Maler

Maler er en samling seksjoner som er konfigurert for å gi nettbutikken et konsekvent utseende og følelse. Hvilke seksjoner som er tilgjengelige i malene avhenger av temaet. I temaredigeringsprogrammet kan du oppdage hvilke maler som brukes på hvilke sider, og redigere dem for å tilpasse informasjonen som vises til kundene.

Ved å redigere en mal brukes endringene for alle sider som bruker den sidemalen. Hvis du for eksempel legger til en registrering for nyhetsbrev i en samlingsmal, vil alle samlingssider som bruker standardmalen for samlinger vise registreringsskjemaet for nyhetsbrev.

Du kan totalt ha opptil 1000 maler.

Rediger maler

Du kan redigere maler for å legge til seksjoner i nettbutikken. Noen seksjoner inneholder blokker som kan tilpasses ytterligere, men ikke alle seksjoner eller blokker har innstillinger eller innhold som kan redigeres. Når du redigerer maler vises endringene i sanntid i temaforhåndsvisningsvinduet.

Steg:

Opprett en ny mal

Noen maltyper kan brukes til å vise flere sider gjennom ressursene i butikken. Disse maltypene inkluderer:

 • samlinger
 • produkter
 • blogger
 • blogginnlegg
 • sider

Alle temaer leveres med en standardmal for hver type. Denne standardmalen brukes av ressursene hvis du ikke uttrykkelig har angitt en annen mal.

Alle endringer du gjør i en mal vil påvirke alle sider som bruker denne malen. Hvis du vil vise noen sider av denne typen på en annen måte, kan du opprette en ny mal basert på den som allerede finnes i temaet. Hvis du oppretter en ny mal fra en eksisterende mal fylles den nye malen automatisk ut med de samme seksjonene, som du så kan redigere for å fjerne, legge til eller skjule seksjoner som nødvendig, uten å påvirke visningen av andre maler av samme type.

Steg:

Opprett en mal for metaobjekter

Du kan opprette en mal for en nettside for metaobjekter.

For å bruke denne funksjonen, må du fullføre følgende trinn:

 1. Opprett en metaobjektdefinisjon med Tilgang til butikkfront og alternativt aktiver nettstedsfunksjonen manuelt. Når du oppretter en temamal, aktiverer temaredigeringsprogrammet nettstedsfunksjonen.
 2. Opprett oppføringer for metaobjektdefinisjonen.

Nå kan du opprette en temamal.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass
 3. Åpne sidevelgeren øverst på siden.
 4. Klikk på Opprett metaobjektsmal. I dialogboksen, klikk på metaobjektet du vil bruke i malen din. Du kan redigere hvilket metaobjektfelt som brukes som Sidetittel og Metafeltbeskrivelsen. Du kan også redigere URL-referansen i seksjonen Søkemotoroppføring. Malen får automatisk det samme navnet som metaobjektdefinisjonen.
 5. Klikk på Opprett mal.
 6. Etter at du har opprettet malen, kan du legge til seksjoner, blokker og redigere innstillingene for å tilpasse malen. Du kan bruke dynamiske kilder til å koble feltene for metaobjektdefinisjoner. Hvis du oppretter sider for ambassadøren din med bilder, vil du kanskje legge til et bilde med tekst og koble det til metaobjektsoppføringene ved å klikke på ikonet dynamisk kilde.
 7. Klikk på Lagre.

Malforhåndsvisninger

Med malforhåndsvisninger kan du teste hvordan en mal viser ulike ressurser til kundene når du lagrer eller publiserer. Du kan bruke malforhåndsvisninger for å forhåndsvise hvordan sider eller produkter vises med ulike maler.

Maler tilordnes på side- eller produktnivå. Du oppretter og redigerer maler i temaredigeringsprogrammet, men du endrer den tilordnede malen for en side eller et produkt i Shopify-administrator. Du kan ha flere maler for sider og produkter.

Forhåndsvis en alternativ mal

Du kan forhåndsvise hvordan sider eller produkter vil se ut med en annen mal.

Steg:

Bruk en ny mal

Du kan endre en tilordnet mal for følgende seksjoner i et publisert tema:

 • sider
 • produkter
 • samlinger
 • blogger
 • blogginnlegg

Du kan endre en tilordnet mal i Shopify-administrator. Malalternativene som vises er basert på tilgjengelige maler i det gjeldende aktive temaet.

Maler for produkter og samlinger kan tilordnes på enkeltnivå, eller til flere elementer ved hjelp av masseredigeringsprogrammet. Dette gjøres utenfor redigeringsprogrammet for temaer.

Bruk en ny mal på en side

Bruk en ny mal på et produkt

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Bruk søkefilteret for å finne produktet du vil endre, eller klikk på produktet fra listen over eksisterende produkter.

 3. Bruk rullegardinmenyen i seksjonen Nettbutikk for å velge en ny temamal som skal brukes for det valgte produktet.

 4. Klikk på Lagre.

Bruk en ny mal på en samling

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
 2. Bruk søkefilteret for å finne samlingen du vil endre, eller klikk på samlingen fra listen over eksisterende samlinger.
 3. Bruk rullegardinmenyen i seksjonen Nettbutikk for å velge en ny temamal som skal brukes for den valgte samlingen.
 4. Klikk på Lagre.

Legg til en ny mal i et blogginnlegg

Legg til en ny mal for en blogg

Masseendringer av maler

Du kan bruke masseredigeringsprogrammet til å legge til nye maler til flere produkter eller samlinger samtidig.

Masseredigering av produkter

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.
 2. Bruk søkefilteret for å finne produktene du vil endre.
 3. Bruk følgende snarveier for å redigere flere produkter samtidig:

  • For å velge og redigere flere produkter samtidig klikker du på avmerkingsboksen for produktene du vil redigere.
  • For å velge et utvalg produkter klikker du på en avmerkingsboks, holder skift-tasten nede og klikker på en avmerkingsboksen for et annet produkt.
  • For å velge flere tilstøtende produkter klikker du for å velge et produkt, holder skift-tasten nede og klikker på avmerkingsboksen for et annet produkt.
 4. Klikk på Masseredigering.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Kolonner i masseredigeringsprogrammet, og klikk deretter på avmerkingsboksen Mal i seksjonen Generelt.

 6. Klikk på malfeltet til den første linjen, hold skift-knappen nede og klikk på malfeltet til den siste linjen. Et blå skygge vises rundt elementene du har valgt.

 7. Velg en ny mal for de valgte varene ved hjelp av rullegardinmenyen.

 8. Klikk på Lagre.

Masseredigering av samlinger

 1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.
 2. Bruk søkefilteret for å finne samlingene du vil endre.
 3. Bruk følgende snarveier for å redigere flere samlinger samtidig:

  • Klikk i avmerkingsboksen for elementene du vil redigere for å velge og redigere flere samlinger samtidig.
  • For å velge et utvalg samlinger klikker du i en avmerkingsboks, holder skift-tasten nede og klikker i avmerkingsboksen for en annen samling.
  • For å velge flere tilstøtende samlinger klikker du for å velge et element, holder skift-tasten nede og klikker på avmerkingsboksen for et annet element.
 4. Klikk på Masseredigering.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Kolonner i masseredigeringsprogrammet, og klikk deretter på avmerkingsboksen Mal i seksjonen Generelt.

 6. Klikk på malfeltet til den første linjen, hold skift-knappen nede og klikk på malfeltet til den siste linjen. Et blå skygge vises rundt elementene du har valgt.

 7. Velg en ny mal for de valgte varene ved hjelp av rullegardinmenyen.

 8. Klikk på Lagre.

Administrer malene dine

For å gi nytt navn eller slette malen må du bruke koderedigeringsprogrammet. Redigering av malfilen kan skape problemer for nettbutikken.

Gi malen et nytt navn

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet med malen du vil gi nytt navn til, og klikk på knappen > Rediger kode.
 3. Finn malmappen i koderedigeringsprogrammet. Klikk på navnet til malen du vil gi et nytt navn, klikk deretter på Gi filen nytt navn.
 4. Skriv inn malens nye navn og klikk på Gi filen nytt navn for å lagre.

Slett en mal

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer
 2. Finn temaet du vil slette en mal fra, og klikk på knappen > Rediger kode.
 3. Finn malmappen i koderedigeringsprogrammet. Klikk på navnet på malen du vil slette og klikk deretter på Slett fil. Hvis du har noen ressurser koblet til denne malen, vises de med standardmalen inntil du tilordner en annen mal.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis