การตั้งค่าธีม

คุณสามารถใช้การตั้งค่าธีมเพื่อเปลี่ยน ตัวพิมพ์ สี ลิงก์โซเชียลมีเดีย และการตั้งค่าการชำระเงินของร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถใช้การตั้งค่าธีมเพื่อเปลี่ยน ตัวพิมพ์ สี ลิงก์โซเชียลมีเดีย และการตั้งค่าการชำระเงินของร้านค้าออนไลน์ของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าธีมของคุณ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับร้านค้าออนไลน์ทั้งหมดของคุณ

โลโก้

คุณสามารถเพิ่มโลโก้ธุรกิจของคุณไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดยโลโก้ของคุณจะแสดงในที่ดังต่อไปนี้:

 • ส่วนหัวของคุณในทุกหน้า
 • หน้าป้อนรหัสผ่านของคุณ

รูปภาพโลโก้มีความกว้างสูงสุด 300 พิกเซล

ปรับแต่งโลโก้ของคุณ

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิก “โลโก้
 3. ในบริเวณโลโก้ ให้คลิกเลือกรูปภาพ แล้วเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการใช้รูปภาพที่คุณได้อัปโหลดไปยัง Shopify admin แล้ว ให้คลิกเลือกรูปภาพนั้นแล้วคลิก “เลือก
  • หากต้องการใช้รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก “อัปโหลด” เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก “เปิด” เพื่อเริ่มอัปโหลด ภาพนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลดเสร็จสิ้น จากนั้นคลิก “เลือก
  • หากต้องการเลือกรูปภาพฟรี ให้คลิกที่ “รูปภาพฟรี” แล้วค้นหาหรือคลิกเลือกรูปภาพ
 4. เพิ่มข้อความแสดงแทนไปยังรูปภาพโลโก้ของคุณ:

  1. คลิก “แก้ไข” ข้อความแสดงแทน
  2. ในหน้าต่างแก้ไขภาพ ป้อนคำอธิบายรูปภาพโดยสรุปลงไป
  3. คลิกที่ “บันทึก

ปรับแต่งความกว้างโลโก้ของคุณ

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิก “โลโก้
 3. ในพื้นที่ความกว้างของโลโก้เดสก์ท็อป ให้สลับแถบเลื่อนเป็นความกว้างพิกเซลที่คุณต้องการ

Favicon

คุณสามารถเพิ่มไอคอนรายการโปรดหรือ Favicon ซึ่งจะช่วยคุณสร้างแบรนด์ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดย Favicon จะปรากฏอยู่ในตำแหน่งดังต่อไปนี้:

 • แท็บเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
 • ประวัติเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
 • ไอคอนในเดสก์ท็อปของคุณ
 • ข้างชื่อร้านค้าออนไลน์ของคุณเมื่อถูกบุ๊คมาร์ก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ favicons

วิธีปรับแต่ง Favicon ของคุณ

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิก “โลโก้
 3. ในพื้นที่ของรูปภาพ Favicon ให้คลิกที่เลือกรูปภาพแล้วเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการใช้รูปภาพที่คุณได้อัปโหลดไปยัง Shopify admin แล้ว ให้คลิกเลือกรูปภาพนั้นแล้วคลิก “เลือก
  • หากต้องการใช้รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก “อัปโหลด” เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก “เปิด” เพื่อเริ่มอัปโหลด ภาพนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลดเสร็จสิ้น จากนั้นคลิก “เลือก
  • หากต้องการเลือกรูปภาพฟรี ให้คลิกที่ “รูปภาพฟรี” แล้วค้นหาหรือคลิกเลือกรูปภาพ
 4. เพิ่มข้อความแสดงแทนไปยังรูปภาพ Favicon ของคุณ:

  1. คลิก “แก้ไข” ข้อความแสดงแทน
  2. ในหน้าต่างแก้ไขภาพ ป้อนคำอธิบายรูปภาพโดยสรุปลงไป
  3. คลิกที่ “บันทึก

ข้อมูลแบรนด์

คุณสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ และเพิ่มบล็อกข้อมูลแบรนด์ในส่วนท้ายได้

ปรับแต่งข้อมูลแบรนด์ของคุณ

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิก “ข้อมูลแบรนด์
 3. ป้อนหัวเรื่อง
 4. ป้อนคำอธิบาย
 5. คลิกที่ “เลือกรูปภาพ” แล้วเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการใช้รูปภาพที่คุณได้อัปโหลดไปยัง Shopify admin แล้ว ให้คลิกเลือกรูปภาพนั้นแล้วคลิก “เลือก
  • หากต้องการใช้รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก “อัปโหลด” เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก “เปิด” เพื่อเริ่มอัปโหลด ภาพนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลดเสร็จสิ้น จากนั้นคลิก “เลือก
  • หากต้องการเลือกรูปภาพฟรี ให้คลิกที่ “รูปภาพฟรี” แล้วค้นหาหรือคลิกเลือกรูปภาพ
 6. ในพื้นที่ความกว้างของรูปภาพ ให้สลับแถบเลื่อนเป็นความกว้างพิกเซลที่คุณต้องการ

สี

คุณสามารถกำหนดรูปแบบสีหลักและรูปแบบสีรองให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

วิธีปรับการตั้งค่าสีของคุณ

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่สี
 3. หากต้องการเปิดเครื่องมือเลือกสี ให้คลิกที่ตัวอย่างสีสำหรับสีของประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิกที่บันทึก

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกสี รวมถึงวิธีการตั้งค่าการไล่สี ให้ดูที่รูปแบบสี

ตัวพิมพ์

คุณสามารถกำหนดขนาดและแบบอักษรของข้อความบนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดยคุณสามารถเลือกแบบอักษรของระบบหรือแบบอักษรที่กำหนดเองก็ได้

ขอแนะนำให้คุณใช้แบบอักษรของระบบในร้านค้าของคุณ เนื่องจากการใช้แบบอักษรของระบบจะป้องกันการดาวน์โหลดแบบอักษรใหม่ไปยังคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเร็วในการโหลดร้านค้าของคุณได้ แบบอักษรที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของพวกเขา

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าตัวพิมพ์ของคุณ

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ตัวพิมพ์
 3. คลิกที่ เปลี่ยน เพื่อใช้เครื่องมือเลือกแบบอักษรสำหรับข้อความแต่ละประเภท
 4. ใช้ช่องค้นหาหรือคลิก “โหลดเพิ่มเติม” เพื่อค้นหาแบบอักษรที่พร้อมใช้งาน
 5. คลิกที่ชื่อของแบบอักษรที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก “เลือก
 6. คลิกที่บันทึก

ปรับแต่งขนาดแบบอักษรของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าขนาดแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับหัวเรื่องและข้อความเนื้อหาได้ในการตั้งค่าธีมตัวพิมพ์

ขั้นตอน:

 1. คลิก การตั้งค่าธีม > ตัวพิมพ์
 2. หากต้องการเปลี่ยนขนาดแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับส่วนหัว ให้ใช้ตัวปรับขนาดแบบอักษรเพื่อเลือกขนาดแบบอักษรเริ่มต้น ขนาดแบบอักษรต่ำสุดคือ 100% และขนาดแบบอักษรสูงสุดคือ 150% โดยการเพิ่มขนาดในแต่ละครั้งจะเพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้น 5% และการตั้งค่าเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ 100%
 3. หากต้องการเปลี่ยนขนาดแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับข้อความเนื้อหา ให้ใช้มาตราส่วนขนาดแบบอักษรเพื่อเลือกขนาดแบบอักษรเริ่มต้น ขนาดแบบอักษรต่ำสุดคือ 100% และขนาดแบบอักษรสูงสุดคือ 130% การเพิ่มมาตราส่วนแต่ละครั้งจะเพิ่มขนาดแบบอักษร 5% การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 100%
 4. คลิกที่บันทึก

เลย์เอาต์

เลย์เอาต์ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความกว้างสูงสุดที่ระบบจะแสดงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

 1. คลิก การตั้งค่าธีม > เลย์เอาต์
 2. ใช้แถบเลื่อนช่วงเพื่อเลือกความกว้างของหน้าระหว่าง 1000px หรือ 1600px โดยการตั้งค่าเริ่มต้นคือ 1600px
 3. [ตัวเลือกเสริม] เพิ่มช่องว่างแนวตั้งระหว่างส่วน ด้วยแถบเลื่อนช่วง คุณสามารถเพิ่มช่องว่างะหว่างส่วนต่างๆ ได้สูงสุด 100px
 4. [ตัวเลือกเสริม] หากคุณมีเลย์เอาต์รูปแบบกริด ให้ใช้แถบเลื่อนช่องว่างแนวนอนและช่องว่างแนวตั้งเพื่อเพิ่มช่องว่างระหว่างเนื้อหารูปแบบกริด โดยการเพิ่มช่องว่างแนวนอนจะเพิ่มช่องว่างสูงสุด 40px ให้แก่แถวของคุณ ในขณะที่การเพิ่มช่องว่างแนวตั้งจะเพิ่มช่องว่างสูงสุด 40px ให้แก่คอลัมน์ของคุณ
 5. คลิกที่ “บันทึก

เส้นขอบและเงา

คุณสามารถปรับเส้นขอบและเงาของประเภทเนื้อหาที่สามารถโต้ตอบได้บางประเภท เช่น ปุ่ม ตัวเลือกสินค้า หรืออินพุตเชิงปริมาณ

ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ของเส้นขอบ ได้แก่

 • ความหนา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของสินค้า
 • ความทึบ ซึ่งตั้งค่าการแสดงผลของเค้าโครงสินค้า
 • รัศมีมุม ซึ่งจะทำให้มุมสินค้าของคุณมีความโค้งมน

ตัวเลือกสำหรับเงา ได้แก่

 • ความทึบ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการแสดงผลเงาของสินค้า โดยความทึบของเงา 0% จะลบเงาของสินค้าออกทั้งหมด
 • แถบเลื่อนช่วงออฟเซตแนวนอนหรือแนวตั้งจะย้ายตำแหน่งของเงาไปรอบๆ สินค้า
 • ใช้แถบเลื่อนช่วงเบลอ เพื่อเปลี่ยนแปลงความทึบของเงาของสินค้า

ปุ่ม

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการบนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้โดยการเพิ่มเงา การเปลี่ยนแปลงช่องว่างหรือความทึบ และการปรับรูปร่างของปุ่มของคุณ

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการ

ปรับแต่งปุ่ม

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “ปุ่ม
 3. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของขอบของปุ่มของคุณ
 4. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนเงาของปุ่ม การตั้งค่าความทึบของเงาเป็น 0% จะลบเงาออก
 5. คลิกที่บันทึก

ตัวเลือกสินค้าทรงเม็ดยา

ตัวเลือกสินค้าทรงเม็ดยาช่วยให้คุณสามารถแสดงตัวเลือกสินค้าในหน้าสินค้าหรือส่วนสินค้าที่แนะนำได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกสินค้าที่ต้องการเพื่อเพิ่มสินค้าดังกล่าวไปยังตะกร้าสินค้าของตนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าสินค้า

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่ตัวเลือกสินค้าทรงเม็ดยาที่สามารถเลือกได้

ปรับแต่งตัวเลือกสินค้าทรงเม็ดยา

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “ตัวเลือกสินค้าทรงเม็ดยา
 3. ใช้แถบกำหนดขนาดแบบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ขอบของตัวเลือกสินค้าทรงเม็ดยาของคุณ
 4. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนเงาของตัวเลือกสินค้าทรงเม็ดยา การตั้งค่าความทึบของเงาเป็น 0% จะลบเงาออก
 5. คลิกที่บันทึก

อินพุต

อินพุตเป็นพื้นที่ที่มีการโต้ตอบซึ่งต้องมีการป้อนข้อมูลของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกจำนวน แบบฟอร์มการลงทะเบียนอีเมล หรือหมายเหตุของตะกร้าสินค้า คุณสามารถปรับรูปลักษณ์อินพุตของร้านค้าออนไลน์ของคุณในการตั้งค่าธีมได้

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีอินพุตเชิงปริมาณ

ปรับแต่งอินพุต

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “ช่องป้อนข้อมูล
 3. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของขอบของอินพุตของคุณ
 4. ใช้แถบกำหนดขนาดแบบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนเงาของช่องป้อนข้อมูล การตั้งค่าความทึบของเงาให้เป็น 0% จะเป็นการลบเงาออก
 5. คลิกที่บันทึก

การ์ด

บัตรเป็นพื้นที่ที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ ในส่วนต่างๆ ที่ช่วยให้คุณแสดงสินค้าได้หลายรายการ เช่น บัตรสินค้า บัตรบล็อก บัตรคอลเลกชัน หรือบัตรคอลลาจ โดยคุณสามารถปรับแต่งรูปร่าง สไตล์ สี การจัดวาง และพื้นที่ว่างของรูปภาพของบัตรส่วนได้

ปรับแต่งบัตร

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “บัตร
 3. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบของบัตร
 4. เพิ่มช่องว่างรอบรูปภาพโดยใช้แถบกำหนดขนาดแบบเลื่อน การดำเนินการนี้จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างรอบๆ รูปภาพบัตรของคุณ
 5. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อกำหนดการจัดวางข้อความให้กับบัตรของคุณ จากนั้นเลือกระหว่างด้านซ้าย ตรงกลาง (ค่าเริ่มต้น) หรือด้านขวา
 6. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบสีให้กับบัตรของคุณ
 7. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของขอบของบัตรของคุณ
 8. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนเงาของบัตร การตั้งค่าความทึบของเงาเป็น 0% จะลบเงาออก
 9. คลิกที่บันทึก

ส่วนที่บรรจุเนื้อความ

ส่วนที่บรรจุเนื้อความคือส่วนของเนื้อหาที่เป็นข้อความ ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความบนสไลด์โชว์ แบนเนอร์รูปภาพ หรือคอลัมน์ในส่วนหลายคอลัมน์ โดยคุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของส่วนที่บรรจุเนื้อหาในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ปรับแต่งส่วนที่บรรจุเนื้อหา

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “ส่วนบรรจุเนื้อหา
 3. ใช้แถบกำหนดขนาดแบบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ขอบของส่วนบรรจุเนื้อหาของคุณ
 4. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนเงาของส่วนที่บรรจุเนื้อหา การตั้งค่าความทึบของเงาเป็น 0% จะลบเงาออก
 5. คลิกที่บันทึก

สื่อ

สื่อคือองค์ประกอบที่เป็นภาพของส่วนต่างๆ เช่น สื่อสินค้า หรือรูปภาพในส่วนรูปภาพพร้อมข้อความ คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบและเงาให้แก่สื่อของคุณได้

ปรับแต่งสื่อ

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “สื่อ
 3. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของขอบของสื่อของคุณ
 4. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนเงาของสื่อ การตั้งค่าความทึบของเงาเป็น 0% จะลบเงาออก
 5. คลิกที่บันทึก

ดรอปดาวน์และป๊อปอัป

ปรับรูปลักษณ์ของของเมนูดรอปดาวน์สำหรับการนําทาง ป๊อปอัป โมดอลแบบป๊อปอัป และป๊อปอัปตะกร้าสินค้า

ปรับแต่งเมนูดรอปดาวน์และป๊อปอัป

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “เมนูดรอปดาวน์และป๊อปอัป
 3. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของขอบของคุณ
 4. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนเงา การตั้งค่าความทึบของเงาเป็น 0% จะลบเงาออก
 5. คลิกที่บันทึก

แถบตัวเลือกแบบซ่อนได้

แถบเมนูแบบซ่อน (Drawer) คือส่วนที่บรรจุเนื้อความแบบโต้ตอบที่ถูกซ่อนไว้ โดยจะปรากฏหรือหายไปเมื่อมีการแตะหรือคลิก ตัวอย่างเช่น เมนูการนําทางแบบย่อได้หรือตัวเลือกตัวกรอง

ปรับแต่งแถบเมนูแบบซ่อน

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “แถบตัวเลือกแบบเลื่อนด้านข้าง
 3. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของขอบของคุณ
 4. ใช้แถบกำหนดขนาดเพื่อเปลี่ยนเงา การตั้งค่าความทึบของเงาเป็น 0% จะลบเงาออก
 5. คลิกที่บันทึก

เครื่องหมาย

เครื่องหมาย ลดราคา และ สินค้าหมด จะถูกเพิ่มไปยังรูปภาพสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงหรือเมื่อจำนวนสินค้าคงคลังถึง 0 คุณสามารถปรับตําแหน่ง รูปร่าง และสีของตราสัญลักษณ์ได้

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีเครื่องหมายลดราคาและเครื่องหมายสินค้าหมด

เครื่องหมาย หน้า และ บล็อก จะปรากฏบนผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถปรับแต่งตําแหน่งและรูปร่างของเครื่องหมายเหล่านี้ได้ แต่ไม่สามารถปรับแต่งสีได้

ปรับแต่งเครื่องหมาย

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “เครื่องหมาย
 3. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกตําแหน่งของเครื่องหมายภายในบัตรสินค้า จากนั้นเลือกระหว่างด้านซ้ายบน ขวาบน ซ้ายล่าง (ค่าเริ่มต้น) หรือขวาล่าง
 4. เพิ่มมุมแบบโค้งมนโดยใช้แถบกำหนดขนาดแบบเลื่อนสำหรับรัศมีมุม การตั้งค่ารัศมีมุมให้เป็น 0 พิกเซลจะทำให้ได้ขอบแบบเหลี่ยม ส่วนการเพิ่มรัศมีจะเป็นการเพิ่มความโค้งมนให้ขอบของเครื่องหมาย
 5. เลือกรูปแบบสีให้เครื่องหมายของคุณ คุณสามารถกำหนดรูปแบบสีทางเลือกสำหรับสินค้าที่ขายหมดแล้วได้
 6. คลิกที่บันทึก

ไอคอน

ไอคอนคือรูปภาพขนาดเล็กที่สามารถเพิ่มไปยังส่วนหรือบล็อกบางส่วนได้ ตั้งค่ารูปแบบสีให้แก่ไอคอนของคุณในการตั้งค่าธีม

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีไอคอนในแถวแบบย่อได้

ปรับแต่งไอคอน

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิก “ไอคอน
 3. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกสีเริ่มต้นให้กับไอคอนของคุณ โดยให้เลือกระหว่างการเน้น 1, การเน้น 2, ปุ่มแบบเค้าโครง หรือสีตัวอักษรสำหรับไอคอนร้านค้าของคุณ
 4. คลิกที่บันทึก

โซเชียลมีเดีย

คุณสามารถเพิ่มปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลให้แก่สินค้าและโพสต์บล็อกของคุณได้ รวมถึงเชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียของคุณ ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียของคุณจะแสดงในส่วนท้ายของร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ปรับแต่งการตั้งค่าโซเชียลมีเดียของคุณ

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิกที่ “โซเชียลมีเดีย
 3. หากต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ ให้ป้อนลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณในช่องที่ระบุในส่วนบัญชีผู้ใช้ โดยให้ป้อนลิงก์แบบเต็ม เช่น https://instagram.com/shopify หรือ https://twitter.com/shopify
 4. คลิกที่บันทึก

พฤติกรรมการค้นหา

ร้านค้าออนไลน์นั้นมีการค้นหาเชิงคาดการณ์ซึ่งจะแสดงคำแนะนำเมื่อลูกค้าเริ่มพิมพ์ลงในช่องค้นหา คำแนะนำการค้นหานั้นสามารถช่วยให้ลูกค้าเรียบเรียงและจำกัดการแสดงผลการค้นหาได้ อีกทั้งยังมอบวิธีการใหม่ๆ ในการสำรวจร้านค้าออนไลน์ให้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถให้ลูกค้าเรียกดูรายการที่ตรงกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากหน้าปัจจุบันของตนเพื่อดูรายการผลลัพธ์การค้นหาแยกต่างหาก

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับการค้นหาได้:

 • เปิดใช้คำแนะนำการค้นหา - เปิดใช้หรือปิดใช้งานคำแนะนำการค้นหา
 • แสดงผู้ขายสินค้า - แสดงหรือซ่อนผู้ขายสินค้าในคำแนะนำการค้นหา
 • แสดงราคาสินค้า - แสดงหรือซ่อนราคาสินค้าในคำแนะนำการค้นหา

เปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนข้อมูลการค้นหา

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิก “การป้อนข้อมูลการค้นหา
 3. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งพฤติกรรมการค้นหาสำหรับร้านค้า
 4. คลิกที่บันทึก

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคำแนะนำการค้นหา ให้ไปที่การค้นหาเชิงคาดการณ์

รูปแบบสกุลเงิน

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้สินค้า ตะกร้าสินค้า และราคาในขั้นตอนการชำระเงินแสดงรหัสสกุลเงินเสมอหรือไม่

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม
 2. คลิก “รูปแบบสกุลเงิน
 3. หากต้องการเปิดใช้รหัสสกุลเงิน ให้คลิกที่ช่องแสดงรหัสสกุลเงิน
 4. คลิกที่ “บันทึก

ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของตะกร้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ซึ่งเมื่อลูกค้าเพิ่มสินค้าจากร้านค้าของคุณไปยังตะกร้าสินค้า ตะกร้าสินค้าดังกล่าวจะสามารถปรากฏในรูปแบบเมนูเลื่อนด้านข้าง หน้า หรือการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัป ในกรณีที่ตะกร้าสินค้าของลูกค้าไม่มีรายการสินค้า คุณสามารถแสดงคอลเลกชันเด่นบนตะกร้าสินค้าแบบเลื่อนด้านข้างได้

ขั้นตอน:

 1. คลิก การตั้งค่าธีม > ตะกร้าสินค้า
 2. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบของตะกร้าสินค้า: แบบเลื่อนด้านข้าง หน้า หรือการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัป
 3. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแสดงชื่อผู้ขายของรายการสินค้าใดๆ ในตะกร้าสินค้าของลูกค้า ให้คลิกที่ “แสดงผู้ขาย
 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปิดโอกาสให้ลูกค้าระบุคำขอพิเศษหรือเพิ่มข้อมูลคำสั่งซื้อเพิ่มเติม ให้เลือกตัวเลือกเปิดใช้หมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้า

หากคุณตั้งค่าประเภทตะกร้าสินค้าเป็นแบบเลื่อนด้านข้าง คุณจะสามารถแสดงคอลเลกชันในตะกร้าสินค้าแบบเลื่อนด้านข้างได้ โดยคอลเลกชันที่เลือกจะปรากฏก็ต่อเมื่อตะกร้าสินค้าดังกล่าวไม่มีรายการสินค้าเท่านั้น

หากต้องการเพิ่มคอลเลกชันที่จะแสดงในตะกร้าสินค้าแบบเลื่อนด้านข้างที่ไม่มีรายการสินค้า ให้คลิกที่ “เลือกคอลเลกชัน” เมื่อเลือกคอลเลกชันเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการเลือกคอลเลกชันอื่นหรือลบคอลเลกชันดังกล่าวไม่ให้แสดงในตะกร้าสินค้าแบบเลื่อนด้านข้าง ให้คลิกที่ “เปลี่ยน” นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่ “สร้างคอลเลกชัน” เพื่อสร้างคอลเลกชันใหม่ก็ได้เช่นกัน ปุ่มต่อไปนี้จะนำคุณออกจากการตั้งค่าธีมและไปยังพื้นที่คอลเลกชันในส่วน Shopify admin ของคุณ

การชำระเงิน

ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการชำระเงินของร้านค้าคุณได้ อ้างอิงไปยังขั้นตอนการชำระเงินของ Shopify สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าการชำระเงินของร้านค้าของคุณ

เปลี่ยนรูปแบบของธีม

รูปแบบของธีมคือคอลเลกชันของการตั้งค่าที่คัดสรรโดยนักออกแบบธีม ธีมทั้งหมดมีการใช้งานสไตล์ของธีมอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณปรับแต่งธีมคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบธีมด้วยตัวคุณเองได้ คุณสามารถนำมาใช้งานบนร้านค้าของคุณได้ เพื่อให้รูปลักษณ์และการใช้งานดูสวยงาม ธีมทั้งหมดมีการใช้งานรูปแบบธีมอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณปรับแต่งธีมคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบธีมด้วยตัวคุณเองได้ หากคุณนำรูปแบบธีมไปใช้งานบนธีมของคุณ การตั้งค่าปัจจุบันของคุณ เช่น สีและตัวพิมพ์จะเปลี่ยนแปลงไป

ขั้นตอน:

 1. คลิก การตั้งค่าธีม > รูปแบบ

 2. เลือกตัวเลือกสไตล์ของธีมคุณโดยใช้เมนูดรอปดาวน์ ทั้งนี้ตัวเลือกที่พร้อมให้ใช้งานนั้นจะขึ้นอยู่กับธีมที่คุณใช้

 3. คลิกที่บันทึก

เลิกทำและทำการเปลี่ยนแปลงซ้ำ

ปุ่ม เลิกทำ จะเลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของคุณ ส่วนปุ่ม ทำซ้ำ จะคืนค่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณเลิกทำ การคลิกที่ปุ่ม เลิกทำ มากกว่าหนึ่งครั้งจะเลิกทำงานของคุณไปเรื่อยๆ โดยจะเปลี่ยนแปลงไปทีละรายการ ปุ่ม เลิกทำ และ ทำซ้ำ อยู่ในแถบเครื่องมือตัวแก้ไขธีม

ปุ่มเลิกทำและทำซ้ำในแถบเครื่องมือแก้ไขธีม

คลิกปุ่ม เลิกทำ เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

 • เพิ่ม, สั่งซื้อซ้ำ, และลบส่วน
 • ใช้สี, แบบอักษร และการตั้งค่าอื่นๆ ในแท็บการตั้งค่าธีม
 • รีเซ็ตสไตล์ของธีม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี