Farveskemaer

Temaets forskellige afsnit, såsom RTF, Billedbanner og Kollektionsliste, giver dig mulighed for at vælge et farveskema, du vil anvende i dette afsnit blandt de farver, du har angivet i dine temaindstillinger. Der anvendes et standardfarveskema for temaet, men du kan ændre dette når som helst i temaeditoren. Hvis du tilføjer dine brandfarver, sikrer du en ensartet anvendelse af din farvepalet i hele webshoppen.

Farveindstillinger

Du kan angive baggrunden for billeder og billedmargener i din temaeditor. Brug rullemenuen til at vælge mellem Markering 1, Markering 1 – graduering, Markering 2, Markering 2 – graduering, Baggrund 1, Baggrund 1 – graduering, Baggrund 2, Baggrund 2 – graduering og Omvendt. Du kan se en forhåndsvisning af de valgte farveskemaer i temaeditorens panel til forhåndsvisning.

Indstilling Beskrivelse
Tekst Du kan anvende farver på afsnit og bloktekst.
Markering 1 Du kan anvende farve på “impact buttons” og baggrundene i nogle afsnit.
Markering 1 – graduering Vælg en forudindstillet graduering, eller brug gradueringsvælgeren til at tilpasse markeringens gradient.
Markering 2 Du kan anvende farve på “impact buttons” og baggrundene i nogle afsnit.
Markering 2 – graduering Vælg en forudindstillet graduering, eller brug gradueringsvælgeren til at tilpasse markeringens gradient.
Baggrund 1 Du kan anvende farve på “impact buttons” og baggrundene i nogle afsnit.
Baggrund 1 – graduering Vælg en forudindstillet graduering, eller brug gradueringsvælgeren til at tilpasse baggrundens gradient.
Baggrund 2 Du kan anvende farve på “impact buttons” og baggrundene i nogle afsnit.
Baggrund 2 – graduering Vælg en forudindstillet graduering, eller brug gradueringsvælgeren til at tilpasse baggrundens gradient.
Omvendt Du kan anvende farve på “impact buttons” og baggrundene i nogle afsnit. Bruger Baggrund 1 som tekstfarve og tekstfarven som baggrundsfarve.

Nogle af de indstillinger, der giver dig mulighed for at vælge et farvetema, giver dig også mulighed for at bruge gradueringer. I Dawn kan du f.eks. opsætte gradueringer af dit brands farver og bruge dem i stedet for standardfarverne for markeringer og baggrunde.

Administrer dit farveskema

Din butiks farveskema er angivet i dine temaindstillinger.

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Farver.
 3. Hvis du vil ændre en farve i temaet, skal du klikke på farven og bruge farvevælgeren eller angive værdien for den nye farve i tekstfeltet.
 4. Klik på Gem.

Uigennemsigtig farve: Brug farvevælgeren til at vælge en ny farve, eller angiv farvens værdi i tekstfeltet. Feltet accepterer farvenavne (f.eks. red, black, blue), RGB eller heksadecimale farveværdier.

Gradueringer

Du kan opsætte en graduering af farver i Dawn for at skabe visuelt spændende baggrunde. Indstillingen color_background bruges til at tilpasse CSS-baggrundens egenskaber.

Du kan bruge gradueringsvælgeren til at vælge gradueringens farver, type, vinkel, placering og gennemsigtighed. Du kan se en forhåndsvisning af de indstillinger, du vælger i gradueringsvælgeren, i realtid i temaeditoren. Du kan også oprette en gradueringsbaggrund ved hjælp af CSS-kode, som omfatter en valideringskontrol.

Opsæt gradueringer

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Farver.
 3. Vælg en af gradueringsmulighederne.

 4. Vælg dine gradueringsmuligheder:

 • Du kan vælge mellem en lineær eller radial graduering. Brug knapperne til at vælge din foretrukne gradueringstype.
 • Du kan indstille vinklen på din graduering med pil op og ned. Hvis du klikker på op- eller ned-symbolet øges eller mindskes vinklens hældning med 5 %.
 • Brug skyderen til at vælge din graduerings placering, eller angiv en numerisk værdi i feltet.
 • Du kan angive en specifik hex-kode for en farve eller vælge en farve ved hjælp af skyderen. Dine senest valgte farver vises nederst i panelet med gradueringsmuligheder.
 • Hvis du gerne vil gøre din graduering uigennemsigtig, kan du bruge skyderen til højre til at justere gradueringens gennemsigtighed. Du kan også angive et procenttal i feltet ud for farvens hex-kode.
 1. Klik på Gem.

Gradueringsvælgeren i temaeditoren

Angiv gradueringer ved hjælp af CSS

Du kan bruge de fleste CSS-værdier for background-egenskaber til at angive en baggrundsfarve. Du kan bruge dette felt til uigennemsigtige farver (f.eks. #000000, black, rgb(0,0,0,0), rgba(0,0,0,0), hsl(0, 0%, 0%) og hsla(0, 0%, 0%, 1) skaber alle en uigennemsigtig sort baggrund). Du kan også bruge feltet til gradueringer (f.eks. linear-gradient(red, green), radial-gradient(red, green) eller conic-gradient(red, green)). Du kan også gentage gradueringer.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Farver.
 3. Klik på den graduering, du vil redigere.
 4. Klik på pilen ud for Graduering, og vælg CSS.
 5. Skriv eller indsæt din gradueringskode i feltet CSS-kode. Temaeditorens forhåndsvisning viser din graduering på den rigtige placering.
 6. Klik på Gem.
  Gradient CSS Code field in the theme editor

Fjern en graduering

Sådan nulstiller eller fjerner du en graduering:

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Farver.
 3. Klik på den graduering, du vil redigere.
 4. Klik på Fjern graduering
 5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis