Templates

Templates zijn een verzameling secties die zijn geconfigureerd om je webshop een consistente look-and-feel te geven. Welke secties beschikbaar zijn in je templates, is afhankelijk van je thema. In de themabewerker kun je ontdekken welke templates op welke pagina's worden toegepast en hoe je ze vervolgens bewerkt om de informatie die je klanten zien, aan te passen.

Wanneer je een template bewerkt, worden de wijzigingen toegepast op elke pagina die dat paginatemplate gebruikt. Als je bijvoorbeeld een aanmeldingsformulier voor een nieuwsbrief toevoegt aan een collectietemplate, worden op alle collectiepagina's die het standaard collectietemplate gebruiken, nu het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief weergegeven.

Je kunt in totaal tot 1000 templates hebben.

Templates bewerken

Je kunt je templates wijzigen, zodat er secties aan je webshop worden toegevoegd. Sommige secties bevatten blokken die je verder kunt aanpassen, maar niet elke sectie of elk blok bevat instellingen of content die je kunt bewerken. Wanneer je templates bewerkt, kun je de wijzigingen meteen zien in het venster met het themavoorbeeld.

Stappen:

Nieuw template aanmaken

Sommige templatetypen kunnen worden gebruikt om meerdere pagina's weer te geven met behulp van de bronnen in je winkel. Deze templatetypen omvatten:

 • collecties
 • producten
 • blogs
 • blogposts
 • pagina's

Voor alle thema's wordt voor elk type een standaardtemplate gebruikt. Deze standaardtemplate is wat bronnen gebruiken als je geen alternatief template expliciet hebt ingesteld.

Alle wijzigingen die je in een template aanbrengt, zijn van invloed op alle pagina's die dat template gebruiken. Als je sommige pagina's van dat type anders wilt weergeven, kun je een nieuw template maken op basis van een template dat al bestaat in je thema. Als je een nieuw template maakt op basis van een bestaand template, wordt je nieuwe template automatisch gevuld met dezelfde secties, die je vervolgens kunt bewerken om secties naar behoefte te verwijderen, toe te voegen of te verbergen, zonder dat dit van invloed is op de weergave van andere templates van dat type.

Stappen:

Een template aanmaken voor metaobjecten

Je kunt een template voor een webpagina aanmaken voor metaobjecten.

Voltooi de volgende stappen om deze functie te gebruiken:

 1. Maak een metaobjectdefinitie aan met toegang tot webshops en activeer optioneel handmatig de functie Webpagina's. Wanneer je een thema-template aanmaakt, activeert de themabewerker de functie Webpagina's.
 2. Maak items aan voor de metaobjectdefinitie.

Je kunt nu een thema-template aanmaken.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar webshop > Thema's.
 2. Zoek het thema dat je wilt bewerken en klik vervolgens op Aanpassen.
 3. Open de paginakiezer bovenaan de pagina.
 4. Klik op Template voor metaobject aanmaken. Klik in het dialoogvenster op het metaobject dat je wilt gebruiken voor je template. Je kunt bewerken welk metaobjectveld wordt gebruikt voor de paginatitel en de metabeschrijving. Je kunt ook de URL-handle bewerken in de sectie Zoekmachinevermelding. De template krijgt automatisch dezelfde naam als de metaobjectdefinitie.
 5. Klik op Template maken.
 6. Nadat je de template hebt aangemaakt, kun je secties en blokken toevoegen en instellingen bewerken om de template aan te passen. Met dynamische bronnen kun je metaobjectdefinitievelden met elkaar verbinden. Als je bijvoorbeeld pagina's maakt voor de ambassadeur met afbeeldingen, dan wil je misschien een afbeelding met tekst toevoegen en vervolgens de metaobjectitems verbinden door op het dynamische bronpictogram te klikken.
 7. Klik op Opslaan.

Templateweergave

Met voorbeelden van een template kun je testen hoe een template verschillende bronnen aan je klanten laat zien wanneer je ze opslaat of publiceert. Je kunt voorbeelden van templates gebruiken om te zien hoe je pagina's of producten met een andere template worden weergegeven.

Templates worden toegewezen op een pagina of productniveau. Je maakt en bewerkt templates in de themabewerker, maar je wijzigt een pagina of het toegewezen template van een product in je Shopify-beheercentrum. Je kunt meerdere templates voor je pagina's en producten hebben.

Voorbeeld van een alternatief template

Je kunt een voorbeeld bekijken van de manier waarop je pagina's of producten worden weergegeven wanneer een andere template wordt toegepast.

Stappen:

Een nieuw template toepassen

Je kunt een toegewezen template voor de volgende secties in een gepubliceerd thema wijzigen:

 • pagina's
 • producten
 • collecties
 • blogs
 • blogposts

Een toegewezen template kun je wijzigen in het Shopify-beheercentrum. De template-opties die worden weergegeven zijn gebaseerd op de beschikbare templates in het huidige thema.

Templates voor producten en collecties kunnen worden toegewezen per individueel artikel of aan meerdere artikelen met behulp van de bulk-editor. Dit gebeurt buiten de themabewerker.

Een nieuwe template op een pagina toepassen

Een nieuw template toepassen op een product

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Gebruik het zoekfilter om het product te vinden dat je wilt wijzigen, of klik op het product in de lijst met bestaande producten.

 3. Gebruik in de sectie Thema-template de vervolgkeuzelijst om een nieuwe thema-template te kiezen die je aan het geselecteerde product wilt toevoegen.

 4. Klik op Opslaan.

Een nieuw template toepassen op een collectie

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
 2. Gebruik het zoekfilter om de collectie te zoeken die je wilt wijzigen, of klik op de collectie in de lijst met bestaande collecties.
 3. Gebruik in de sectie Thema-template de vervolgkeuzelijst om een nieuwe thema-template te kiezen die je aan de geselecteerde collectie wilt toevoegen.
 4. Klik op Opslaan.

Voeg een nieuw template toe aan een blogpost

Voeg een nieuw template toe aan een blog

Wijzigingen bulktemplate

Met de bulk-editor kun je een nieuwe template toepassen op meerdere producten of collecties tegelijk.

Producten bulksgewijs bewerken

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.
 2. Gebruik het zoekfilter om de producten te zoeken die je wilt wijzigen.
 3. Gebruik de volgende snelkoppelingen om meerdere producten tegelijkertijd te bewerken:

  • Klik op het selectievakje van de onderwerpen die je wilt bewerken om meerdere producten tegelijk te selecteren en te bewerken.
  • Als je een reeks producten wilt selecteren, klik je op een selectievakje, houd je de Shift-toets ingedrukt en klik je op het volgende selectievakje.
  • Als je meerdere aangrenzende producten wilt selecteren, houd je de Shift-toets ingedrukt en klik je op de gewenste selectievakjes.
 4. Klik op Bulkbewerking.

 5. Klik in de bulk-editor op de vervolgkeuzelijst Kolommen en in de sectie Algemeen klik je op het selectievakje Template.

 6. Klik op het templateveld van de eerste regel, houd de Shift-toets ingedrukt en klik op het templateveld van de laatste regel. Er verschijnt een blauwe schaduw rond de artikelen die je hebt geselecteerd.

 7. Kies in de vervolgkeuzelijst een nieuwe template voor de geselecteerde opties.

 8. Klik op Opslaan.

Collecties bulksgewijs bewerken

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
 2. Gebruik het zoekfilter om de collecties te zoeken die je wilt wijzigen.
 3. Gebruik de volgende collecties om meerdere producten tegelijkertijd te bewerken:

  • Klik op het selectievakje van de onderwerpen die je wilt bewerken om meerdere collecties tegelijk te selecteren en te bewerken.
  • Als je een reeks collecties wilt selecteren, klik je op een selectievakje, houd je de Shift-toets ingedrukt en klik je op het volgende selectievakje.
  • Als je meerdere aangrenzende collecties wilt selecteren, houd je de Shift-toets ingedrukt en klik je op de gewenste selectievakjes.
 4. Klik op Bulkbewerking.

 5. Klik in de bulk-editor op de vervolgkeuzelijst Kolommen en in de sectie Algemeen klik je op het selectievakje Template.

 6. Klik op het templateveld van de eerste regel, houd de Shift-toets ingedrukt en klik op het templateveld van de laatste regel. Er verschijnt een blauwe schaduw rond de artikelen die je hebt geselecteerd.

 7. Kies in de vervolgkeuzelijst een nieuwe template voor de geselecteerde opties.

 8. Klik op Opslaan.

Je templates beheren

Gebruik de code-editor om een template te verwijderen of de naam ervan te wijzigen. Het bewerken van je templatebestand kan problemen veroorzaken voor je webshop.

Naam van een template wijzigen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar webshop > Thema's.
 2. Zoek het thema met de template waarvan je de naam wilt wijzigen en klik op de knop ... > Code bewerken.
 3. Zoek in de code-editor de map met templates. Klik op de naam van de template waarvan je de naam wilt wijzigen en klik vervolgens op Naam van bestand wijzigen.
 4. Voer de nieuwe templatenaam in en klik op Naam van bestand wijzigen om op te slaan.

Een template verwijderen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar webshop > Thema's
 2. Zoek het thema waarvan je een template wilt verwijderen en klik op de knop ... > Code bewerken.
 3. Zoek in de code-editor de map met templates. Klik op de naam van de template die je wilt verwijderen en klik op Bestand verwijderen. Als je bronnen aan die template hebt toegewezen, worden ze weergegeven met de standaardtemplate totdat je een andere toewijst.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis