren og bruke dem i stedet for standardalternativene for aksent- og bakgrunnsfarger.

Administrer fargepaletten

Butikkens fargepalett angis i temainnstillingene.

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Farger.
 3. Hvis du vil endre en farge i temaet klikker du på fargen og bruker fargevelgeren, eller angir verdien for den nye fargen i tekstfeltet.
 4. Klikk på Lagre.

For helfarger kan du bruke fargevelgeren for å velge en ny farge, eller angi en verdi for fargen i tekstfeltet. Feltet godtar fargenavn (for eksempel red, black, blue), RGB- eller heksadesimale fargeverdier.

Fargeoverganger

Du kan konfigurere en fargeovergang i Dawn for visuelt interesserte bakgrunnsalternativer. Innstillingen color_background brukes for å tilpasse CSS-bakgrunnsegenskapen.

Fargeovergangvelgeren lar deg velge farger, overgangsstil, vinkel, posisjon og gjennomsiktighet for fargeovergangen. Alternativene som velges i fargeovergangvelgeren forhåndsvises i sanntid i temaredigeringsprogrammet. Du kan også opprette en fargeovergangsbakgrunn med CSS-kode, som inkluderer en valideringskontroll.

Konfigurer fargeoverganger

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Farger.
 3. Velg et av alternativene for fargeoverganger.

 4. Velg alternativer for fargeovergangen:

 • Du kan velge mellom en lineær og en radial fargeovergang. Bruk knappene for å velge ønsket stil for fargeovergangen.
 • Vinkelen på fargeovergangen kan konfigureres med pil opp og ned. Ved å klikke på opp- eller ned-symbolet økes eller senkes vinkelprosenten med 5.
 • Bruk glidebryteren for å velge plassering av fargeovergangen, eller angi en numerisk verdi i feltet.
 • Du kan angi en bestemt farge-hexkode, eller bruke glidebryteren for farge til å velge en fargetone. Nylig valgte farger vises nederst i alternativpanelet for fargeoverganger.
 • Hvis du ønsker at fargeovergangen ikke skal være gjennomsiktig, bruker du glidebryteren til høyre for å velge gjennomsiktigheten for fargeovergangen. Du kan også angi en prosentandel i feltet ved siden av hex-fargekoden.
 1. Klikk på Lagre.

Fargeovergangsvelger i temaredigeringsprogrammet

Bruk CSS til å angi fargeoverganger

De fleste background-egenskapsverdier i CSS kan brukes for å angi en bakgrunnsfarge. Du kan bruke dette feltet til helfarger (for eksempel #000000, black, rgb(0,0,0,0), rgba(0,0,0,0), hsl(0, 0%, 0%) og hsla(0, 0%, 0%, 1), som alle gir en helsort bakgrunn), eller til fargeoverganger (for eksempel linear-gradient(red, green), radial-gradient(red, green) eller conic-gradient(red, green)). Fargeoverganger kan også gjentas.

Steg:

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Farger.
 3. Klikk på fargeovergangen du vil redigere.
 4. Klikk på pilen ved siden av Fargeovergang og velg CSS.
 5. I feltet CSS-kode skriver du inn eller limer inn fargeovergangskoden din. Forhåndsvisningen i temaredigeringsprogrammet viser fargeovergangen på riktig sted.
 6. Klikk på Lagre.
  Gradient CSS Code field in the theme editor

Fjern en fargeovergang

Slik tilbakestiller eller fjerner du en fargeovergang:

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Farger.
 3. Klikk på fargeovergangen du vil redigere.
 4. Klikk på Fjern fargeovergang
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis