Thema-instellingen

Je kunt thema-instellingen gebruiken om wijzigingen aan te brengen in de typografie, kleuren, koppelingen naar sociale media en afrekeningsinstellingen van je onlinewinkel. Wanneer je je thema-instellingen wijzigt, zijn de wijzigingen van toepassing op je hele onlinewinkel.

Je kunt een logo voor je bedrijf aan je onlinewinkel toevoegen. Je logo is op de volgende plaatsen te zien:

 • de koptekst op al je pagina's;
 • je wachtwoordpagina.

Logoafbeeldingen hebben een maximale breedte van 300 px.

Je logo aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Logo.
 3. Klik in het gebied Logo op Afbeelding selecteren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als je een afbeelding wilt gebruiken die je al naar het Shopify-beheercentrum hebt geüpload, klik je op een afbeelding om deze te selecteren en klik je op Selecteren.
  • Klik op Uploaden om een afbeelding van je computer te gebruiken. Kies een afbeelding vanaf je computer en klik op Openen om het uploaden te starten. Het wordt automatisch geselecteerd wanneer het uploaden is voltooid. Klik op Selecteren.
  • Als je een gratis afbeelding wilt selecteren, klik je op Gratis afbeeldingen en zoek je of klik je op een afbeelding om deze te selecteren.
 4. Alt-tekst aan je logoafbeelding toevoegen:

  1. Klik op alt-tekst Bewerken.
  2. Voer in het venster afbeelding bewerken een korte beschrijving van de afbeelding in.
  3. Klik op Opslaan.

De breedte van je logo aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Logo.
 3. Schuif bij Breedte van logo op desktop de schuifregelaar naar de gewenste pixelbreedte.

Favicon

Je kunt een pictogram voor favorieten, of een favicon, toevoegen, waarmee je je onlinewinkel kunt promoten. Een favicon wordt op de volgende plaatsten weergegeven:

 • op het tabblad van je webbrowser
 • de geschiedenis van je webbrowser
 • als pictogrammen op je bureaublad
 • naast de naam van je onlinewinkel wanneer deze is gemarkeerd als bladwijzer.

Meer informatie over favicons.

Je favicon aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Logo.
 3. Klik in het gebied favicon-afbeelding op afbeelding selecterenen voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als je een afbeelding wilt gebruiken die je al naar het Shopify-beheercentrum hebt geüpload, klik je op een afbeelding om deze te selecteren en klik je op Selecteren.
  • Klik op Uploaden om een afbeelding van je computer te gebruiken. Kies een afbeelding vanaf je computer en klik op Openen om het uploaden te starten. Het wordt automatisch geselecteerd wanneer het uploaden is voltooid. Klik op Selecteren.
  • Als je een gratis afbeelding wilt selecteren, klik je op Gratis afbeeldingen en zoek je of klik je op een afbeelding om deze te selecteren.
 4. Alternatieve tekst aan je favicon-afbeelding toevoegen:

  1. Klik op alt-tekst Bewerken.
  2. Voer in het venster afbeelding bewerken een korte beschrijving van de afbeelding in.
  3. Klik op Opslaan.

Kleuren

Je kunt primaire en secundaire kleurschema's voor je onlinewinkel instellen.

Je kleurinstellingen aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klick op Kleuren.
 3. Om de kleurkiezer te openen, klik je op het kleurstaal voor de contenttype-kleur die je wilt wijzigen.

 4. Klik op Opslaan.

Raadpleeg Kleurschema's voor meer informatie over kleuropties, waaronder het instellen van kleurverloop.

Typografie

Je kunt de tekenstijl en -grootte voor de tekst in je onlinewinkel instellen. Je kunt een systeemlettertype of een aangepast lettertype kiezen.

Het wordt aanbevolen om systeemlettertypen in je winkel te gebruiken. Door systeemlettertypen te gebruiken, hoef je geen nieuwe lettertypen naar de computer van de klant te downloaden, wat een negatieve invloed kan hebben op de laadsnelheid van je winkel. Het lettertype dat op de computer van de klant wordt weergegeven, is afhankelijk van hun besturingssysteem.

Je typografie-instellingen aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Typografie.
 3. Klik voor elk type tekst op Wijzigen om de lettertypekiezer te gebruiken.
 4. Verken beschikbare lettertypen met het zoekveld of door op Meer laden te klikken.
 5. Klik op de naam van het lettertype dat je wilt gebruiken en klik vervolgens op Selecteren.
 6. Klik op Opslaan.

De grootte van je lettertypen aanpassen

Je kunt de standaardgrootte van je lettertype voor je kop- en hoofdtekst instellen in de Typografische thema-instelling.

Stappen:

 1. Klik op Thema-instellingen > Typografie.
 2. Gebruik de Schaal lettertypegrootte om de standaardgrootte van de lettertypen te selecteren. De minimale grootte is 100% en de maximale is 150%. Elke schaalvergroting vergroot het lettertype met 5%. De standaardinstelling is 100%.
 3. Om de standaard lettergrootte voor hoofdtekst te wijzigen, gebruik je de Lettergrootte schaal om de standaard lettergrootte te selecteren. De minimale lettergrootte is 100% en de maximale lettergrootte is 130%. Elke schaalvergroting vergroot de lettergrootte met 5%. De standaard instelling is 100%.
 4. Klik op Opslaan.

Opmaak

Met de opmaak kun je de maximale breedte instellen waarin je onlinewinkel wordt weergegeven.

 1. Klik op Thema-instellingen > Opmaak.
 2. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om te kiezen uit een paginabreedte van 1000 of 1600 pixels. De standaardinstelling is 1600 pixels.
 3. [Optioneel] Voeg verticale ruimte tussen secties toe met de schuifregelaar voor het bereik. Je kunt maximaal 100 pixels tussen de secties invoegen.
 4. [Optioneel] Als je een Grid-opmaak hebt, gebruik je de schuifregelaar voor horizontale ruimte en verticale ruimte om ruimte tussen gridcontent in te voegen. Als je horizontale ruimte toevoegt, wordt er maximaal 40 pixels aan ruimte aan je rijen toegevoegd. Als je verticale ruimte toevoegt, wordt er maximaal 40 pixels aan ruimte aan je kolommen toegevoegd.
 5. Klik op Opslaan.

Randen en schaduwen

Van sommige interactieve contenttypen, zoals laden, knoppen, varianten of invoervelden voor hoeveelheden, kun je de randen en schaduwen aanpassen.

Aanpasbare opties voor randen zijn:

 • dikte, waarmee de rand van het item kan worden veranderd;
 • Dekking, waarmee de zichtbaarheid van de rand van het item kan worden ingesteld;
 • hoekradius, waarmee de hoeken van je items rond kunnen worden gemaakt.

Hieronder volgen de opties voor schaduwen:

 • Dekking verandert de zichtbaarheid van de schaduwen van het item. Een schaduwondoorzichtigheid van 0% zorgt ervoor dat de schaduw van het item volledig verdwijnt.
 • Met de schuifregelaars voor horizontale of verticale verschuivingen wordt de locatie rond het item verplaatst.
 • Gebruik de schuifregelaar voor het vervagingsbereik om de ondoorzichtigheid van de schaduw van het item te veranderen.

Knoppen

Je kunt de instellingen voor CTA-knoppen in je onlinewinkel aanpassen door schaduwen toe te voegen, de spatiëring of ondoorzichtigheid te wijzigen en de vorm van je knoppen aan te passen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met een CTA-knop

Knoppen aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Knoppen.
 3. Met de schuifbalken wijzig je het uiterlijk van de Rand van de knop.
 4. Met de schuifbalken wijzig je de Schaduw van de knop. Met een dekking van 0% voor de schaduw verwijder je de schaduw.
 5. Klik op Opslaan.

Variantopties

Met variantopties kun je de varianten van een product op een productpagina of in een gedeelte met uitgelichte producten weergeven. Klanten kunnen de gewenste variant selecteren om het product aan hun winkelwagen toe te voegen zonder dat ze productpagina's hoeven te wijzigen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met selecteerbare variantopties

Variantopties aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Variantopties.
 3. Met de schuifbalken wijzig je het uiterlijk van de Rand van de variantoptie.
 4. Met de schuifbalken wijzig je de variantoptie Schaduw. Met een dekking van 0% voor de schaduw verwijder je de schaduw.
 5. Klik op Opslaan.

Invoer

Invoergedeeltes zijn interactieve gebieden waar klanten verwacht worden iets in te voeren. Denk aan een hoeveelheidskiezer, een aanmeldingsformulier voor het ontvangen van e-mails of notities voor winkelwagens. Het uiterlijk van de invoergedeeltes van je onlinewinkel kun je aanpassen in de thema-instellingen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met invoergedeelte voor hoeveelheid

Invoergedeeltes aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Invoer.
 3. Met de schuifbalken wijzig je het uiterlijk van de Rand van het invoerveld.
 4. Met de schuifbalken wijzig je de Schaduw van de invoervelden. Met een dekking van 0% voor de schaduw verwijder je de schaduw.
 5. Klik op Opslaan.

Kaarten

Met de instellingen van productkaarten, collectiekaarten en blogkaarten pas je de stijl aan van elk type afzonderlijk gebied dat wordt weergegeven in secties. Je kunt de kleur, uitlijning, opvulling voor afbeeldingen, randen en schaduwen van deze drie typen sectiekaarten wijzigen.

Kaarten aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Productkaarten, Collectiekaarten of Blogkaarten.
 3. Kies de Stijl van de kaart in de vervolgkeuzelijst.
 4. Voeg Opvulling voor afbeeldingen toe met de schuifbalk. Hiermee voeg je witruimte rondom je kaartafbeeldingen toe.
 5. Stel via de vervolgkeuzelijst de tekstuitlijning voor je kaarten in. Kies tussen links, midden (standaard) of rechts.
 6. Selecteer via de vervolgkeuzelijst een kleurenschema voor je kaarten.
 7. Met de schuifbalken wijzig je het uiterlijk van de kaart Rand.
 8. Met de schuifbalken wijzig je de kaart Schaduw. Met een dekking van 0% voor de schaduw verwijder je de schaduw.
 9. Klik op Opslaan.

Content-containers

Containers zijn het tekstgedeelte van content-secties, bijvoorbeeld het tekstvak in een diavoorstelling, een afbeeldingsbanner of de kolommen in secties met meerdere kolommen. Het uiterlijk van content-containers kun je voor je onlinewinkel aanpassen.

Content-containers aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Contentcontainers.
 3. Met de schuifbalken wijzig je het uiterlijk van de rand van de contentcontainer
 4. Met de schuifbalken wijzig je de contentcontainer Schaduw. Met een dekking van 0% voor de schaduw verwijder je de schaduw.
 5. Klik op Opslaan.

Media

Media vormen het visuele onderdeel van secties. Voorbeelden van media zijn productmedia of de afbeelding in Afbeelding met tekst-secties. Je kunt randen en schaduwen aan je media toevoegen.

Media aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Media.
 3. Met de schuifbalken wijzig je het uiterlijk van de Rand van de knop.
 4. Met de schuifbalken wijzig je de Schaduw van de media. Met een dekking van 0% voor de schaduw verwijder je de schaduw.
 5. Klik op Opslaan.

Vervolgkeuzelijsten en pop-ups

Pas het uiterlijk van navigatie-vervolgkeuzelijsten, modale pop-upvensters en winkelwagengerelateerde pop-upmeldingen aan.

Vervolgkeuzelijsten en pop-ups aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Vervolgkeuzelijsten en pop-ups.
 3. Met de schuifbalken wijzig je het uiterlijk van de kaart Rand.
 4. Met de schuifbalken wijzig je de Schaduw. Met een dekking van 0% voor de schaduw verwijder je de schaduw.
 5. Klik op Opslaan.

Lades

Lades zijn verborgen, interactieve containers die verschijnen en verdwijnen wanneer erop getikt of geklikt wordt, zoals een inklapbaar navigatiemenu of filteropties.

Lades aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Laden.
 3. Met de schuifbalken wijzig je het uiterlijk van de kaart Rand.
 4. Met de schuifbalken wijzig je de Schaduw. Met een dekking van 0% voor de schaduw verwijder je de schaduw.
 5. Klik op Opslaan.

Badges

De badges Uitverkoop en Uitverkocht worden automatisch aan je productafbeeldingen toegevoegd wanneer de prijs daalt of wanneer de voorraadaantallen 0 bereiken. Je kunt de positie, vorm en kleur van je badges aanpassen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met de badges Uitverkoop en Uitverkocht

De badges Pagina en Blog worden weergegeven in relevante zoekresultaten. Je kunt de positie en vorm van deze badges aanpassen, maar niet de kleur.

Badges aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Badges.
 3. Selecteer via de vervolgkeuzelijst de positie van badges binnen productkaarten. Kies tussen linksboven, rechtsboven, linksonder (standaard) of rechtsonder.
 4. Met de schuifbalk voor de hoekradius voeg je afgeronde hoeken toe. Als je de hoekradius in 0 pixels instelt, krijgen badjes een vierkante rand en als je een grotere radius kiest, worden de hoeken meer afgerond.
 5. Kies een kleurenschema voor je badges. Je kunt een alternatief kleurenschema instellen voor uitverkochte artikelen.
 6. Klik op Opslaan.

Pictogrammen

Pictogrammen zijn kleine afbeeldingen die aan bepaalde secties of blokken kunnen worden toegevoegd. Het kleurschema voor je pictogrammen kun je instellen in de thema-instellingen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met pictogrammen in inklapbare rijen

Pictogrammen aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Pictogrammen.
 3. Gebruik de vervolgkeuzelijst om de standaardkleur voor je pictogrammen te selecteren. Voor je winkelpictogrammen kun je kiezen uit Accent 1, Accent 2, tekstkleur of de knop Omlijnen.
 4. Klik op Opslaan.

Merkinformatie

Je kunt informatie over je merk opnemen. Je kunt het merkinformatieblok in de voettekst toevoegen.

Je merkinformatie aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Merkinformatie.
 3. Voer een koptekst in.
 4. Voer een beschrijving in.
 5. Klik op Afbeelding selecteren en voer een van de volgende dingen uit:

  • Als je een afbeelding wilt gebruiken die je al naar het Shopify-beheercentrum hebt geüpload, klik je op een afbeelding om deze te selecteren en klik je op Selecteren.
  • Klik op Uploaden om een afbeelding van je computer te gebruiken. Kies een afbeelding vanaf je computer en klik op Openen om het uploaden te starten. Het wordt automatisch geselecteerd wanneer het uploaden is voltooid. Klik op Selecteren.
  • Als je een gratis afbeelding wilt selecteren, klik je op Gratis afbeeldingen en zoek je of klik je op een afbeelding om deze te selecteren.
 6. Schuif bij Breedte afbeelding de schuifregelaar naar de gewenste pixelbreedte.

Social media

Je kunt knoppen voor sociaal delen voor je producten en blogposts, en links naar je sociale media-accounts toevoegen. Links naar je sociale media-accounts worden in de voettekst van je onlinewinkel weergegeven.

Je instellingen voor social media aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Social media.
 3. Als je links naar je social media-accounts wilt toevoegen, voer je in de velden onder Accounts de links naar je accounts in. Voer volledige links in, zoals https://instagram.com/shopify of https://twitter.com/shopify.
 4. Klik op Opslaan.

Zoekgedrag

Online Store omvat voorspellende zoekopdrachten, waarin suggesties worden weergegeven wanneer klanten in het zoekveld beginnen te typen. Met zoeksuggesties kunnen klanten hun zoekopdrachten articuleren en verfijnen en nieuwe manieren ontdekken om een onlinewinkel te verkennen. Ze kunnen klanten ook snel door overeenkomsten laten bladeren zonder hun huidige pagina te verlaten om een afzonderlijke lijst met zoekresultaten te bekijken.

Je kunt de volgende instellingen aanpassen voor zoeken:

 • Zoeksuggesties inschakelen - zoeksuggesties in- of uitschakelen.
 • Productverkoper weergeven: Productverkopers weergeven of verbergen in zoeksuggesties.
 • Productprijs weergeven: Productprijzen weergeven of verbergen in zoeksuggesties.

Instellingen voor input zoeken wijzigen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Input zoeken
 3. Gebruik de instellingen om het zoekgedrag voor de winkel aan te passen.
 4. Klik op Opslaan.

Raadpleeg voorspelbaar zoeken voor meer informatie over het werken met zoeksuggesties.

Valuta-indeling

Je kunt ervoor kiezen altijd valutacodes weer te geven bij prijzen voor product, in de winkelwagen en bij checkout.

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Valuta-indeling.
 3. Als je valutacodes wilt inschakelen, klik je op het selectievakje Valutacodes tonen.
 4. Klik op Opslaan.

Winkelwagen

Je kunt de stijl van de winkelwagen in je onlinewinkel wijzigen. Wanneer een klant een product uit je winkel aan de winkelwagen toevoegt, kan deze worden weergegeven als een lade, een pagina of een pop-upmelding. Wanneer de winkelwagen van de klant leeg is, kun je een uitgelichte collectie weergeven in de winkelwagenoptie.

Stappen:

 1. Klik op Thema-instellingen > Winkelwagen.
 2. Selecteer via de vervolgkeuzelijst een winkelwagenstijl: lade, pagina of pop-upmelding.
 3. Optioneel: klik op Verkoper tonen om de verkoper van de artikelen in de winkelwagen van een klant weer te geven.
 4. Optioneel: je kunt een gebied inrichten waar klanten speciale verzoeken kunnen doen of aanvullende informatie over hun bestelling plaatsen. Als je dat wilt doen, selecteer je de optie Opmerking voor winkelwagen inschakelen.

Als je het winkelwagentype hebt ingesteld op Lade, kun je een collectie weergeven in de winkelwagenoptie. De geselecteerde collectie wordt alleen weergegeven als de winkelwagen leeg is.

Als je een collectie wilt toevoegen aan de lege winkelwagenoptie, klik je op Collectie selecteren. Nadat je een collectie hebt geselecteerd, klik je op Wijzigen om een andere collectie te selecteren of om de collectie uit de winkelwagenoptie te verwijderen. Je kunt ook op Collectie aanmaken klikken om een nieuwe collectie aan te maken. Met deze knop verlaat je de thema-instellingen en ga je naar de pagina Collecties in het Shopify-beheercentrum.

Checkout

In dit gedeelte kun je de checkout van je winkel aanpassen. Zie Shopify Checkout voor meer informatie over de checkoutpagina van je winkel.

Themastijlen wijzigen

Een themastijl is een collectie van instellingen gekozen door een thema-ontwerper. Je kunt een themastijl toepassen op je winkel om het een afgewerkte look-and-feel te geven. Op alle thema's is standaard een themastijl toegepast. Wanneer je een thema aanpast, vervang je de instellingen voor de themastijl door je eigen thema. Wanneer je een themastijl toevoegt aan je thema, verander je je huidige instellingen, zoals kleuren en de vormgeving van je teksten.

Stappen:

 1. Klik op Thema-instellingen > Stijlen.

 2. Selecteer de opties voor je themastijl met behulp van de vervolgkeuzelijsten. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het thema dat je gebruikt.

 3. Klik op Opslaan.

Wijzigingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Met de knop Ongedaan maken wordt je recentste wijziging ongedaan gemaakt, en met de knop Opnieuw uitvoeren wordt een wijziging die je ongedaan had gemaakt opnieuw doorgevoerd. Als je meer dan een keer op de knop Ongedaan maken klikt, worden je wijziging één voor één ongedaan gemaakt. Je vindt de knoppen Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren op de werkbalk van de themabewerker.

De knoppen Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren op de werkbalk van de themabewerkers

Klik op de knop Ongedaan maken om de volgende wijzigingen terug te draaien:

 • secties toevoegen, opnieuw rangschikken en verwijderen
 • kleuren, lettertypen en andere instellingen toepassen op het tabblad Thema-instellingen
 • een themastijl opnieuw instellen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis