Temaindstillinger

Du kan bruge temaindstillingerne til at foretage ændringer i din webshops indstillinger for typografi, farver, links til sociale medier og betaling.

Du kan bruge temaindstillingerne til at foretage ændringer i din webshops indstillinger for typografi, farver, links til sociale medier og betaling. Når du foretager ændringer i dine temaindstillinger, gælder ændringerne for hele din webshop.

Farver

Du kan vælge farverne til de forskellige dele af din webshop.

Tilpas dine farveindstillinger

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Farver.
 3. Du kan åbne farvevælgeren ved at klikke på farveprøven ud for den farvetype (indhold), du vil ændre. Området Aktuelt i brug viser de farver, som du bruger i andre dele af dit tema lige nu.

  Hvis du vil angive en specifik heximal farvekode, skal du klikke på tekstfeltet for at angive farven.

  Hvis du vil angive farven til gennemsigtig, skal du slette heximalkodens værdi fra tekstfeltet.

 4. Klik på Gem.

Få mere at vide om farveindstillinger, herunder hvordan du angiver farvegradueringer, under Farveskemaer.

Typografi

Du kan indstille skrifttypestil og størrelse på teksten i din webshop. Du kan vælge en systemskrifttype eller en tilpasset skrifttype.

Det anbefales, at du bruger systemskrifttyper i din butik. Hvis du bruger systemskrifttyper, behøver du ikke at downloade nye skrifttyper til din kundes computer. Det er en fordel, da det ellers kan påvirke indlæsningshastigheden for butikken negativt. Den skrifttype, der vises på din kundes computer, afhænger af vedkommendes operativsystem.

Tilpas dine typografiindstillinger

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Typografi.
 3. Klik på Skift for at bruge skrifttypevælgeren for hver teksttype.
 4. Udforsk de tilgængelige skrifttyper med søgefeltet, eller ved at klikke på Indlæs flere.
 5. Klik på navnet på den skrifttype, du vil bruge, og klik derefter på Vælg.
 6. Klik på Gem.

Tilpas dine skriftstørrelser

Du kan angive dine standardskriftstørrelser for overskrifter og brødtekst i temaindstillingen Typografi.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Temaindstillinger > Typografi.
 2. Du kan ændre standardskriftstørrelsen for overskrifter ved hjælp af Størrelsesskala for skrifttype. Brug den til at vælge din standardskriftstørrelse. Skriftstørrelsen skal mindst være 100 % og må højst være 150 %. Hvert interval på skalaen øger skriftstørrelsen med 5 %. Standardindstillingen er 100 %.
 3. Du kan ændre standardskriftstørrelsen for brødteksten ved hjælp af Størrelsesskala for skrifttype. Brug den til at vælge din standardskriftstørrelse. Skriftstørrelsen skal mindst være 100 % og må højst være 130 %. Hvert interval på skalaen øger skriftstørrelsen med 5 %. Standardindstillingen er 100 %.
 4. Klik på Gem.

Layout

Layout giver dig mulighed for at angive den maksimumbredde, din webshop vises i.

 1. Klik på Temaindstillinger > Layout.
 2. Brug rullemenuen til at vælge mellem et layout på 1200 eller 1600 pixels. Standardindstillingen er 1600 pixels.
 3. Klik på Gem.

Sociale medier

Du kan tilføje knapper til deling på sociale medier for dine produkter og blogopslag og links til konti på sociale medier. Links til dine konti på sociale medier vises i sidefoden for din webshop.

Tilpas dine indstillinger for sociale medier

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Sociale medier
 3. Hvis du vil tilføje links til dine konti på sociale medier, skal du angive disse links i felterne, der er angivet under Konti. Angiv komplette links som f.eks. https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.
 4. Klik på Gem.

Søgeinput

Online Store indeholder prædiktiv søgning, som viser produktforslag, når kunderne begynder at skrive i søgefeltet. Produktforslag kan hjælpe dine kunder med at udtrykke og afgrænse deres søgeforespørgsler og give dem mulighed for at udforske webshoppen på nye måder. De giver desuden kunderne mulighed for hurtigt at gennemse matches, uden at de behøver at forlade den aktuelle side for at se en separat liste med søgeresultater.

Du kan tilpasse følgende indstillinger for søgninger:

 • Aktivér produktforslag – Aktivér eller deaktiver produktforslag.
 • Vis leverandør – Vis eller skjul leverandører i produktforslag.
 • Vis pris – Vis eller skjul priser i produktforslag.

Rediger indstillingerne for søgeinput

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Søgeinput
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse butikkens søgeadfærd.
 4. Klik på Gem.

Se Prædiktiv søgning for at få mere at vide om, hvordan produktforslag fungerer..

Favoritikon

Du kan tilføje et favoritikon, eller et "favicon", som kan hjælpe med at brande din webshop. Et favoritikon vises på følgende steder:

 • din webbrowserfane
 • din webbrowsers historik
 • ikoner på dit skrivebord
 • ved siden af navnet på din webshop, når den er bogmærket

Få mere at vide om favoritikoner.

Tilpas dit favoritikon

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Favoritikon
 3. Klik på Vælg billede i området Billede for favoritikon, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator, skal du klikke på et billede for at vælge det og derefter klikke på Vælg.
  • Hvis du vil bruge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på Upload. Vælg et billede fra din computer og klik på Åbn for at starte uploadet. Billedet vælges automatisk, når uploadet er færdigt. Klik på Vælg.
  • Hvis du vil vælge et gratis billede, skal du klikke på Gratis billeder og søge efter eller klikke på et billede for at vælge det.
 4. Føj alternativ tekst til billedet for dit favoritikon:

  1. Klik på Rediger alternativ tekst.
  2. Indtast en kort beskrivelse af billedet i vinduet Rediger billede.
  3. Klik på Gem.

Valutaformat

Du kan vælge at dine produktpriser og priserne i din indkøbskurv og betalingsproces altid viser valutakoder.

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Valutaformat.
 3. Klik på afkrydsningsfeltet for Vis valutakoder for at aktivere valutakoder.
 4. Klik på Gem.

Betaling

Dette afsnit giver dig mulighed for at tilpasse din butiks betalingsproces. Få mere at vide om din butiks betalingsside under Shopify-betaling.

Skift temastil

En temastil er en samling indstillinger, som en temadesigner har valgt. Du kan anvende en temastil i din butik for at give den et flot udseende og god funktionalitet. Alle temaer har en temastil, som anvendes som standard. Når du tilpasser et tema, erstatter du indstillingerne for temastil med dine egne. Når du anvender en temastil på dit tema, ændres dine nuværende indstillinger, som f.eks. farve og typografi.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Temaindstillinger > Stile.

 2. Vælg dine indstillinger for temastil ved hjælp af rullemenuerne. De tilgængelige indstillinger afhænger af dit tema.

 3. Klik på Gem.

Fortryd og annuller fortryd for ændringer

Knappen Fortryd tilbagefører dine seneste ændringer, og knappen Annuller fortryd tilføjer igen en ændring, som du har fortrudt. Hvis du klikker mere end én gang på knappen Fortryd, fortsætter funktionen med at fortryde dit arbejde, én ændring ad gangen. Knapperne Fortryd og Annuller fortryd findes i værktøjslinjen for temaeditoren.

Knapperne Fortryd og Annuller fortryd på værktøjslinjen i temaeditoren

Klik på knappen Fortryd for at tilbageføre følgende ændringer:

 • tilføjelse, omarrangering og sletning af afsnit
 • anvendelse af farver, skrifttyper og andre indstillinger under fanen Temaindstillinger
 • nulstilling af en temastil.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis