Fargepaletter

Ulike seksjoner på tvers av temaet, som Rik tekst, Bildebanner og Samlingsliste, lar deg velge et fargetema som brukes på seksjonen fra fargene du angir i temainnstillingene. Temaet bruker et standard fargetema, som når som helst kan endres i temaredigeringsprogrammet. Ved å legge til merkevarefargene sikrer du en helhetlig bruk av fargepaletten i hele nettbutikken.

Fargeinnstillinger

Bildebakgrunner og bildemarger kan angis i temaredigeringsprogrammet. Bruk rullegardinmenyen for å velge mellom Aksent 1, Aksent 1-fargeovergang, Aksent 2, Aksent 2-fargeovergang, Bakgrunn 1, Bakgrunn 1-fargeovergang, Bakgrunn 2, Bakgrunn 2-fargeovergang eller Omvendt. Du kan forhåndsvise valgte fargetemaer i forhåndsvisningspanelet i temaredigeringsprogrammet.

Innstilling Beskrivelse
Tekst Det kan legges på farge på seksjons- eller blokktekst.
Aksent 1 Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner.
Aksent 1-fargeovergang Velg en forhåndsinnstilt fargeovergang, eller bruk fargeovergangsvelgeren for å tilpasse bakgrunnsovergangen.
Aksent 2 Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner.
Aksent 2-overgang Velg en forhåndsinnstilt fargeovergang, eller bruk fargeovergangsvelgeren for å tilpasse bakgrunnsovergangen.
Bakgrunn 1 Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner.
Bakgrunn 1-fargeovergang Velg en forhåndsinnstilt fargeovergang, eller bruk fargeovergangsvelgeren for å tilpasse bakgrunnsovergangen.
Bakgrunn 2 Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner.
Bakgrunn 2-overgang Velg en forhåndsinnstilt fargeovergang, eller bruk fargeovergangsvelgeren for å tilpasse bakgrunnsovergangen.
Omvendt Farge kan brukes på påvirkningsknapper og bakgrunnene til noen seksjoner. Bruker Bakgrunn 1 som tekstfarge, og tekstfargen som bakgrunnsfarge

Noen av innstillingene som lar deg velge et fargetema lar deg også bruke fargeoverganger. I Dawn kan du for eksempel konfigurere fargeoverganger for merkevaren og bruke dem i stedet for standardalternativene for aksent- og bakgrunnsfarger.

Administrer fargepaletten

Butikkens fargepalett angis i temainnstillingene.

 1. Klikk på Temainnstillinger nederst i sidefeltet.
 2. Klikk på Farger.
 3. Hvis du vil endre en farge i temaet klikker du på fargen og bruker fargevelgeren, eller angir verdien for den nye fargen i tekstfeltet.
 4. Klikk på Lagre.

For helfarger kan du bruke fargevelgeren for å velge en ny farge, eller angi en verdi for fargen i tekstfeltet. Feltet godtar fargenavn (for eksempel red, black, blue), RGB- eller heksadesimale fargeverdier.

Fargeoverganger

Du kan konfigurere en fargeovergang i Dawn for visuelt interesserte bakgrunnsalternativer. Innstillingen color_background brukes for å tilpasse CSS-bakgrunnsegenskapen.

Fargeovergangvelgeren lar deg velge farger, overgangsstil, vinkel, posisjon og gjennomsiktighet for fargeovergangen. Alternativene som velges i fargeovergangvelgeren forhåndsvises i sanntid i temaredigeringsprogrammet. Du kan også opprette en fargeovergangsbakgrunn med CSS-kode, som inkluderer en valideringskontroll.

Konfigurer fargeoverganger

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Farger.
 3. Velg et av alternativene for fargeoverganger.

  Hvis du ikke tidligere har konfigurert en fargeovergang, vises det flere forhåndsinnstilte alternativer du kan velge blant. Velg en forhåndsinnstilt fargeovergang for å åpne alternativpanelet.

  Hvis du allerede har konfigurert en fargeovergang, åpnes alternativpanelet direkte hvis du klikker på et overgangsalternativ.

 4. Velg alternativer for fargeovergangen:

 • Du kan velge mellom en lineær og en radial fargeovergang. Bruk knappene for å velge ønsket stil for fargeovergangen.
 • Vinkelen på fargeovergangen kan konfigureres med pil opp og ned. Ved å klikke på opp- eller ned-symbolet økes eller senkes vinkelprosenten med 5.
 • Bruk glidebryteren for å velge plassering av fargeovergangen, eller angi en numerisk verdi i feltet.
 • Du kan angi en bestemt farge-hexkode, eller bruke glidebryteren for farge til å velge en fargetone. Nylig valgte farger vises nederst i alternativpanelet for fargeoverganger.
 • Hvis du ønsker at fargeovergangen ikke skal være gjennomsiktig, bruker du glidebryteren til høyre for å velge gjennomsiktigheten for fargeovergangen. Du kan også angi en prosentandel i feltet ved siden av hex-fargekoden.
 1. Klikk på Lagre.

Fargeovergangsvelger i temaredigeringsprogrammet

Bruk CSS til å angi fargeoverganger

De fleste background-egenskapsverdier i CSS kan brukes for å angi en bakgrunnsfarge. Du kan bruke dette feltet til helfarger (for eksempel #000000, black, rgb(0,0,0,0), rgba(0,0,0,0), hsl(0, 0%, 0%) og hsla(0, 0%, 0%, 1), som alle gir en helsort bakgrunn), eller til fargeoverganger (for eksempel linear-gradient(red, green), radial-gradient(red, green) eller conic-gradient(red, green)). Fargeoverganger kan også gjentas.

Steg:

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Farger.
 3. Klikk på fargeovergangen du vil redigere.
 4. Klikk på pilen ved siden av Fargeovergang og velg CSS.
 5. I feltet CSS-kode skriver du inn eller limer inn fargeovergangskoden din. Forhåndsvisningen i temaredigeringsprogrammet viser fargeovergangen på riktig sted.
 6. Klikk på Lagre.
  Felt for CSS-fargeovergangskode i temaredigeringsprogrammet

Fjern en fargeovergang

Slik tilbakestiller eller fjerner du en fargeovergang:

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Farger.
 3. Klikk på fargeovergangen du vil redigere.
 4. Klikk på Fjern fargeovergang
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis