Thema-instellingen

Je kunt thema-instellingen gebruiken om wijzigingen aan te brengen in de typografie, kleuren, koppelingen naar sociale media en afrekeningsinstellingen van je onlinewinkel. Wanneer je je thema-instellingen wijzigt, zijn de wijzigingen van toepassing op je hele onlinewinkel.

Je kunt een logo voor je bedrijf aan je onlinewinkel toevoegen. Je logo is op de volgende plaatsen te zien:

 • de koptekst op al je pagina's;
 • je wachtwoordpagina.

Logoafbeeldingen hebben een maximale breedte van 300 px.

Je logo aanpassen

De breedte van je logo aanpassen

 1. Klik op thema-instellingen.
 2. Klik op Logo.
 3. Schuif bij Breedte van logo op desktop de schuifregelaar naar de gewenste pixelbreedte.

Favicon

Je kunt een pictogram voor favorieten, of een favicon, toevoegen, waarmee je je onlinewinkel kunt promoten. Een favicon wordt op de volgende plaatsten weergegeven:

 • op het tabblad van je webbrowser
 • de geschiedenis van je webbrowser
 • als pictogrammen op je bureaublad
 • naast de naam van je onlinewinkel wanneer deze is gemarkeerd als bladwijzer.

Meer informatie over favicons.

Je favicon aanpassen

Kleuren

Je kunt tot 21 unieke kleurenschema's maken en deze toepassen op verschillende secties in je onlinewinkel. Hier vind je meer informatie over kleuropties, kleurenschema's en kleurverloop.

Je kleurinstellingen aanpassen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Onlinewinkel > Thema's.
 2. Klik op Aanpassen naast het thema dat je wilt aanpassen.
 3. Klik op het penseelpictogram en daarna op Kleuren.
 4. Klik in de sectie Schema's op een bestaand schema of klik op Schema toevoegen om een nieuw kleurenschema toe te voegen.
 5. Klik op het kleurstaal voor de contenttype-kleur die je wilt wijzigen.
 6. Voer een hexadecimale kleurcode in of gebruik de kleurenkiezer om de kleur in te stellen. Verwijder de hex-code uit het tekstveld om de kleur in te stellen op transparant.
 7. Klik op Opslaan.

Typografie

Je kunt de tekenstijl en -grootte voor de tekst in je onlinewinkel instellen. Je kunt een systeemlettertype of een aangepast lettertype kiezen.

Het wordt aanbevolen om systeemlettertypen in je winkel te gebruiken. Door systeemlettertypen te gebruiken, hoef je geen nieuwe lettertypen naar de computer van de klant te downloaden, wat een negatieve invloed kan hebben op de laadsnelheid van je winkel. Het lettertype dat op de computer van de klant wordt weergegeven, is afhankelijk van hun besturingssysteem.

Je typografie-instellingen aanpassen

De grootte van je lettertypen aanpassen

Je kunt de standaardgrootte van je lettertype voor je kop- en hoofdtekst instellen in de Typografische thema-instelling.

Stappen:

Opmaak

Met de opmaak kun je de maximale breedte instellen waarin je onlinewinkel wordt weergegeven.

Animaties

Met animaties kun je beweging en visuele interesse toevoegen aan je onlinewinkel. Je kunt een fade-inanimatie activeren die de secties van je winkel onthult bij het scrollen, en een effect voor kaarten en knoppen als je er met de muis over beweegt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Onlinewinkel > Thema's.
 2. Klik op Aanpassen naast het thema dat je wilt aanpassen.
 3. Klik op Thema-instellingen en daarna op Animaties.
 4. Optioneel: Selecteer Secties onthullen bij het scrollen om een animatie te activeren die de secties van je onlinewinkel onthult bij het scrollen.
 5. Optioneel: Je kunt een animatie met zweef-effect aan je kaarten en knoppen toevoegen. Kies hiervoor een van de volgende opties onder de instelling Zweef-effect:

  • Verticale lift: wanneer een klant over een kaart of knop beweegt, schuift het element omhoog.
  • 3D-lift: wanneer een klant over een kaart of knop beweegt, schuift het element naar voren, waardoor het een 3D-effect krijgt. Er is ook een subtiele glans die over het element beweegt, wat het een extra dimensie geeft.
 6. Klik op Opslaan.

Randen en schaduwen

Van sommige interactieve contenttypen, zoals laden, knoppen, varianten of invoervelden voor hoeveelheden, kun je de randen en schaduwen aanpassen.

Aanpasbare opties voor randen zijn:

 • dikte, waarmee de rand van het item kan worden veranderd;
 • Dekking, waarmee de zichtbaarheid van de rand van het item kan worden ingesteld;
 • hoekradius, waarmee de hoeken van je items rond kunnen worden gemaakt.

Hieronder volgen de opties voor schaduwen:

 • Dekking verandert de zichtbaarheid van de schaduwen van het item. Een schaduwondoorzichtigheid van 0% zorgt ervoor dat de schaduw van het item volledig verdwijnt.
 • Met de schuifregelaars voor horizontale of verticale verschuivingen wordt de locatie rond het item verplaatst.
 • Gebruik de schuifregelaar voor het vervagingsbereik om de ondoorzichtigheid van de schaduw van het item te veranderen.

Knoppen

Je kunt de instellingen voor CTA-knoppen in je onlinewinkel aanpassen door schaduwen toe te voegen, de spatiëring of ondoorzichtigheid te wijzigen en de vorm van je knoppen aan te passen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met een CTA-knop

Knoppen aanpassen

Variantopties

Met variantopties kun je de varianten van een product op een productpagina of in een gedeelte met uitgelichte producten weergeven. Klanten kunnen de gewenste variant selecteren om het product aan hun winkelwagen toe te voegen zonder dat ze productpagina's hoeven te wijzigen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met selecteerbare variantopties

Variantopties aanpassen

Invoer

Invoergedeeltes zijn interactieve gebieden waar klanten verwacht worden iets in te voeren. Denk aan een hoeveelheidskiezer, een aanmeldingsformulier voor het ontvangen van e-mails of notities voor winkelwagens. Het uiterlijk van de invoergedeeltes van je onlinewinkel kun je aanpassen in de thema-instellingen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met invoergedeelte voor hoeveelheid

Invoergedeeltes aanpassen

Kaarten

Met de instellingen van productkaarten, collectiekaarten en blogkaarten pas je de stijl aan van elk type afzonderlijk gebied dat wordt weergegeven in secties. Je kunt de kleur, uitlijning, opvulling voor afbeeldingen, randen en schaduwen van deze drie typen sectiekaarten wijzigen.

Kaarten aanpassen

Content-containers

Containers zijn het tekstgedeelte van content-secties, bijvoorbeeld het tekstvak in een diavoorstelling, een afbeeldingsbanner of de kolommen in secties met meerdere kolommen. Het uiterlijk van content-containers kun je voor je onlinewinkel aanpassen.

Content-containers aanpassen

Media

Media vormen het visuele onderdeel van secties. Voorbeelden van media zijn productmedia of de afbeelding in Afbeelding met tekst-secties. Je kunt randen en schaduwen aan je media toevoegen.

Media aanpassen

Vervolgkeuzelijsten en pop-ups

Pas het uiterlijk van navigatie-vervolgkeuzelijsten, modale pop-upvensters en pop-upmeldingen over winkelwagens aan.

Vervolgkeuzelijsten en pop-ups aanpassen

Lades

Lades zijn verborgen, interactieve containers die verschijnen en verdwijnen wanneer erop getikt of geklikt wordt, zoals een inklapbaar navigatiemenu of filteropties.

Lades aanpassen

Badges

De badges Uitverkoop en Uitverkocht worden automatisch aan je productafbeeldingen toegevoegd wanneer de prijs daalt of wanneer de voorraadaantallen 0 bereiken. Je kunt de positie, vorm en kleur van je badges aanpassen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met de badges Uitverkoop en Uitverkocht

De badges Pagina en Blog worden weergegeven in relevante zoekresultaten. Je kunt de positie en vorm van deze badges aanpassen, maar niet de kleur.

Badges aanpassen

Pictogrammen

Pictogrammen zijn kleine afbeeldingen die aan bepaalde secties of blokken kunnen worden toegevoegd. Het kleurschema voor je pictogrammen kun je instellen in de thema-instellingen.

Voorbeeld van een onlinewinkel met pictogrammen in inklapbare rijen

Pictogrammen aanpassen

Merkinformatie

Je kunt informatie over je merk opnemen. Je kunt het merkinformatieblok in de voettekst toevoegen.

Je merkinformatie aanpassen

Social media

Je kunt knoppen voor sociaal delen voor je producten en blogposts, en links naar je sociale media-accounts toevoegen. Links naar je sociale media-accounts worden in de voettekst van je onlinewinkel weergegeven.

Je instellingen voor social media aanpassen

Zoekgedrag

Online Store omvat voorspellende zoekopdrachten, waarin suggesties worden weergegeven wanneer klanten in het zoekveld beginnen te typen. Met zoeksuggesties kunnen klanten hun zoekopdrachten articuleren en verfijnen en nieuwe manieren ontdekken om een onlinewinkel te verkennen. Ze kunnen klanten ook snel door overeenkomsten laten bladeren zonder hun huidige pagina te verlaten om een afzonderlijke lijst met zoekresultaten te bekijken.

Je kunt de volgende instellingen aanpassen voor zoeken:

 • Zoeksuggesties inschakelen - zoeksuggesties in- of uitschakelen.
 • Productverkoper weergeven: Productverkopers weergeven of verbergen in zoeksuggesties.
 • Productprijs weergeven: Productprijzen weergeven of verbergen in zoeksuggesties.

Instellingen voor input zoeken wijzigen

Raadpleeg voorspelbaar zoeken voor meer informatie over het werken met zoeksuggesties.

Valuta-indeling

Je kunt ervoor kiezen altijd valutacodes weer te geven bij prijzen voor product, in de winkelwagen en bij checkout.

Winkelwagen

Je kunt de stijl van de winkelwagen in je onlinewinkel wijzigen. Wanneer een klant een product uit je winkel aan de winkelwagen toevoegt, kan deze worden weergegeven als een lade, een pagina of een pop-upmelding. Wanneer de winkelwagen van de klant leeg is, kun je een uitgelichte collectie weergeven in de winkelwagenoptie.

Stappen:

Als je het winkelwagentype hebt ingesteld op Lade, kun je een collectie weergeven in de winkelwagenoptie. De geselecteerde collectie wordt alleen weergegeven als de winkelwagen leeg is.

Als je een collectie wilt toevoegen aan de lege winkelwagenoptie, klik je op Collectie selecteren. Nadat je een collectie hebt geselecteerd, klik je op Wijzigen om een andere collectie te selecteren of om de collectie uit de winkelwagenoptie te verwijderen. Je kunt ook op Collectie aanmaken klikken om een nieuwe collectie aan te maken. Met deze knop verlaat je de thema-instellingen en ga je naar de pagina Collecties in het Shopify-beheercentrum.

Checkout

In dit gedeelte kun je de checkout van je winkel aanpassen. Zie Shopify Checkout voor meer informatie over de checkoutpagina van je winkel.

Themastijlen wijzigen

Een themastijl is een collectie van instellingen gekozen door een thema-ontwerper. Je kunt een themastijl toepassen op je winkel om het een afgewerkte look-and-feel te geven. Op alle thema's is standaard een themastijl toegepast. Wanneer je een thema aanpast, vervang je de instellingen voor de themastijl door je eigen thema. Wanneer je een themastijl toevoegt aan je thema, verander je je huidige instellingen, zoals kleuren en de vormgeving van je teksten.

Stappen:

Wijzigingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Met de knop Ongedaan maken wordt je recentste wijziging ongedaan gemaakt, en met de knop Opnieuw uitvoeren wordt een wijziging die je ongedaan had gemaakt opnieuw doorgevoerd. Als je meer dan een keer op de knop Ongedaan maken klikt, worden je wijziging één voor één ongedaan gemaakt. Je vindt de knoppen Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren op de werkbalk van de themabewerker.

De knoppen Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren op de werkbalk van de themabewerkers

Klik op de knop Ongedaan maken om de volgende wijzigingen terug te draaien:

 • secties toevoegen, opnieuw rangschikken en verwijderen
 • kleuren, lettertypen en andere instellingen toepassen op het tabblad Thema-instellingen
 • een themastijl opnieuw instellen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis