Temaindstillinger

Du kan bruge temaindstillingerne til at foretage ændringer i din webshops indstillinger for typografi, farver, links til sociale medier og betaling. Når du foretager ændringer i dine temaindstillinger, gælder ændringerne for hele din webshop.

Du kan føje din virksomheds logo til din webshop. Dit logo vises følgende steder:

 • dit sidehoved på tværs af alle sider
 • din adgangskodeside

Logobilleder har en bredde på højst 300 px.

Tilpas din logobredde

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Logo.
 3. I området Bredde på computer skal du skifte skyderen til den pixelbredde, du vil have.

Favoritikon

Du kan tilføje et favoritikon, som kan hjælpe med at brande din webshop. Et favoritikon vises følgende steder:

 • din webbrowserfane
 • din webbrowsers historik
 • ikoner på dit skrivebord
 • ved siden af navnet på din webshop, når den er bogmærket

Få mere at vide om favoritikoner.

Tilpas dit favoritikon

Farver

Du kan oprette op til 21 unikke farveskemaer og anvende dem på forskellige afsnit i din webshop. Få mere at vide om farvemuligheder, farveskemaer og farvegraduering.

Tilpas dine farveindstillinger

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilpas ud for det tema, du vil tilpasse.
 3. Klik på Temaindstillinger, og klik derefter på Farver.
 4. I afsnittet Skemaer skal du klikke på et eksisterende skema eller klikke på Tilføj skema for at tilføje et nyt farveskema.
 5. Klik på farveprøven for at ændre følgende indholdstypefarver:

  • Baggrund
  • Baggrundsgraduering
  • Tekst
  • Udfyldt knapbaggrund
  • Udfyldt knaptekst
  • Rammeknap
  • Skygge
 6. For at indstille din farve skal du indtaste en hex-farvekode eller vælge farven fra farvevælgeren. Hvis du vil angive farven til gennemsigtig, skal du slette hex-koden fra tekstfeltet.

 7. Klik på Gem.

Typografi

Du kan indstille skrifttypestil og størrelse på teksten i din webshop. Du kan vælge en systemskrifttype eller en tilpasset skrifttype.

Det anbefales, at du bruger systemskrifttyper i din butik. Systemskrifttyper er skrifttyper, der allerede er installeret på en brugers computer. Når du bruger systemskrifttyper, behøver kunderne ikke at downloade nye skrifttyper, hvilket kunne have en negativ indvirkning på indlæsningshastigheden for din butik. Den skrifttype, der vises på din kundes computer, afhænger af kundens operativsystem.

Tilpas dine typografiindstillinger

Du kan finde en liste over tilgængelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

Tilpas dine skriftstørrelser

Du kan angive dine standardskriftstørrelser for overskrifter og brødtekst i temaindstillingen Typografi.

Fremgangsmåde:

Layout

Layout giver dig mulighed for at angive den maksimumbredde, din webshop vises i. Du kan også angive den vandrette og lodrette afstand mellem afsnit.

Animationer

Animationer giver dig mulighed for at føje bevægelse og visuel interesse til din webshop. Du kan aktivere en animation for udtoning, der viser din butiks afsnit ved rulning, og en hover-effekt for dine kort og knapper.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilpas ud for det tema, du vil tilpasse.
 3. Klik på Temaindstillinger, og klik derefter på Animationer.
 4. Valgfrit: Vælg Vis afsnit ved rulning, hvis du vil aktivere en animation, der viser afsnittene i din webshop under rulning.
 5. Valgfrit: Hvis du vil føje en animation med hover-effekt til dine kort og knapper, skal du vælge en effekt fra indstillingen Hover-effekt:

  • Lodret lift: Når en kunde holder markøren over et kort eller en knap, skiftes elementets højde.
  • 3D-lift: Når en kunde holder markøren over et kort eller en knap, skifter elementet fremad og giver det en 3D-effekt. Det har også en underfundig stråle, der bevæger sig hen over elementet og giver det et ekstra lag dimensioner.
 6. Klik på Gem.

Kanter og skygger

Du kan justere kanter og skygger for nogle interaktive indholdstyper, som f.eks. skuffepaneler, knapper eller antalsmenuer.

Du kan tilpasse følgende valgmuligheder for kanter:

 • Tykkelse, som ændrer elementets kontur.
 • Uigennemsigtighed, som angiver synligheden af elementets kontur.
 • Hjørneradius, som afrunder hjørnerne på dine elementer.

Valgmulighederne for skygger er:

 • Uigennemsigtighed, som ændrer synligheden af elementets skygge. Hvis en skygge har en gennemsigtighed på 0 %, fjernes elementets skygge helt.
 • Intervalskyderne for Vandret eller Lodret forskydning flytter placeringen af skyggen omkring elementet.
 • Brug intervalskyderen Slør til at ændre uigennemsigtigheden for elementets skygge.

Knapper

Du kan tilpasse indstillingerne for knapper med opfordringer til handling i din webshop ved at tilføje skygger, ændre afstanden eller uigennemsigtigheden, eller justere formen på dine knapper.

Eksempel på webshop med knap, der opfordrer til handling

Tilpas knapper

Variantmuligheder med prøver

Eksempel på webshop med valgbare prøvemuligheder

Prøver er en visuel gengivelse af produktvarianter. Hvis du vil have vist prøver, skal du bruge den nyeste version af Dawn og metafelter for kategorier, som skal være knyttet til dine varianter. connected to your variants. Med Dawn kan variantmuligheder vises enten i en rullemenu eller som en prøve. Hvis du viser variantmuligheder som en prøve, kan du vælge at vise disse prøver som en cirkel, en firkant eller "ingen". Sidstnævnte viser værdien for valgmuligheden som tekst.

Eksempel på Dawn-indstillinger for prøver

Opsæt prøver med metafelter for kategorier

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på et produkt.
 3. I afsnittet Produktorganisering indtaster du dit produkts kategori i feltet Produktkategori. Derefter vælger du det mest nøjagtige resultat på listen Produktkategori. Produktkategorien skal indeholde et metafelt for kategori for Farve.
 4. Klik på Tilføj valgmuligheder som f.eks. størrelse eller farve i afsnittet Varianter.
 5. Klik på Farve.
 6. Klik på feltet Tilføj farve, og vælg standardfarveposter i rullemenuen.
 7. Sådan tilføjer du en tilpasset farvepost:

  1. Klik på Tilføj farve, og klik derefter på Tilføj ny post.
  2. Udfyld felterne Label og Farve på siden Tilføj post.
  3. Hvis du vil have et mønster i stedet for en farve, skal du udfylde feltet Billede. Hvis du tilføjer både en farve og et billede, vil billedet blive brugt til prøven.
  4. Vælg en grundfarve og et grundmønster.
  5. Klik på Gem.
 8. Klik på Gem for at gemme dit produkt.

Tilpas prøver i Dawn

 1. Gå til Webshop > Temaer i Shopify-administrator.
 2. Sørg for, at du har installeret den nyeste version af Dawn, og klik derefter på Tilpas.
 3. Gå til det produkt, du føjede farveindstillinger til.
 4. Valgfrit: Klik på blokken Variantvælger for at tilpasse prøver. Du kan ændre visningen af prøverne ved at vælge mellem Cirkel, Kvadrat eller Ingen.
 5. Klik på Gem for at gemme temaet.

Variantetiketter

Variantetiketter giver dig mulighed for at vise et produkts varianter på en produktside eller i et afsnit med fremhævede produkter. Kunder kan vælge den ønskede variant for at lægge produktet i indkøbskurven uden at skulle skifte produktside.

Eksempel på webshop med valgbare variantetiketter

Tilpas variantetiketter

Inputs

Inputs er interaktive områder, der kræver kundens input, f.eks. en antalsvælger, en formular til tilmelding med mail eller bemærkninger til indkøbskurven. Du kan justere udseendet af din webshops inputs i temaindstillingerne.

Eksempel på webshop med antalinput

Tilpas inputs

Kort

Indstillinger for produktkort, kollektionskort og blogkort giver dig mulighed for at tilpasse stilen for hver type af separat område, som vises i afsnit. Du kan ændre farven, justeringen, billedmargen, kanter og skygger for disse tre typer af afsnitskort.

Tilpas kort

Objektbeholder til indhold

Objektbeholdere er tekstdelen af indholdsafsnit, f.eks. tekstfelter i et diasshow, et bannerbillede eller kolonner i afsnit med flere kolonner. Du kan tilpasse udseendet af objektbeholdere med indhold i din webshop.

Tilpas objektbeholdere med indhold

Medier

Medier er den visuelle komponent i afsnit, f.eks. produktmediet eller billedet i afsnittet Billede med tekst. Du kan føje kanter og skygger til dit medie.

Tilpas medie

Rullemenuen og pop op-vindue

Juster udseendet af navigationsrullemenuer, pop op-modusser og indkøbskurve som pop-ops.

Tilpas rullemenuer og pop-ops

Skuffer

Skuffer er skjulte, interaktive beholdere, der vises, når der trykkes/klikkes på dem, f.eks. en navigationsmenu, der kan skjules, eller filterindstillinger.

Tilpas skuffer

Badges

Badgene Udsalg og Udsolgt føjes automatisk til dine produktbilleder, når prisen falder, eller når lagerantallet når 0. Du kan justere placeringen, formen og farven på dine badges.

Eksempel på webshop med badges for udsalg og udsolgt

Side- og Blog-badges vises i relevante søgeresultater. Du kan tilpasse disse badges' placering og form, men ikke farven.

Tilpas badges

Ikoner

Ikoner er små billeder, der kan føjes til bestemte afsnit eller blokke. Angiv farveskemaet for ikoner i dine Temaindstillinger.

Eksempel på webshop med ikoner i rækker, der kan skjules

Tilpas ikoner

Brandoplysninger

Du kan inkludere oplysninger om dit brand. Du kan tilføje blokken med brandoplysninger i din sidefod.

Tilpas dine brandoplysninger

Sociale medier

Du kan tilføje knapper til deling på sociale medier for dine produkter og blogopslag og links til konti på sociale medier. Links til dine konti på sociale medier vises i sidefoden på din webshop.

Tilpas dine indstillinger for sociale medier

Søgeadfærd

Din webshop har forudsigende søgning, som viser forslag, når kunder begynder at taste i søgefeltet. Søgningsforslag kan hjælpe dine kunder med at udtrykke og afgrænse deres søgeforespørgsler og give dem mulighed for at udforske webshoppen på nye måder. De giver desuden kunderne mulighed for hurtigt at gennemse match, uden at de behøver at forlade den aktuelle side for at se en separat liste med søgeresultater.

Du kan tilpasse følgende indstillinger for søgninger:

 • Aktivér søgeforslag – Aktivér eller deaktiver søgeforslag.
 • Vis produktforhandler – Vis eller skjul produktforhandlere i søgeforslag.
 • Vis produktpris – Vis eller skjul produktpriser i søgeforslag.

Rediger indstillingerne for søgeinput

Se Prædiktiv søgning for at få mere at vide om, hvordan søgningsforslag fungerer.

Valutaformat

Du kan vælge at dine produktpriser og priserne i din indkøbskurv og ved betaling altid viser valutakoder.

Indkøbskurv

Du kan ændre stilen på indkøbskurven i din webshop. Når en kunde tilføjer et produkt fra din butik til sin indkøbskurv, kan indkøbskurven vises som en skuffe, en side eller en pop op-meddelelse. For at holde kunden på produktsiden skal du bruge skuffen eller pop op-meddelelsesmuligheden. Brug sidemuligheden for at tage kunden til siden med indkøbskurven. Når kundens indkøbskurv er tom, kan du vise en udvalgt kollektion på indkøbskurvskuffen.

Fremgangsmåde:

Hvis indkøbskurven er indstilet til Skuffe, kan du vise en kollektion i indkøbskurvskuffen. Den valgte kollektion vises kun, når indkøbskurven er tom.

Klik på Vælg kollektion, hvis du vil føje en kollektion til den tomme indkøbskurvskuffe. Når du har valgt en kollektion, skal du klikke på Skift for at vælge en anden kollektion eller fjerne kollektionen fra indkøbskurvskuffen. Du kan også klikke på Opret kollektion for at oprette en ny kollektion. Denne knap tager dig fra temaindstillingerne og til siden Kollektioner i din Shopify-administrator.

Betalingsproces

Dette afsnit giver dig mulighed for at tilpasse din butiks betalingsproces. Få mere at vide om din butiks betalingsside under Shopify-betaling.

Skift temastil

En temastil er en samling indstillinger, som en temadesigner har valgt. Du kan anvende en temastil i din butik for at give den et flot udseende og god funktionalitet. Alle temaer har en temastil, som anvendes som standard. Når du tilpasser et tema, erstatter du indstillingerne for temastil med dine egne. Når du anvender en temastil på dit tema, ændres dine nuværende indstillinger, som f.eks. farve og typografi.

Fremgangsmåde:

Fortryd og annuller fortryd for ændringer

Knappen Fortryd tilbagefører dine seneste ændringer, og knappen Annuller fortryd tilføjer igen en ændring, som du har fortrudt. Hvis du klikker mere end én gang på knappen Fortryd, fortsætter funktionen med at fortryde dit arbejde, én ændring ad gangen. Knapperne Fortryd og Annuller fortryd findes i værktøjslinjen for temaeditoren.

Knapperne Fortryd og Annuller fortryd på værktøjslinjen i temaeditoren

Klik på knappen Fortryd for at tilbageføre følgende ændringer:

 • tilføjelse, omarrangering og sletning af afsnit
 • anvendelse af farver, skrifttyper og andre indstillinger under fanen Temaindstillinger
 • nulstilling af en temastil.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis