Temaindstillinger

Du kan bruge temaindstillingerne til at foretage ændringer i din webshops indstillinger for typografi, farver, links til sociale medier og betaling.

Du kan bruge temaindstillingerne til at foretage ændringer i din webshops indstillinger for typografi, farver, links til sociale medier og betaling. Når du foretager ændringer i dine temaindstillinger, gælder ændringerne for hele din webshop.

Du kan føje et logo til din virksomhed til din webshop. Dit logo vises følgende steder:

 • dit sidehoved på tværs af alle sider
 • din adgangskodeside

Logobilleder har en bredde på højst 300 px.

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Logo.
 3. Klik på Vælg billede i området Logo, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator, skal du klikke på et billede for at vælge det og derefter klikke på Vælg.
  • Hvis du vil bruge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på Upload. Vælg et billede fra din computer og klik på Åbn for at starte uploadet. Billedet vælges automatisk, når uploadet er færdigt. Klik på Vælg.
  • Hvis du vil vælge et gratis billede, skal du klikke på Gratis billeder og søge efter eller klikke på et billede for at vælge det.
 4. Føj alternativ tekst til dit logobillede:

  1. Klik på Rediger alternativ tekst.
  2. Indtast en kort beskrivelse af billedet i vinduet Rediger billede.
  3. Klik på Gem.

Tilpas din logobredde

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Logo.
 3. I området Bredde på computer skal du skifte skyderen til den pixelbredde, du vil have.

Favoritikon

Du kan tilføje et favoritikon, eller et "favicon", som kan hjælpe med at brande din webshop. Et favoritikon vises på følgende steder:

 • din webbrowserfane
 • din webbrowsers historik
 • ikoner på dit skrivebord
 • ved siden af navnet på din webshop, når den er bogmærket

Få mere at vide om favoritikoner.

Tilpas dit favoritikon

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Logo.
 3. Klik på Vælg billede i området Billede for favoritikon, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator, skal du klikke på et billede for at vælge det og derefter klikke på Vælg.
  • Hvis du vil bruge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på Upload. Vælg et billede fra din computer og klik på Åbn for at starte uploadet. Billedet vælges automatisk, når uploadet er færdigt. Klik på Vælg.
  • Hvis du vil vælge et gratis billede, skal du klikke på Gratis billeder og søge efter eller klikke på et billede for at vælge det.
 4. Føj alternativ tekst til billedet for dit favoritikon:

  1. Klik på Rediger alternativ tekst.
  2. Indtast en kort beskrivelse af billedet i vinduet Rediger billede.
  3. Klik på Gem.

Brandoplysninger

Du kan inkludere oplysninger om dit brand. Du kan tilføje blokken med brandoplysninger i din sidefod.

Tilpas dine brandoplysninger

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Brandoplysninger.
 3. Angiv en overskrift.
 4. Angiv en beskrivelse.
 5. Klik på Vælg billede, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator, skal du klikke på et billede for at vælge det og derefter klikke på Vælg.
  • Hvis du vil bruge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på Upload. Vælg et billede fra din computer og klik på Åbn for at starte uploadet. Billedet vælges automatisk, når uploadet er færdigt. Klik på Vælg.
  • Hvis du vil vælge et gratis billede, skal du klikke på Gratis billeder og søge efter eller klikke på et billede for at vælge det.
 6. I området Billedbredde skal du skifte skyderen til den ønskede pixelbredde.

Farver

Du kan angive primære og sekundære farveskemaer for din webshop.

Tilpas dine farveindstillinger

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Farver.
 3. Du kan åbne farvevælgeren ved at klikke på farveprøven for den farvetype (indhold), du vil ændre.

 4. Klik på Gem.

Få mere at vide om farveindstillinger, herunder hvordan du angiver farvegradueringer, under Farveskemaer.

Typografi

Du kan indstille skrifttypestil og størrelse på teksten i din webshop. Du kan vælge en systemskrifttype eller en tilpasset skrifttype.

Det anbefales, at du bruger systemskrifttyper i din butik. Hvis du bruger systemskrifttyper, behøver du ikke at downloade nye skrifttyper til din kundes computer. Det er en fordel, da det ellers kan påvirke indlæsningshastigheden for butikken negativt. Den skrifttype, der vises på din kundes computer, afhænger af vedkommendes operativsystem.

Tilpas dine typografiindstillinger

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Typografi.
 3. Klik på Skift for at bruge skrifttypevælgeren for hver teksttype.
 4. Udforsk de tilgængelige skrifttyper med søgefeltet, eller ved at klikke på Indlæs flere.
 5. Klik på navnet på den skrifttype, du vil bruge, og klik derefter på Vælg.
 6. Klik på Gem.

Tilpas dine skriftstørrelser

Du kan angive dine standardskriftstørrelser for overskrifter og brødtekst i temaindstillingen Typografi.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Temaindstillinger > Typografi.
 2. Du kan ændre standardskriftstørrelsen for overskrifter ved hjælp af Størrelsesskala for skrifttype. Brug den til at vælge din standardskriftstørrelse. Skriftstørrelsen skal mindst være 100 % og må højst være 150 %. Hvert interval på skalaen øger skriftstørrelsen med 5 %. Standardindstillingen er 100 %.
 3. Du kan ændre standardskriftstørrelsen for brødteksten ved hjælp af Størrelsesskala for skrifttype. Brug den til at vælge din standardskriftstørrelse. Skriftstørrelsen skal mindst være 100 % og må højst være 130 %. Hvert interval på skalaen øger skriftstørrelsen med 5 %. Standardindstillingen er 100 %.
 4. Klik på Gem.

Layout

Layout giver dig mulighed for at angive den maksimumbredde, din webshop vises i.

 1. Klik på Temaindstillinger > Layout.
 2. Brug intervalskyderen til at vælge mellem en sidebredde på 1000 px eller 1600 px. Standardindstillingen er 1600 px.
 3. [Valgfrit] Tilføj vertikal afstand mellem afsnittene med intervalskyderen. Du kan tilføje op til 100 px mellem afsnittene.
 4. [Valgfrit] Hvis du har et layoutet af typen Gitter, kan du bruge intervalskyderen Lodret afstand og Vandret afstand til at tilføje afstand mellem gitterets indhold. Hvis du tilføjer horisontal afstand, får dine rækker tilføjet en afstand på op til 40 px, og hvis du tilføjer vertikal afstand, får dine kolonner tilføjet en afstand på op til 40 px.
 5. Klik på Gem.

Kanter og skygger

Du kan justere kanter og skygger for nogle interaktive indholdstyper, som f.eks. skuffepaneler, knapper eller antalsmenuer.

Du kan tilpasse følgende valgmuligheder for kanter:

 • Tykkelse, som ændrer elementets kontur.
 • Uigennemsigtighed, som angiver synligheden af elementets kontur.
 • Hjørneradius, som afrunder hjørnerne på dine elementer.

Valgmulighederne for skygger er:

 • Uigennemsigtighed, som ændrer synligheden af elementets skygge. Hvis en skygge har en gennemsigtighed på 0 %, fjernes elementets skygge helt.
 • Intervalskyderne for Vandret eller Lodret forskydning flytter placeringen af skyggen omkring elementet.
 • Brug intervalskyderen Slør til at ændre uigennemsigtigheden for elementets skygge.

Knapper

Du kan tilpasse indstillingerne for knapper med opfordringer til handling i din webshop ved at tilføje skygger, ændre afstanden eller uigennemsigtigheden, eller justere formen på dine knapper.

Eksempel på webshop med knap, der opfordrer til handling

Tilpas knapper

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Knapper.
 3. Brug skyderne til at ændre udseendet på knappens kant.
 4. Brug skyderne til at ændre knappens skygge. Hvis uigennemsigtigheden sættes til 0 %, fjernes skyggen.
 5. Klik på Gem.

Variantetiketter

Variantetiketter giver dig mulighed for at vise et produkts varianter på en produktside eller i et afsnit med fremhævede produkter. Kunder kan vælge den ønskede variant for at lægge produktet i indkøbskurven uden at skulle skifte produktside.

Eksempel på webshop med valgbare variantetiketter

Tilpas variantetiketter

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Variantetiketter.
 3. Brug skyderne til at ændre udseendet på variantetiketternes kant.
 4. Brug skyderne til at ændre variantetiketternes skygge. Hvis uigennemsigtigheden sættes til 0 %, fjernes skyggen.
 5. Klik på Gem.

Inputs

Inputs er interaktive områder, der kræver kundens input, f.eks. en antalsvælger, en formular til tilmelding med mail eller bemærkninger til indkøbskurven. Du kan justere udseendet af din webshops inputs i temaindstillingerne.

Eksempel på webshop med antalinput

Tilpas inputs

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik Inputs.
 3. Brug skyderne til at ændre udseendet på inputfelternes kant.
 4. Brug skyderne til at ændre inputfelternes skygge. Hvis uigennemsigtigheden sættes til 0 %, fjernes skyggen.
 5. Klik på Gem.

Kort

Kort er inddelt i adskilte områder i de afsnit, der giver mulighed for at vise flere elementer, f.eks. produktkort, blogkort, kollektionskort eller kollagekort. Du kan tilpasse form, stil, farve, justering og billedmargen for dine afsnitskort.

Tilpas kort

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Kort.
 3. Brug rullemenuen til at vælge en stil for kort.
 4. Tilføj billedmargen med skyderen. Dette tilføjer plads rundt om dine billerne på dine kort.
 5. Brug rullemenuen til at angive tekstjusteringen for dine kort. Vælg mellem venstre, centreret (standard) eller højre.
 6. Brug rullemenuen til at vælge et farveskema til dine kort.
 7. Brug skyderne til at ændre udseendet på kortenes kant.
 8. Brug skyderne til at ændre kortenes skygge. Hvis uigennemsigtigheden sættes til 0 %, fjernes skyggen.
 9. Klik på Gem.

Objektbeholder til indhold

Objektbeholdere er tekstdelen af indholdsafsnit, f.eks. tekstfelter i et diasshow, et bannerbillede eller kolonner i afsnit med flere kolonner. Du kan tilpasse udseendet af objektbeholdere med indhold i din webshop.

Tilpas objektbeholdere med indhold

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Objekteholder til indhold.
 3. Brug skyderne til at ændre udseendet på objektbeholdernes kant.
 4. Brug skyderne til at ændre indholdsbeholdernes skygge. Hvis uigennemsigtigheden sættes til 0 %, fjernes skyggen.
 5. Klik på Gem.

Medier

Medier er den visuelle komponent i afsnit, f.eks. produktmediet eller billedet i afsnittet Billede med tekst. Du kan føje kanter og skygger til dit medie.

Tilpas medie

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Medier.
 3. Brug skyderne til at ændre udseendet på mediers kant.
 4. Brug skyderne til at ændre mediers skygge. Hvis uigennemsigtigheden sættes til 0 %, fjernes skyggen.
 5. Klik på Gem.

Rullemenuer og pop-ops

Juster udseendet af navigationsrullemenuer, pop op-modusser og indkøbskurve som pop-ops.

Tilpas rullemenuer og pop-ops

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Rullemenuer og pop ops.
 3. Brug skyderne til at ændre udseendet af kanter.
 4. Brug skyderne til at ændre skyggen. Hvis uigennemsigtigheden sættes til 0 %, fjernes skyggen.
 5. Klik på Gem.

Skuffer

Skuffer er skjulte, interaktive objektbeholdere, der vises og skjules, når der trykkes/klikkes på dem, f.eks. en navigationsmenu, der kan skjules, eller filterindstillinger.

Tilpas skuffer

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Skuffer.
 3. Brug skyderne til at ændre udseendet af kanter.
 4. Brug skyderne til at ændre skyggen. Hvis uigennemsigtigheden sættes til 0 %, fjernes skyggen.
 5. Klik på Gem.

Badges

Badgene Udsalg og Udsolgt føjes automatisk til dine produktbilleder, når prisen falder, eller når lagerantallet når 0. Du kan justere placeringen, formen og farven på dine badges.

Eksempel på webshop med badges for udsalg og udsolgt

Badgene Side og Blog vises på relevante søgeresultater. Du kan tilpasse placeringen og formen på disse badges, men ikke farven.

Tilpas badges

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Badges.
 3. Brug rullemenuen til at vælge placeringen af badgene i produktkortene. Vælg mellem øverst til venstre, øverst til højre, nederst til venstre (standard) eller nederst til højre.
 4. Tilføj afrundede hjørner med en hjørneradius. Hvis du indstiller hjørneradiusen til 0 px, oprettes kvadratiske kanter på badges, og hvis radiussen øges, bliver badgenes kanter afrundet.
 5. Vælg et farveskema til dine badges. Du kan angive et alternativt farveskema for udsolgte varer.
 6. Klik på Gem.

Ikoner

Ikoner er små billeder, der kan føjes til bestemte afsnit eller blokke. Angiv farveskemaet for ikoner i dine Temaindstillinger.

Eksempel på webshop med ikoner i rækker, der kan skjules

Tilpas ikoner

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Ikoner
 3. Brug rullemenuen til at vælge standardfarven på dine ikoner. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Rammeknap eller tekstfarve for dine butiksikoner.
 4. Klik på Gem.

Sociale medier

Du kan tilføje knapper til deling på sociale medier for dine produkter og blogopslag og links til konti på sociale medier. Links til dine konti på sociale medier vises i sidefoden for din webshop.

Tilpas dine indstillinger for sociale medier

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Sociale medier
 3. Hvis du vil tilføje links til dine konti på sociale medier, skal du angive disse links i felterne, der er angivet under Konti. Angiv komplette links som f.eks. https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.
 4. Klik på Gem.

Søgeadfærd

Webshop indeholder prædiktiv søgning, som viser forslag, når kunderne begynder at skrive i søgefeltet. Søgningsforslag kan hjælpe dine kunder med at udtrykke og afgrænse deres søgeforespørgsler og give dem mulighed for at udforske webshoppen på nye måder. De giver desuden kunderne mulighed for hurtigt at gennemse matches, uden at de behøver at forlade den aktuelle side for at se en separat liste med søgeresultater.

Du kan tilpasse følgende indstillinger for søgninger:

 • Aktivér søgningsforslag – Aktivér eller deaktiver søgningsforslag.
 • Vis produktforhandler – Vis eller skjul produktforhandlere i søgeforslag.
 • Vis produktpris – Vis eller skjul produktpriser i søgeforslag.

Rediger indstillingerne for søgeinput

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Søgeinput
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse butikkens søgeadfærd.
 4. Klik på Gem.

Se Prædiktiv søgning for at få mere at vide om, hvordan søgningsforslag fungerer.

Valutaformat

Du kan vælge at dine produktpriser og priserne i din indkøbskurv og betalingsproces altid viser valutakoder.

 1. Klik på Temaindstillinger.
 2. Klik på Valutaformat.
 3. Klik på afkrydsningsfeltet for Vis valutakoder for at aktivere valutakoder.
 4. Klik på Gem.

Indkøbskurv

Du kan ændre indkøbskurvens stil i din webshop. Når en kunde lægger et produkt i indkøbskurven i din butik, kan indkøbskurven dukker frem som en skuffe, en side eller en pop op-meddelelse. Når kundens indkøbskurv er tom, kan du vise en udvalgt kollektion på indkøbskurvskuffen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Temaindstillinger > Indkøbskurv.
 2. Brug drop-down menuen til at vælge en stil til indkøbskurven: skuffe, side eller pop op-meddelelse.
 3. Valgfrit: Klik på Vis forhandler, hvis du vil vise forhandleren af varerne i en kundes indkøbskurv.
 4. Valgfrit: Vælg indstillingen Aktivér bemærkning til indkøbskurv, hvis du vil give kunder et område, hvor de kan foretage særlige anmodninger eller tilføje yderligere ordreoplysninger.

Hvis du har indstillet indkøbskurvtypen til Skuffe, kan du vise en kollektion i indkøbskurvskuffen. Den valgte kollektion vises kun, når indkøbskurven er tom.

Klik på Vælg kollektion, hvis du vil føje en kollektion til den tomme indkøbskurvskuffe. Når du har valgt en kollektion, skal du klikke på Skift for at vælge en anden kollektion eller fjerne kollektionen fra indkøbskurvskuffen. Du kan også klikke på Opret kollektion for at oprette en ny kollektion. Denne knap fører dig væk fra temaindstillingerne og til området Kollektioner i din Shopify-administrator.

Betalingsproces

Dette afsnit giver dig mulighed for at tilpasse din butiks betalingsproces. Få mere at vide om din butiks betalingsside under Shopify-betaling.

Skift temastil

En temastil er en samling indstillinger, som en temadesigner har valgt. Du kan anvende en temastil i din butik for at give den et flot udseende og god funktionalitet. Alle temaer har en temastil, som anvendes som standard. Når du tilpasser et tema, erstatter du indstillingerne for temastil med dine egne. Når du anvender en temastil på dit tema, ændres dine nuværende indstillinger, som f.eks. farve og typografi.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Temaindstillinger > Stile.

 2. Vælg dine indstillinger for temastil ved hjælp af rullemenuerne. De tilgængelige indstillinger afhænger af dit tema.

 3. Klik på Gem.

Fortryd og annuller fortryd for ændringer

Knappen Fortryd tilbagefører dine seneste ændringer, og knappen Annuller fortryd tilføjer igen en ændring, som du har fortrudt. Hvis du klikker mere end én gang på knappen Fortryd, fortsætter funktionen med at fortryde dit arbejde, én ændring ad gangen. Knapperne Fortryd og Annuller fortryd findes i værktøjslinjen for temaeditoren.

Knapperne Fortryd og Annuller fortryd på værktøjslinjen i temaeditoren

Klik på knappen Fortryd for at tilbageføre følgende ændringer:

 • tilføjelse, omarrangering og sletning af afsnit
 • anvendelse af farver, skrifttyper og andre indstillinger under fanen Temaindstillinger
 • nulstilling af en temastil.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis