รูปแบบสี

ส่วนต่างๆ ในธีมเช่น Rich Text, แบนเนอร์รูปภาพ และรายการคอลเลกชันช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปแบบสีจากสีต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ในการตั้งค่าธีมของคุณเพื่อใช้กับส่วนดังกล่าว โดยธีมของคุณจะใช้รูปแบบสีตามค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อในตัวแก้ไขธีม การเพิ่มสีแบรนด์จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าชุดสีของคุณจะถูกนำไปใช้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณอย่างเข้ากันได้ดี

การตั้งค่าสี

คุณสามารถตั้งค่าพื้นหลังรูปภาพและพื้นที่ว่างภายในรูปภาพได้ในตัวแก้ไขธีม โดยใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกระหว่างการเน้น 1, การเน้น 1 แบบไล่ระดับสี, การเน้น 2, การเน้น 2 แบบไล่ระดับสี, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 1 แบบไล่ระดับสี, พื้นหลัง 2, พื้นหลัง 2 แบบไล่ระดับสี หรือรูปแบบตรงกันข้าม ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างรูปแบบสีที่เลือกไว้ในแผงแสดงตัวอย่างของตัวแก้ไขธีมได้

การตั้งค่า คำอธิบาย
ข้อความ สามารถใช้สีกับส่วนหรือบล็อกข้อความได้
การเน้น 1 สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้
การเน้น 1 แบบไล่ระดับสี เลือกการไล่ระดับสีที่กําหนดไว้ล่วงหน้า หรือใช้เครื่องมือเลือกการไล่ระดับสีเพื่อปรับแต่งการไล่ระดับสีที่เน้นของคุณ
การเน้น 2 สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้
การเน้น 2 แบบไล่ระดับสี เลือกการไล่ระดับสีที่กําหนดไว้ล่วงหน้า หรือใช้เครื่องมือเลือกการไล่ระดับสีเพื่อปรับแต่งการไล่ระดับสีที่เน้นของคุณ
พื้นหลัง 1 สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้
พื้นหลัง 1 แบบไล่ระดับสี เลือกการไล่ระดับสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือใช้เครื่องมือเลือกการไล่ระดับสีเพื่อปรับแต่งการไล่ระดับสีให้พื้นหลังของคุณ
พื้นหลัง 2 สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้
พื้นหลัง 2 แบบไล่ระดับสี เลือกการไล่ระดับสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือใช้เครื่องมือเลือกการไล่ระดับสีเพื่อปรับแต่งการไล่ระดับสีให้พื้นหลังของคุณ
ตรงกันข้าม สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้ ใช้สีพื้นหลัง 1 เป็นสีตัวอักษร และใช้สีตัวอักษรเป็นสีพื้นหลัง

การตั้งค่าบางอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปแบบสียังช่วยให้คุณสามารถใช้การไล่ระดับสีได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในธีม Dawn นั้นคุณสามารถตั้งค่าการไล่สีให้กับสีของแบรนด์คุณและใช้สีเหล่านั้นเป็นตัวเลือกสีที่เน้นแบบมาตรฐานและสีพื้นหลังได้

จัดการรูปแบบสีของคุณ

รูปแบบสีของร้านค้าได้รับการกำหนดไว้ในการตั้งค่าธีมของคุณ

 1. คลิกที่ "การตั้งค่าธีม"
 2. คลิกที่สี
 3. หากต้องการเปลี่ยนสีในธีมของคุณ ให้คลิกที่สีนั้นแล้วใช้เครื่องมือเลือกสี หรือป้อนค่าสีใหม่ในช่องข้อความ
 4. คลิกที่ “บันทึก

หากต้องการใช้สีที่ทึบ ให้ใช้เครื่องมือเลือกสีเพื่อเลือกสีใหม่หรือป้อนค่าสีในช่องข้อความ โดยช่องนี้จะรองรับชื่อสี (ตัวอย่างเช่น red, black, blue), RGB หรือค่าสีที่เป็นเลขฐานสิบหก

การไล่ระดับสี

คุณสามารถตั้งค่าการไล่ระดับสีในธีม Dawn เพื่อให้เป็นตัวเลือกพื้นหลังที่ดึงดูดสายตาได้ โดยการตั้งค่า color_background จะใช้ในการปรับแต่งคุณสมบัติพื้นหลัง CSS

เครื่องมือเลือกการไล่ระดับสีช่วยให้คุณสามารถเลือกสี รูปแบบการไล่ระดับสี มุม ตําแหน่ง และความทึบของการไล่ระดับสีได้ โดยตัวเลือกที่เลือกในเครื่องมือเลือกการไล่ระดับสีจะแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์ในตัวแก้ไขธีม นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างพื้นหลังแบบไล่ระดับสีโดยใช้โค้ด CSS ซึ่งประกอบด้วยตัวตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง

ตั้งค่าการไล่ระดับสี

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่สี
 3. เลือกหนึ่งในตัวเลือกการไล่ระดับสี

 4. เลือกตัวเลือกการไล่ระดับสีของคุณ:

 • คุณสามารถเลือกรูปแบบการไล่ระดับสีระหว่างแบบเส้นตรงหรือแบบรัศมีได้ ใช้ปุ่มเพื่อเลือกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ
 • คุณสามารถตั้งค่ามุมของการไล่ระดับสีได้โดยใช้ลูกศรขึ้นและลง การคลิกที่สัญลักษณ์ขึ้นหรือลงจะเป็นการเพิ่มหรือลดมุมลงทีละ 5%
 • ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกตําแหน่งของการไล่ระดับสี หรือจะป้อนค่าตัวเลขในช่องก็ได้
 • คุณสามารถป้อนรหัสฐานสิบหกของสีที่ต้องการ หรือใช้แถบเลื่อนสีเพื่อเลือกความมืดหรือความสว่างของสี สีที่เลือกล่าสุดจะแสดงที่ด้านล่างของแผงตัวเลือกการไล่ระดับสี
 • หากคุณต้องการให้การไล่ระดับสีนั้นทึบแสง ให้ใช้แถบเลื่อนด้านขวาเพื่อเลือกความโปร่งใสของการไล่ระดับสี นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ในช่องถัดจากรหัสสีฐานสิบหกก็ได้เช่นกัน
 1. คลิกที่บันทึก

เครื่องมือเลือกการไล่ระดับสีในเครื่องมือแก้ไขธีม

ใช้ CSS เพื่อตั้งการไล่ระดับสี

ค่าคุณสมบัติของ background CSS ส่วนใหญ่สามารถใช้เพื่อกำหนดค่าสีของพื้นหลังได้ คุณสามารถใช้ช่องนี้ได้หากต้องการสีทึบ (เช่น #000000, black, rgb(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0), hsl(0, 0%, 0%) และ hsla(0, 0%, 0%, 1) ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้พื้นหลังเป็นสีดำทึบ) หรือหากต้องการการไล่ระดับสี (เช่น linear-gradient(red, green), radial-gradient(red, green) หรือ conic-gradient(red, green)) ซึ่งการไล่สีก็สามารถทำซ้ำได้เช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่สี
 3. คลิกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกที่ลูกศรถัดจากการไล่ระดับสีแล้วเลือก CSS
 5. ในช่องโค้ด CSS ให้พิมพ์หรือวางโค้ดการไล่ระดับสีของคุณ โดยตัวอย่างเครื่องมือแก้ไขธีมจะแสดงการไล่ระดับสีของคุณในตำแหน่งที่เหมาะสม
 6. คลิกที่บันทึก
  Gradient CSS Code field in the theme editor

ลบการไล่ระดับสี

วิธีรีเซ็ตหรือลบการไล่ระดับสี:

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่สี
 3. คลิกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกที่ “ลบการไล่ระดับสี
 5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี